Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
10 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Abraham Quevellerius, te Den HaagMaria Forment (Ferment), gescheiden van tafel en bed van suppliant.Maria Forment strooide met behulp van 4 valse getuigen, allerlei onwaarheden rond over suppliant. Suppliant verzoekt het Hof om zijn naam te zuiveren en eist tevens dat toezeggingen gedaan aan Maria door het Gerechtshof van Den Haag, worden teruggedraaid.21-01-1718
Abraham van Neck, procureur voor de Hove van HollandHendrick Heijnen; Arnoldus van den Zande, gedetineerde op de voorpoorte van de Hove van Holland.Heet verzoek om te pleiten voor de gevangen. Dit rekest is toegewezen aan de advokaten Jan van der Burgh en Reinier Hoijink, beiden advokaten van de Hove van Holland.00-00-1718
Adam van der Smaling, notaris en procureur in Den Haag, en door een akte van dit Hof dd 08-07-1716 gestelde voogd over Ferdinant Jacob Goor, minderjarige zoon van wijlen de luitenant generaal Goor in plaats van Mr Floris Pieter Pittemus.niet van ToepassingFerdinant Jacob Goor heeft op 10 Maart 1717, om 8 uur 'smorgens het vertoonde rekest door Cecilia de Berges (de weduwe de Bette), zijn grootmoeder Maternel aan dit Hof gepresenteerd, en door het appointement zijn de suppliant en de weduwe de Bette gehoord. De suppliant vraagt aan dit Hof hoe hij de adressen van de weduwe de Bette en zijn pupil kan vinden.
Adam van der Smalingh, notaris en procureur in Den Haag, in de plaats van Mr. Floris Pieter Pittenius, tot voogd over Ferdinand Jacob Goor, minderjarige zoon van wijlen Luitenant Generaal Goor.Ferdinand Jacob Goor, zoon van wijlen Luitenant Generaal Goor.Suppliant heeft zich voorgenomen om een bekwaam persoon van het Gereformeerde geloof bij Ferdinand Jacob Goor te introduceren. Maar Ferdinand Jacob Goor gaf te kennen niet van plan te zijn om van het Katholicisme af te stappen, het geloof dat hij beleidde.08-07-1716
Beatrijs Wilhelmus van der Does te Den Haag, meerderjarige dochter, mitsgaders Maria Margareta van Aldedorp (Aldedorph), weduwe van wijlen IJsbrant van der Does, in zijn leven kapitein in dienst van dit LandAbraham Quellerius te Den HaagEen valse verklaring, onder de naam van Louisa van Hamel, door Beatrix Wilhelmina van der Does op 3 februarij 1717 voor de notaris Coeckebacker22-01-1718
David Mendes en Moses Mendes, gewezen kooplieden te Rotterdam, zonen en erfgenamen van Gaspar Mendes, koopman te Rotterdam.Bartholomeus Armorie, als kapitein op het schip genaamd de "St. George" van Duinkerken, of zijn erfgenamen.Armorie is sinds 27 april 1712 vertrokken. De vader van de suppliante had nog een vordering van 1829 gulden op hem. Armorie zou een vordering op de reder of eigenaar (Jean d'Avereij, pensionaris van de stad Duinkerken) van het schip hebben van 1000 rijksdaalders.30-04-1718
F. Brouwiers, kapitein, in dienst van dit land en echtgenote Alletta Cornelia van der MeerAppolonia van Zeestraten, weduwe van wijlen Johan van StaverenHet verzoek geen machtiging aan Appolonia van Zeestraten te verlenen zonder det de suppliant is gehoord00-00-0000
Jacob van Wassenaar, Rood en Schepen van Leiden, bewindhebber van de VOC ter camere van Delft, gehuwd met Anna Cornelia Martina van Baerlen, enige dochter en erfgenaam van wijlen Hendrik van Baerlen, in zijn leven bewindhebber van de WIC ter camere van AmsterdamCatharina Maria Westphalen, wonend te Alkmaar, zowel voor zichzelf als ook voor haar Broer Frederik Arnulphus Westphalen, wonend te BrusselHet onwillig decreet dd 11-03-1720, de executie van een huismanswoning met 40 mergen lands, liggende in Bergen op het Wout in Kennemerland28-11-1721
Loortie Jacobs Coomen, meerderjarig ongehuwde dochter van Jacob Jacobse Comen, die weer een zoon was van Jacob Willemse Comen en Dingnom Willemse Comen (Coomen), de respectievelijke grootvaderb en de outmoeij van de Suppliante, welke in haar leven waren de oudste en naaste in het geslacht van Halling Jacobs, in zijn leven priester te Oostvoorne en fondateur van zekere memorielande gelegen onder Oostvoorne en Rokanje op het land van Voorn. Welke memorielanden door een Mels Janse Houtkoper, in zijn leven gewoond hebende in Brielle, als voogd en man van zijn huisvrouw Annetje Arens, toen de bezitters van het memorieland, overeenkomstig het octrooij dd 10 oktober 1645.n.v.t.Anna Pieterse van Willigen is overleden op 27 februari 1717. De suppliante is nu de oudste en de naaste in het geslacht van Halling Jacobse door haar grootvader en outmoeij en rechtigd tot de jaarlijkse rente van 44g; 4st. en nog 57g; 14st; 4p 'sjaars blijkens de verklaring van de predikant en kerkeraad van Oostvoorne.09-06-1717
Mr. Johan Willem Parker, oudburgemeester en schepen van de stad Middelburg (Zeeland)Burgemeesteren en schepenen van MiddelburgTegenparij wil de suppliant niet aanstellen tot Raad, De suppliant verzoekt om geen ander aan te stellen15-08-1768
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in