Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
11 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 11 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Echtgen Adriaensdr Plack, weduwe van Jan Jansz, oom van gewezen burgemeester van NieuwpoortAeltgen Adriaens laats weduwe van Baltus Adrianeusz PlackOnenigheid over de verdeling van de nalatenschap van Adriaen Corneliszn Plack en Maritgen Cornelis, ouders van supplianten en van haar overleden broer Baltus02-06-1655
Frederck Willemssen, wonende te Brouwershaven, borg voor zijn broer Claes Willemssen, ten behoeve van Jacob Pluijmpot, voor 400,-Gulden volgens akte d.d. 10-03-1646Jacob Pluijmpot, hebbend 400.- gulden tegoed van principaal Claes WillemssenAanspreken van de borg voor een schuld van 400.- gulden, zonder eerst de principaal te hebben aangesproken14-07-1650
Hendrick Quast, wonende op Schouwen. Heeft van het Hof verkregen op 25 mei 1650 mandament met relief d'appe met inhibitie tegen Cornelis Poppe, ook daar wonende en tegen Marinus Trommel , schout te ReugerskerckeJan van Ecke en zijn vrouw Jannetie Poppe, zuster van Cornelis PoppeDiefstal van een deel van de gerst oogst, terwijl een clausule van inhibitie daarop is gegeven26-08-1650
Hillebrant Pietersz Herenbras, poorter van Gouda; de schout, secretaris en gerecht van WaddinxveenJan Ariensz van der Helm, bode van het dorp WaddinxveenSchenders van de afspraak gemaakt bij een oblgatie, groot 200 carolus guldens d.d. 04-12-1646 om een bezit te verhijpothekren voordat de obligatie is afgelost08-07-1650
Jacob Janszn Leijs, secretaris in de Corendijk. Dirk Kouwael chirurgijn ook daarHeer Ruaart van Putten en zijn stads broedersProblemen met een executie en verkoping voor de vierschaar van leenmannen van Putten of het gerecht van Geervliet19-03-1655
Jacob van der Dussen, oud burgemeester van WoudrichemStoffel van der SteenAanspraken op eigendom en gebruik van plus minus 3 meter land in de oude baume onder Woudrichem11-08-1648
Jan Gerritsz van Andel, wonende te HaagoordDe heer van MeeuwenPoging tot afpersen van 165.- gulden door middel van een verbod op begraven van een verdronken familielid30-09-1648
Jasper van Clootwijck. rentmeester van Zijn Hoogheid in Noord Beverland , voor zichzelf en uit naam van verdere naaste bloedverwanten van wijlen Heer Gerrit van Clootwijck, gewezen pastoor te kapelle in de LangstraatAbraham van der Helle, tuinman; De weduwe en erfgenamen van Gabriel van Montfort, glaasmaker, beiden wonende in Den HaagTerugvordering van de inkomsten uit het land dat men slechts voor 1/12 deel bezit, doch die men in zijn geheel heeft geincasseerd26-07-1650
Johan Thius of Thins Willemsz. wonende te Delft, zoon van wijlen Willem ThinsReijnier BOlnes, wonende te Gouderak gehuwd geweest met Maria Thins en gescheiden tussen tafel en bed. Jacob Rosmolen cum. sosiis, en Hubrecht Harimanszoon, beiden te Oud-Beijerland, huurders van land dat Bolnes geërfd heeft via huwelijk van vader van suppliantHandelen bij het verhuren van landerijen tegen de voorwaarden uit een fideicommis volgens testament d.d. 04-05-1601 om schoonfamilie te benadelen31-03-1650
Martinus Capal, commies te VlissingenDe weduwe en boedelhoudster van Barent Schoonacher, en Jan Willemsz Verbrugge, Pieter de Maecker, Rentmeester Molenaar, allen wonende te Vlissingen, en de deurwaarder die de executie uitvoertAanwijzing van executabele goederen, zonder acte van cautie de restituando te hebben16-07-1640
Mr. Carel van Willigen, baljuw van Oudewater, zoon van wijlen Catharina van Schaegen, en broer van wijlen Pieter van WilligenAdri van der Burch; zijn broers; of hun voogdenInbreken en vernielingen in door suppliant geerfd huis, in Noord Nieuwland buiten Maassluis, waarover al op 18-04-1633 door het Hof was beslist in cas van maintenue28-09-1650
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in