Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
280 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 280 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Abraham de Vries, arts te AmsterdamHartog Levij, broer van de vrouw van de Vries, genaamd Duifje Isaacs HartogBezwaar tegen vonnis d.d. 20-03-1736 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake frivole middelen gebruikt om uit te komen onder terug betaling van geld dat hem jaarlijks, zonder vergoeding van rente, was uitbetaald onder contract bij suppliants huwelijk gesloten08-06-1736
Abraham Douglas, raad en intendant der domeinen wonende te HonselersdijkMr. francoir Boogaart, Mr. Willem van der Lelij, curators in de failliete boedel van Mr. Simon BogaartsMoeilijkheden bij het innen van wissels, waarbij bij vonnis d.d. 27-02-1751 door schepenen van Delft, suppliant voelt zich bezwaard06-05-1751
Abraham Masurel, koopman wonende te AmsterdamJacob Senior Coronel, koopman wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-01-1742 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake zwendel bij levering van 27 vaten salpeter09-02-1742
Abraham Mouchart, koopman te Amsterdam, boekhouder en hoofdreder van het schip genaamd "De juffrouw Henriette"Parmentier en Philippe, kooplieden te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 11-12-1724 door schepenen van Rotterdan gewezen inzake vervoerde wijnen10-01-1725
Abraham Snarenburg en Zoon , kooplieden te Amsterdam, Hendrik Stuurman, schipper in dienst van de Oost Indische Compagnie ter kamenr AmsterdamBewindhebbers van de Oost Indische Compagnie ter kamer AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 6-11-1771 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake ophouding in afgifte van 14 kisten rottingen door de supplianten gekocht29-11-1771
Adam Huijgens, wonende te AmsterdamGualterus Holtius, baljuw van KoudekerkVermeend onbevoegd vissen in de Hogewaartse Polder te Koudekerk18-04-1741
Adolph Baart, koopman, wonende te AmsterdamMattheuw Clarkson, koopman te Philadelphia in AmerikaBezwaar tegen het vonnis d.d. 3 april 1789 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil bij schriftelijke gemaakte afspraken over de prijs van te leveren rijst en tabak in ruil voor andere goederen en bij de koop van een schip24-05-1789
Adriaen Adriaenszn, schipper op het schip genaamd "de Vrouwe Johanna"Cornelis Lieberg, stuurman op het schip genaamd "de vrouwe Johanna"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 15-11-1752 ddor schepenen van Amsterdam gewezen inzake een geschil over verrekening van een geldbedrag08-01-1753
Adrianus Moris, wonende te Oude-TongeCornelis van der Leur, baljuw van GrijsoordBezwaartegen het vonnis d.d. 29-07-1756 door mannen der middelbare jurisdictie van Grijsoord gewezen inzake het geven van getuigenis der waarheid betreffende Abraham Boon, die door familiebanden aan de suppliant verbonden was13-09-1756
Albertus van dijk, wonende te AmsterdamBarthout OckersBezwaar tegen het vonnis d.d. 24-01-1755 door schepenen van Amsterdam gewezen i.v.m. wijziging van hey vonnis d.d. 05-04-1754 door commissarissen van averij uitgesproken14-06-1755
Alexander Livingston,koopman, wonende te RotterdamJan Wolfers, wonende te Rotterdam, schipper op het schip genaamd "de Bonacq"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 13-07-1768 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over betaling van per schip vervoerde goederen30-09-1768
Alida Janse de Jong, wonende te Houtrijk en voordien te HaarlemPieter Brandhof, stalhouder te HaarlemBezwaar tegen het vonnis d.d. 24-12-1768 door schepenen van Haarlem gewezem inzake vergoeding van kraamkosten en alimentatie voor het geboren kind22-02-1769
Andries Ramu, wonende te s' HageCatharina WetmarBezwaar tegen het vonnis d.d. 29 maart 1747 door schepenen van s' Hage gewezen inzake eis voor vergoeding van kraamkosten en alimentatie voor vermeend vaderschap13-06-1747
Anna Brand, wonende te AmsterdamWillem BrooksBezwaar tegen vonnis d.d. 12-09-1927 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake teruggave van goederen30-01-1728
Anthonij Bakhuijs, wonende te LimmenGerrit Visser, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-04-1756 door schepenen van Limmen gewzen inzake geschil over betaling van winkelwaren28-05-1756
Anthonij Mijlius C.S: qq, Reinier Eibergen, notarissen, wonende te AmsterdamJohanna van WijkBezwaar tegen het vonnis d.d. 2 april 1790 en eerder vonnis d.d. 29 juli 1787 coor schepenen van Amsterdam gewezen inzake vermeende nalatigheid bij aflossing van een oblgatie ad. 250.- gulden08-09-1790
Antoni Escavia, logementhouder te 's GavenhageLock en Escot en Co, kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 23-04-1755 door schepenen van 's Gravenhage gewezen inzake geschil over betaling van een wisselbrief26-06-1755
Arent Hop, wonende te AmsterdamJohannes van Eijndhoven, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 17 mei 1748 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over levering van koffie18-06-1748
Arij Noorwinden, landbouwer wonende te BleiswijkJan Plooij, wonende te BenthuizenBezwaar tegen het vonnis d.d. 23 november 1781 door schepenen van Bleiswijk gewezen, inzake gijzeling26-07-1782
Arij Vonk, wonende te KatendrechtLijntje van Dijk, wonende te KatendrechtBezwaar tegen het vonnis d.d 17-11-1731 door schepenen van Katendrecht gewezen inzake vergoeding van onkosten en alimentatie voor het kind uit hun buitenechtelijke relatie geboren21-12-1731
Arij Voorwinden, landbouwer, wonende te BleiswijkJan Plooij, wonende te BenthuizenBezwaar tegen het vonnis d.d. 23 november 1781 door schepenen van Bleiswijk gewezen inzake gijseling26-07-1782
Arnold Philip Fredrik Sluijter, wonende te Rotterdam, ddoch thans gegijzeld onder het raadhuisJohannes Lambertus Sluijter, koopman te Amsterdam, vader van de suppliantBezwaar tegen het vonnis d..d. 2 januari 1789 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake arrest en gijzeling in een schuld van 4950.- gulden16-03-1789
Arnoldus Hanzen c:s: qq. wonende te LeidenJohannes GockelsBezwaar tegen de uitspraak d.d. 22 juli 1747 door schepenen van Leiden uitgesproken inzake vverleend nihil m.b.t. overgifte van documenten08-08-1747
Aron Uriel Cardoso,koopman te AmsterdamDirecteuren van de maatschappij van assurantie discountes en beleningen te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 29 april 1747 door commissarissen van zeezaken te Rotterdam gewezen het verwerpen van het civiel rekest d.d. 28 januari 1747 van de overheid verkregen26-06-1747
Assuerus van Weelden, baljuw en secretaris van Nisse als executeur in de boedel van Pieter Janssen HoeijmaijerMarcus Bregt als curator ad lites over Johanna Magdalena Hommels, gehuwd met Gerard van Repelen en voor Michiel van Repelen, haar minderjarige zoon zeggende te zijn de enige universele erfgenaam van Pieter Jansse HoeijmijerGeschil over overlevering van staat en invventaris van alle goederen van Pieter Jansse Hoeijmaijer waarbij door schepenen van Nisse d.d. 22-11-1745 ten nadele van suppliant vonnis was gewezen04-01-1746
Barend Salomons, wonende te AmsterdamRichard Vineij, koopman in Engelse manufacturen, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 4-03-1772 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over betaling van verkochte goederen12-11-1772
Barent de Jong, kadet in het regiment te paard dezer landeElisa Sas, advocaat, wonende te 's GravehageBezwaar tegen het vonnis d.d. 27-04-1725 door schepenen van 's Gravenhage gewezen inzake voorgewende injurie22-06-1725
Bartel Simonse Bouwman, wonende te HaamstedeHuijbrecht Bouwman, quasi in kwaliteit als dijkgraaf van de polder van Burgh en Westland, calaniteuze polder op SchouwenBezwaar tegen het vonnis d.d. 26-02-1771 door schepenen van Burgh en Westland gewezen inzake onterechte dagvaarding, betaling van proceskosten en opgelegde boete van 5 ponden Vlaams24-09-1771
Barthomeus van den Bent, scheepstimmerman wonende te WoubruggeHet gerecht van EsselijkerwoudeVerzoek van opheffing van de benoeming als curator n.l de gerechtsbode van Esselijkerwoude, genaamd Cornelis Schrevelius Theodoruszoon, over de goederen van de suplianrt daar deze weigert de opbrengst daarvan af te dragen dit zeer ten nadele van supliant26-09-1749
Bernardus Raam c:s:, wonende te AmsterdamFrançois Barovius, oud prsident ten dienste van de West Indische CompagnieBezwaar tegen het vonnis d.d. 25-01-1753 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake ten onrechte vorderen van een bedrag ad, 3006: 18:14 guldens m.b.t. de nalatenschap van Hendrik Raams08-06-1753
Bewind hebbers van de V.O.C.Mr. Hendrik Boom, curator en sequester over de boedel van Petrus Laurens Phoonsen, directeur op Surat, in dienst van de V.O.CVerzoek om verlening van de tijd i.v.m. de uitspraak van het vonnis d.d. 27-08-1755 door schepenen van Amsterdam gewezen, waarbij Boom was ontslagen om rekening en verantwoording af te leggen02-10-1755
Bewindhebbers van de Oost Indische CompagnieMr. Hendrik Boom, curator en sequester over de goederen van Petrus Laurens Phoounsens gewezen directeur op Suratte, wegens slecht gedrag gevlucht en in Bombay overledenBezwaar tegn het vonnis d.d. 05-08-1764 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over het over en weer afleggen van de verantwoording van zaken m.b.t. het directeurschap en privéleven van Phoousen30-10-1764
Bewindvoerders van V.O.C.Minne geerts, kwartiermeester in dienst van de V.O.C.Bezwaar tegen het vonnis d.d. 14 november 1748 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over schadevergoeding door overvaring van een Moluks schip13-12-1748
Burimannus en Co, kooplieden te Medemblik, Burmannus, Kruijmel en van der PalsBenjamin Joseph TrotterBezwaar tegen het vonnis d.d. 16-12-1756 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in het betalen van 1269:9: ,- gulden voor geleverde oesters11-02-1757
Carel Novisadi, wonende tte AmsterdamIzaak Barend SalomonsBeroep tegen vonnis door schepenen van Amsterdam d.d 20-07-1751 gewezen24-08-1751
Caspar Werth, koopman te RotterdamSirach van BankenBerzwaar tegn het vonnis d.d. 7-02-1763 door schepenen van Rotterdam gewezen geschil over betaling van verkochte meekrab17-03-1763
Casper Omstee, wonende te AmsterdamElisabeth Bos, weduwe van Gerrit RijnoisBezwaar tegen het vonnis d.d. 17-05-1754 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over belemmering van overpad door het plaatsen van een paal11-07-1754
Christaan Raap, wonende te AmsterdamJan Vis, gehuwd met jannetje de Jong en meerdere erfgenamen van Jannetje de Jong, hun tanteBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 18-06-1750 gewezen inzake het doen van rekening en verantwoording in de nalatenschap van Jannetje de Jong20-07-1750
Christiaan Corper, wonende te AmsterdamDirk Pen, weduwnaar en erfgenaam van Lucretia Smit, eerder weduwe van Arend Bon en verdere erfgenamen van Aren BonBij vonnis voor schepenen van Amsterdam d.d. 20-02-1744 gewezen i.v.m. een hijpotheekbrief viel dit ten nadele van suppliant uit19-03-1744
Christiaan de Vries, koopman te EdamJan Bost, wonende te EdamGeschil over levering van schelpzand i.v.m gemaakte afspraken d.d. 05-06-1728 en 08-07-1737 waarbij in gebreke werd gebleven en suppliant zelfs d.d. 05-08-1747 en 09-04-1748 was gedagvaard voor schepenen van Edam met voor hem zeer nadelige uitspraak11-06-1748
Christiaan van Oerle, Bernardus van Duiden, beiden wonende te RotterdamHendrik Brouwer, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 16-11-1758 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake gefundeerd arrest op een partij brandewijn12-12-1758
Christiaen Cruijs en Zoon, reders en boekhouders van het schip genaamd 'de Dick en Apalonia", wonende te AmsterdamJan Holst, stuurman op het genoemde schipBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 17-12-1761 gewezen, na eerder vonnis d.d. 16-09-1760 door commissarissen van zeezaken gewezen inzake geschil over betaling van gage, slaven en premiegeld03-03-1762
Christoffel Plumper, wonende te AmsterdamJan van wittingen, Gerrit PiriksBezwaar tegen het vonnis d.d. 20 maart 1754 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil bij gebruik van overpad02-07-1754
Claes Cornelisse Groot, koopman te westzaan, boekhouder van het schip genaamd "Geertrui Galeij"Jan Kuijt, Cornelis Willemse Aak, wonende te Westzaan, medereders van het schip "Geertrui Galeij"Bezwaar tegen het vonnis d.d 23 februari 1747 door schepenen van Westzaan gewezen inzake geschil over rekenong en verantwoording van de gevoerde administratie29-03-1747
Claes Niels, grutter , wonende te AmsterdamJan DiemarMoeilijkheden tussen grutters onderling, gerzen na oneerlijke concurentie. Onder vals voorwendsel, als zou suppliant zijn grutterij aan Jan Diemar hebben verkocht werd door schepenen van Amsterdam d.d 15-03-1746 vonnis gewezen ten nadele van suppliant05-07-1746
Claes Roelantse Steur, wonende te SchouwenPieter Cornelisse Zwager, wonende te RengerskerkeGeschil over levering van koeien en de betaling daarvan. er was d.d. 11-07-1748 door schepenen van Rengerskerke en Zuidland vonnis gewezen23-08-1748
Cornelia Berghof, weduwe van Anthonij de Vogel, wonende te BredaBartholomeus WaleveltBezwaar tegen het vonnis d.d. 26-02-1755 door schepenen van s'Gravenhage gewezen inzake een weigering om een obligatie ad. 3000.- gulden te verzekeren met een geldige hypotheek, die deze voorwaarde ruimschoots zou overtreffen16-05-1755
Cornelia Leeflang, weduwe van Jan Soumans laan, als moeder en voogdes over haar minderjarige zoon MattheusMattheus, Mathilde, Johanna, Catharina, Margaretha en François Soumans, broer en zusters van Jan Soumans, erfgenaam van zijn tante IJda SoumansBezwaar tegen het vonnis d.d. 8 april 1786 door schepenen van Delft gewezen inzake ontkenningvan het bestaan van Mattheus Soumans, waardoor de hem toekommende nalatenschap van IJda Soumans, zou ontgaan28-09-1786
Cornelia Streefland, weduwe van Maurits Guldenmont, biersteekster, wonende te Oudekerk aan de IJsselIsaäc Havant en Co, azijnbrouwer te RotterdamBezwaar tegn het vonnis d.d. 24-05-1765 door schepenen van Oudekerk aan de IJsselgewezen inzake geschil over rekeningen over geleverde azijn en niet terug ontvangen emballage24-06-1765
Cornelis de Meijere en Zonen, kooplieden te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Henrij Combe en Co kooplieden te BristolClaes Cornelis Ploeger Claeszoon, Hendrik Lampe, assuradeursBij gewezen vonnis d.d. 22-02-1748 voor schepenen van Amsterdam i.v.m het innen van de verzekerde som van een vergaan schip waarbij supplianten zich bezwaard voelen22-03-1748
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in