Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
2 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 2 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement van arrest en rau actie met de clausule van edicteCornelis Schalken; Jacobus Schalken; Cornelis Verschoor, secretaris van Katendrecht echtgenoot van Aletta Schalken; Maria Schalken. allen kinderen van Johannes Schalken, predikant te Charlois, en zijn vrouw wijlen Maria Sprangers; Johannes Sprangers, substituut secretaris van Boxtel en willem Sprangers, ook als voogden van hun minderjarige broer Marinus Sprangers; Johanna Sprangers, inderen van wijlen Jacob Sprangers; Gerard van Andel, Schout van Bezoyen, Drongelen en Gansoyen; Willen van Andel; Margareta van Andel; Aletta van Andel, Geertruyd van Andel en Catharina van Andel, tesamen kinderen van wijlen Pieter van Andel, in leven mede Schout van Bezoyen, Drongelen en Gansoyen, en zijn vrouw wijlen Catharina Sprangers; Johan Hendrik Damisse, secretaris van Ginneken en Ghils, gehuwd met Petronella van der Putten, dochter van wijlen Elisabeth Sprangers, te samen testimentair erfgenamen van wijlen Alida van Campen, in leven weduwe van wijlen Johannes SprangersGuilliam Francois, Baron van Steenhuys, Vrijheer van Sterne, Heer van Grevelduijn Cappel etc.De tegenpartij heeft op 13 juli 1718 een obligatie gepasseerd van 1500 gulden tegen 42 rente per jaar ten behoeve van wijlen Alida van Campen als erfgenamen menen de supplianten hierop recht te hebben, maar de tegenpartij weigert ondanks vele aanmaningen hieraan te voldoen. Omdat de tegenpartij buiten de jurisdictie van het Hof verblijft vezieken de supplianten het Hof om beslag te leggen op de goederen en effecten van de tegenpartij die ballen over de jurisdictie van dit Hof en voorts te tegenparij te gelasten om zijn schuld te voldoen.
Mandement van arrest en rau actie met de clausule van edicteMr. Pieter de la Court van der Voort wonende te Leiden, getrouwd met Sara Poelaart, enige en universele erfgenaam van wijlen haar broer Jan Poelaart koopman te LeidenHendrik Bosch wonende in de Polder Rosendaal bij Oudewater; Otto Bagelaar, koopman te Genua en enige erfgenaam van wijlen Giacono Bagelaar; Bernardus Hagelis te Amsterdam.Een restschuld van 5622 lires (in hollands geld 2011 gulden) die Hendrik Bosch en Giacomo Bagelaar hadden aan wijlen Jal Poelaart, wegens geleverde lakens en greinen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in