Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
359 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 359 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Aart en Gerrit Wuijster, wonende Charlois, erfgenamen van hun vader Dirk Aartse WuijsterPieter Dirkse Geldtelder als erfgenamen van Dirk Pieters Geldtelder en als borg voor zijn broer Crijn, Pieter Blijdorp als erfgenaam van zijn overleden vrouw Adriaantje Dirks Geldtelder, erfgename van Dirk Pieters Geldtelder, Cornelis van Alphen als erfgenaam van zijn vrouw Zijtje Tackebos, weduwe en erfgename van Jan Crijne Pors, in leven borg voor Crijn Dirkse Geldtelder ook mede erfgenaam van Dirk Pieters GeldtelderHet niet terugbetalen van leningen en interest02-10-1737
Aart Gerritse van der Linden c.s, allen erfgenamen ab intestato van geertje Joachimse van der LindenJohannes Antonise Clapmuts en Jan Keijser, wonende te Brielle, als voogden over Aart en GeertjeJoachimse van der Linden, kindren van Maartje Cornelise van der Duijn en Joachim van der LindenVerzoek om behoorlijke staat en inventaris te leveren van de nalatenschap van Geertje Joachimse van der Linden om tot de vruchten en het profijt daarvan te geraken14-06-1731
Abigael Jalom, weduwe van daniël Aboak, alias Isacq van Dias de pasJacob Levij Floris, Isacq vanVerzoek om te hertransporteren van de waarde van 2/3 deel van een korenmolen genaamd "de Vrede" staande te Curacao en de administratie daarvan tot aan de datum van transport28-02-1752
Abraham Bruijgom en Cornelis Schoonhoven, wonende te StompwijkLeendert Jacobs Schoonhoven, wonende te 's Gravenhage, Leendert Groenewegen, wonende te Stompwijk, Claas Groenewegen, wonende te WilsveenHet onbevoegd beslag leggen op schuit en visgerij van de supplianten door schepenen van Leidschendam op verzoek van de gedaagden25-06-1728
Abraham Douglas, wonende te s'GravenhageHugo Schipper, Marijtje Quant, echtelieden Jan Beenen, borgNalatigheid in aflossen van pachtgeld voor de korenmolen met huis en erf te Wateringen. Tevens werden verpondingen en onkosten voor onderhoud niet betaald08-03-1754
Abraham Follé, suppoost van de weeskamenr te Amsterdam als voogd over de minderjarige erfgenaam van Elisabeth pellicorne, weduwe van Anthony CappersGeertruijd Krul en Salomon Krul, wonende te HaarlemBij de nalatenschap van Elisabeth Pellicorne bevonden zich twee obligaties t.w.v. elk 1000.- gulden die aan haar kleindochter, voor de helft haar erfgename toekwamen. Zij waren van hand tot hand gegaan en bevonden zich nu onder beheer van Geertruijd en Salomon Krul, die nu worden gemaand die met de bekomen rente over te geven24-07-1736
Abraham Quevellerius en zijn vrouw Maria FermentPieter Quevellerius, zoon van suppliantenBevel tot gezamenlijk overleg betreffende de eis tot alimentatie en huwelijk door Hendrina van Hoeven nadat bij haar een zoon zou zijn verwekt24-04-1724
Abrham Boas, Simeon Boas, kooplieden te s'GravenhageDaniël Adrianus Beukelaar, Johannes van TwistGeschil over een wisselbrief08-06-1753
Abrham Douglas, voor zoon van Abraham Douglas, gewezen opperkoopman te Malakka, en eerste raad en Directeur Genraal van Nederlands IndiëTheodorus Rijswijk, oud schepen van Amsterdam, Jan Davids van Mansdalen, wonende te Amsterdam, en Johanna van Breugel, weduwe uit het tweede huwelijk van de oude Abraham Douglas en eerder weduwe van Tobias Hardekop, wonende te Voorburg, benevens de curatoren aangesteld over Jan Abel DouglasOnenigheid over het uitkeren van de nalatenschap van de oude Abraham Douglas23-10-1726
Adraantje Arens Casteleijn wonende te ZwartewaalCornelis Kroon, wonende te ZwartewaalVerbreking van trouwbeloften defloratie verzoek om kraamkosten en alimentatie voor het kind23-04-1754
Adriaan Bax, schout en seretaris van Heesbeen in het land van Heusden voor zichzelf en de overige erfgenamen van Gerard BaxGent, vrouwe van Heesbeen, Sophia Amelia Maria, baronnesse vanNalatigheid in het sluiten van de rekening door Gerard bax als rentmeester voor de baronesse van Gent gedaan, waardoor de erfenis niet kan worden afgehandeld22-03-1754
Adriaan Bax, wonende te HeusdenHet gerecht van Vlijmen, gelegen in het land van HeusdenOnwilligheid bij aflossing avn obligatie en rente10-08-1751
Adriaan d'Overschie, Heer van BaardwijkDirk Rochusse Langerak, wonende Driemanspolder, principaal en Nicolaas Reijerts van Zonneveld wonende onder Zoeterwoude, borg voor een schuld van 2600,- guldenTerug betaling van het restant een schuld groot ruim 804,- gulden31-08-1723
Adriaan Jan Bartholotti van den Heuvel, Heer van Rijnenburgh en diverse familieleden, allen erfgenamen van wijlen Geertruijd Dorothea van Golsteijn, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan Baptista Bartholotti van den Heuvel ect.Siewert de VriesAchterstallige pacht over 2 perceelen land in de Bijlermeer01-11-1724
Adriaan Moetjens, boekverkoper te 's GravenhageWillem Hendrik Hop, Pieter de Graaf, Daniel en Pieter Nijman, Nicolaas Veenendaal, Jean Jacques Duval, Joannes van Duuren, Jean Neauline, Fredrik Boucquet en Otto van TholGeschil over betaling van onkosten ontstaan door proces van enkele crediteuren. De meeste andere crediteuren waren accoord gegaan om uit de opbrengst van de inventaris hun tegoed te verkrijgen. Zij weigeren nu echter om in dezekosten te delen28-09-1750
Adriaan Overvelt, wonende in Den HaagMevrouw van der Mast, wonende te VoorburgOnenigheid over de terug betaling van geleend geld plus interest26-09-1726
Adriaan van Staveren, cums:Jacob Beth , wonende te Amsterdam, Isacq Anthonuszn Buijn, wonende te Amsterdam, Jacob Buijn , wonende te Amsterdam,Verzoek om voldoeningvan de koopprijs, condities en voorwaarden na te komen van een buitenplaats, land en pachthuis gesloten01-08-1752
Adriaantje Arijens de Groot, Weduwe van Willem Gerritsz Sloot, erfgename van haar overleden zoon Gerrit Willemsz Sloot, wonende te Zevenhuizen die weer mede-erfgenaam was van Ingetje Gerrits SlootMaarten Eldertz Kooijman, hertrouwd wedunaar van Ingetje Gerritsd SlootLevering van staat en inventaris en scheiding en deling van de gezamelijke boedel van Maarten Eldertz Kooijman en wijlen Ingetje Gerritsd Sloot25-10-1724
adriaen Bout, Raad en Agent van de Kaurvorst van TrierGraaf en Gravin van Bentheim Tecklenburgh residrende te AmsterdamVerkoop van de hofstede Veenenburg met landerijen, gelegen tussen Hillegom en Lisse24-04-1724
Adriaen oets, wonende te Utrecht, zoon van Jan Oets en Elisabeth Coroen. laatstgenoemde was een dochter van Rijkje Claes TeulinghPaulus Verrijn Hendriks, kleinzoon van Magteltje TeulinghVerzoek om staat en inventaris te leveren van de goederen komende uit de fidei commissaire nalatenschap van Geertje Claas Teulingh, weduwe van Jacob Schut16-11-1728
Adriana Blauwkamer, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Crul, brouwer te Haarlem, voor zichzelf en haar vier minderjarige kinderen en de overige meerderjarige erfgenamen van haar broer Roeland Blauwkamer, ook brouwer in de brouwerij genaamd "Van den Aaker" te HaarlemPieter ClaverweijNalatigheid in betaling van geleverde goederen28-11-1736
Adriana Conatantia Sohier de Vermandoijs, Vrijvrouwe van warmenhuijzen ect,c.s. allen erfgenamen van Anna Christina van Bennebroek, douariere van Warmenhuijzen, dochter van Adriaan Pauw, president van 't Hof gehuwd geweest met Cornelia Clara PauwAdraen Pauw, wonende te Amsterdam en...Pauw, weduwe van Anthonij van Kinschot, griffier van 't Hof, wonende te DelftGeschil in erfenisafwikkeling i.v.m.betaalde verpandingen ect.18-06-1728
Adriana de Vroom, weduwe van Nicolaas Goetree, wonende te GorinchemFrederick Stegeman, koopman in papierwaren te AmsterdamNalatigheid in liquidatie en afrekening i.v.m het overlijden van suppliantes man n.a.v. geleverde papierwaren18-03-1754
Adrianus Verlee, wonende te s'GravenhageKlaas van der Straaten, meerderejarige erfgenaam, wonende te Vlaardingen, Jacob Trapper, wonende te Vlaardingen, Willem Volhardt, wonende te s'Gravenhage en Dirk de Jeer, wonende te Rotterdam, als voogden over de minderjarige erfgenaam Simon van StraatenVerzoek om verkoop van de onverkochte goederen van Jan van der straaten, mr. broodbakker, wonende te Schoonderloo om de crediteuren te voldoen en aflossing van twee hypotheken aan de suppliant waarvoor Cornelis en Jacob Trapper, beiden wonende te Vlaardingen borg hadden gestaan11-09-1742
Adrianus Verlee, wonende te s'GravenhageKlaas van der Straaten, meerdejarige erfgenaam, wonende te Vlaardingen. Jacob Trapper, wonende te Vlaardingen, Willem Volhardt, wonende te s'Gravenhage en Dirk de Jeer, wonende te Rotterdam, als voogden over de minderjarige erfgenaam Simon van StraatenVerzoek om verkoop van de onverkochte goederen van Jan van Straaten, mr. broodbakker wonende te Schoonderloo om crediteuren te voldoen en aflossing van twee hypotheken van de suppliant, waarvoor Cornelis en Jacob Trapper, beiden wonende te Vlaardingen, borg hadden gestaan09-11-1742
Agatha Gardenier, weduwe van Boudewijn de Haan, wonende te DordrechtBastiaan Labaij, gehuwd met Teuntje Schippers, weduwe van Hendrik van EschNalatigheid in het aflossen van een obligatie
Agatha van der Geer, weuwe van Bastiaan van Noten, incas. ,kooplieden incas te HaastrechtSijmon Ghijse, burgemeester van SchiedamNalatigheid in betaling van restantbedrag over geleverd zeildoek door tussenkomst van Witte Allewijnsz Koning, zeilmaker te Schiedam later rotterdam geleverd11-05-1725
Agneta Catarina Thierens, weduwe van Johan van der Heijden, wonende te RotterdamArnoldus van Rhijn, notaris te Overschie, weduwnaar van Niese SwanenburgNalatigheidbij aflossing van 2 hypotheken22-01-1744
Aletta Cambur en vier andere, ,nameelijk leden van de familie CamburSchout en schepenen van NootdorpWeigering om te staan over het tranport van een vogelkooi29-11-1723
Alida de Graaff , vrouwe van Jaarsveld, weduwe van Diderick van Velthuijsen, Heer van Heemstede ect.Pieter Jacobse van er GeestNalatigheid in betaling van huur van huis en land te Zoeterwoude16-09-1728
Als bij 69Johan Coenraed Menke, wonende te AmsterdamNalatigheid in aflossing van een obligatie12-08-1727
Andries Willem Bos, koopman en zeepzieder te AmsterdamFrederik Luijt, wonende te Crimpen aan de Lek. Hendrik Luijt, wonende te Nieuwerkerk aan de IJssel als voogden over de kinderen van Jacob Luijten en Lidia Willems Timmer, gewoond hebbende te Ouwerkerk aan de IJsselNalatigheid in voldoening van rekening26-04-1751
Anna Catharina Smith, wonende te Amsterdam, dochter van Diederik Smith, koopman te AmsterdamWillm van der KeereVerbreking van trouw beloften en verzoek om teruggave van brieven20-12-1754
Anna deHaese, weduwe van Mr. Lieve Geelvink, burgemeester van Amsterdam, ambachtsvrouwe van Meij en Loosdrecht en schout en schepenen van LoosdrechtHoofdingelanden van 's Gravenland en sluiswachter ter plaatseHet ongeoorloofd openen van de sluis door de sluiswachter waardoor schade ontstond in Loosdrecht, o.a onderwater lopen van afgeslagen turf en veetransport naar de stallen i.v.m. de hoge waterstand11-01-1753
Anna Margatetha More, weduwe van Jan van den Bosch,resident van de Hoog Mogende Heren staten GeneraalThomas van den Bosch, wonende te Amsterdam, voogd over de kinderen van Jan van den Bosch en supplianteOnenigheid over het nakomen van de huwelijkse voorwaarden en de bepalingen van het testament van Jan van den Bosch27-08-1726
Anna Maria van der Goor, weduwe van Mr. Pieter de Bije, advocaat van 't Hof c.s eigenaar van het land te WateringenPieter van der Marel, wonende te WateringenNalatigheid in betaling van landhuur23-03-1728
Anna Schellebeek, gehuwd met Henrij Gras Walraven, wonende te Dordrecht, bevoegd om haar zaken waar te nemenCornelis Kersse, procureur te AmsterdamNalatigheid in aflossing van een obligatie13-06-1732
Anna Treuween, minderjarigen wees, wonende te S'Gravenhage, met Juriaan van der Wart, kapitein aangesteld als curator ad litesJohannes Striegenaar, schippersknecht en Christoffel Striegenaar zijn vaderVerbreking van trouwbeloften25-06-1745
Anna van Scholerbeek, wonende te DordrechtCORNELIA, Maria en Johan van SchellebeekTerugbetaling van een kapitaal van 7100/- gulden plus verschenen renten20-06-1724
Anna Vermaes, weduwe en mede erfgenaam van Jan rutte, marktschipper van Rotterdam op Gorkum, Quirijn Swartveld en Jan van Appeltare, voogden over de minderjarige kinderen en medeërfgenamen van Jan RutteCornelis Verploeg, gehuwd met Johanna van CopereNalatigheid in voldoening van een lening08-06-1731
Anna Walingius, weduwe en erfgename van Jan Correz, burgemeester en koopman te OostzaandamDe erfgenamen van Jacob Cardinaal, koopman te ZaandamJan Correr en Jacob Cardinaal deden samen zakenen hadden op verschillende plaatsen in het buitenland grote partijen hout gekocht. Over de rekeningen ontstaan moeilijkheden na het overlijden van beide kooplieden01-06-1740
Annetje Koenen Oostdam, weduwe van Jan Pieterse 's Gravendijk, wonende te NoordwijkerhoutWillem en Pieter van Leeuwen, als erfgenamen van Dirk Koenen Oostdam en Grietje Hendriks van LeeuwenHet niet nakomen van testementair vastgelegde afspraken, waarbij voor de verzorging en onderhoud van suppliante moest worden ingestaan10-93-1751
Arend Lijbregts, notaris, wonende te 's Gravenhage q.q.Jan van Ameronge, mr. zilversmid, weduwnaar van Clasina van Nederveen, wonende te GorinchemVerzoek om staat en inventaris van de nalatenschap Clasina van Nederveen te leveren, waarin o.a de kinderen van Johanna van Nederveen genaamd: Everhardus, Anna Maria, Johannes Adrianus en Gijsbertus Hermanus Raets voor een derde deel erfgenamen waren14-06-1725
Arent Klaver, notaris en procureur, wonende te Alkmaar, handelend voor Lucretia Gansepoel, weduwe van Jan Poijen, wonende te Gardeloupe in Frans West IndiëMr. Pieter Six, raad en schepenen te Amsterdam i.p.v. wijlen Mr. Jacob van der Lijn executeur testementair van paulina Adriana la Maire overleden december 1730 te alkmaar en Hendrik Seele, gehuwd met Paulina Roijen en Anna Elisabeth MeijboomMoeilijkheden bij de afwikkeling van de nalatenschap van Paulina adriana la Maire24-09-1732
Arij Aertsen Samson, Veenman , wonende te AarlanderveenSchout, secretaris en schepenen van Aarlanderveen en anderenTegenwerking bij overdracht van landerijen i.v.m. vermeende schuld van suppliant aan Willem Eijkhout, ambachtsbewaarder van Aarlanderveen11-06-1743
Arij Centen, Arij Pietersz, Jan Lighthart, Aris Maartense, Pleun Ariense, Cornelis Claasz, Friet en Huijg broer, allen mansmannen van LekkerkerkAnna Maria Dingste, douairiere van Constantijn Francois Pielat de Bechevel van Blansi, als vrouwe van hoge heerlijkheid LekkerkerkWeigering bij betaling van onkosten gemaakt bij de inbewaring stelling van Willem Jansz de Jong, na het vermoorden van een diender die eerst in Lekkerkerk was gevangen gehouden en later in de gevangenpoort te 's Gravenhage11-12-1741
Arij Jacobse Ruijchbroek, wonende te VoorschotenDe kinderen en medeerfgenamen van Abraham van SprenkhuijsenBetaling van hun aandeel in een borgtocht voor een geldlening , waarvoor hun overleden vader borg stond02-06-1724
Arij, Aalbert, Dirk, en Elisabeth Centen, weduwe van Arij Tas, erven van Cent Ariensz, hun vader die de enige zoon en erfgenaam was van zijn vader Arie Centen, beiden gewoond hebbende in Oudekerk a/d IJsselDe erven van Maria Ruijffelaars, weduwe van Hendrik van Heuven, die zuich borg had gesteld voor Hieronimus Jongkint, gewoond hebbende te GoudaNalatigheid in aflossing van een obligatie22-06-1735
Balthzar Huijdecoper, oud schepen van Amsterdam en verdere erfgenamen van Jan Huijdecoper en Jacoba Sophia HuijdecoperJan Huijdecoper,heer van Nigtevegt, oud schepen van Amsterdam, zoon van Jan Elias HuijdecoperHet onrechtmatig toeëigenen van het huis te Goudesteijn, tot de nalatenschap behorende, reeds door zijn vader aan zich getrokken21-10-1746
Barent van Asperen, geboren beijerus, bode van StreefkerkWillem Ariense Swijnenburg, gehuwd met Lijsbet Cornelisse Croeftam en Bastiaan Ariense SwijnenburgSuppliant en Bastiaan Ariense Swijnenburgh zijn beiden benoemd als voogden over de minderjarige erfgenamen van Neeltje Cornelisse de Haan, weduwe van Cornelis Croeftam overleden juli 1740 en moeder van Lijsbet Cornelisse Croeftam, zijn na de dood van de testatrice niet bereid om een behoorlijke staat en inventaris van de boedel op te maken01-11-1740
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in