Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
7 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Adam Borghhorst, wonende te Amsterdam als executeur testementair van Elisabeth Meij, als voogd over de kinderen van Ds. Johannes Best, ( rustend predikant te Hoorn) geinstitueerde erfgenamen van Elisabeth Meij voor de helftDe weduwe van Jacob van der HeijBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Weesp d.d. 12-12-1775 inzake het recht op preferentie bij de verdeling van de nalatenschap van Elisabeth Meij12-03-1776
Adriana van Beek, weduwe van Jan Clebo reder en koopman, gehuwd geweest in gemeenschap van goederen, wonende in het graafschap BurenMr. Isaac Jacobus Rochussen, koopman te Rotterdam, Jan van der Sluijs, wonende buiten Rotterdam gewezen schipper ter zeeDe verdeling van de nalatenschap van Jan Clebo19-02-1776
Anthon van Olst, veerman in Den HaagLouisa de Steur, bejaarde dochter, wonende te Den HaagBezwaar tegn het vonnis door het gerecht van den Haag gewezen d.d. 30-07-1777 betreffende het nakomen van huwelijks beloften03-10-1777
Jacobus Rotbergen, gehuwd met Rosalinda Kemps, Jan Willem de Wilde, gehuwd met Maria Catharina Kemps, Cornelis Kemps, Anthonij van Valkenburg, gehuwd met Johanna Kemps, allen wonende te Den Haag. De te Amsterdam wonende voogden van de minderjarige kinderen van Bernardus Schagen overleden te Leiden.Engelbertus Mathias Engelberts, predikant te Hoorn, Jan junior Schuurman, notaris te Hoorn, beiden executeurs-testementairAfhandeling van de nalatenschap van Maria Hilgonda van Beest, weduwe van Pieter Schellinger, gewezen Raad en oud Burgemeester van Hoorn, in oveeenstemming met haar testament11-06-1777
Lijnden van Swanenburgh, Dirk van Gelders gedeputeerde wonende te Arnhem, namens zijn vrouw Catharina Lucia Pater, dochter van wijlen Gerrit Pater en nicht van wijlen Gerrit PaterHerman van de Schepper, wonende te Den Haag, Alexander Honingman, wonende te Amsterdam, Anthonij Grill, wonende te Amsterdam gewezen administrateur. Executeurs testementair en administrateurs van de nagelaten goederen en de halve plantage La Jalousie op Suriname van Gerrit Pater sr. in leven oud raad van het Hof van Politie en Criminele Justitie te SurinameAfleggen van rekening en verantwoording over 80.000,- gulden bedoeld voor herstel van de brandschade uit 1764 aan de plantage, verkregen door hypotheek op de fideicommissaire heeft van de plantage La Jalousie18-06-1776
Matheus Swart, wonende te HaarlemEgbert Huijgens, Jacob van Dam,beide wonende te Haarlem,curatoren over de insolvente boedel van Boudewijn Coenraad Grim, gewoond hebbende onder de jurisdictie van Sloten ect.Bezwaar tegen vonnis van schepenen van Haarlem d.d. 04-06-1776 inzake ledige overdracht van de buitenplaats "Middelhoff" uit de insolvente boedel van Boudewijn Coenraad Grim, aan suppliant25-07-1776
Simon Langendam, wonende te Hazerswoude, schepen en ouderling van de remonstrantse Gemeente te HazerswoudeMarij Simonsdr Vonk, wonende te HazerswoudeLaster en injuriën met betrekking tot valse beschuldiging inzake zwangerschap waarbij de suppliant zou zijn betrokken25-09-1760
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in