Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
6 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 6 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Fredrik GronemanMr. Johan WittertNa mandament van rau actie in een hier niet genoemde zaak nu verzoek om tuigen04-07-1755
Gerrit van Vleeswijck ( Weeswijck), wonende te AmsterdamClaes Laurensz, brouwer te Loenen en UtrechtAchterstallige betaling van aan Claes Laurensz geleverde mout en gerst, suppliant wil beslag laten leggen op een perceel land in Loosdrecht, eigendom van Claes Laurensz03-04-1635
Hercules en Cornelis Peekstok, kooplieden in compagnonschap, wonende te SchiedamLijsbeth van der Laan, echtgenote van Harpert Oudemans, gewoond hebbende te Schiedam en later te Delfshaven, brandewijnstookster en Cornelis Oudemans, makelaar te RotterdamNalatigheid in betaling van het restant van geleverde granen17-05-1725
Jacobus Boom, Hubertus Boom, vachtplukkers, wonende te LeidenHillebrand Pauls, koopman te GroningenBezwaar tegen het quasi vonnis d.d.24-01-1769 door schepenenvan Leiden gewezen in een hier verdr niet genoemde zaak21-04-1769
Jacobus van Bommel, wonende te 's Gravenhage, erfgenamen van wijlen Flotis Cornelis StouthartStephanus Duijpe en Joris Duijpe en Josina Duijpe, kinderen van Jansie Floris Stouthart en Cornelis Duijpe, en Haasje en Johanna Zoetens, zusters van wijlen Magdalena Willemse Zoetens,moeder van Floris cornelis StouthartBezwaar tegen het vonnis van het Gerecht van 's Gravenhage d.d. 29-10-1725 inzake de nalatenschap van Floris Cornelis Stouthart29-11-1725
Maria Mulst met haar vader Jan Mulst, wonende te VoorburgJacob Volhaven, wonende te VoorburgBezwaar tegen vonnis d.d. 23- 07-1731 door schepenen van Voorburg gewezen inzake verbreking van huwelijks beloften en geschil over alimetatie voor het kind uit hun relatie geboren10-08-1731
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in