Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
182 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 182 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van reformatieJoseph Emanuel alias Isaacq Sulqua AbrabanelRabecca Abrabanel, gescheiden vrouw van suppliantBezwaar tegen vonnis d.d.27-04-1731 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake het arrest dat zijn gewezen echtgenote tegen hem had aangespannen in verband met een te vorderen bedrag ad, 84.000,- gulden + interest vanaf de scheidings datum, waardoor zijn goederen zouden worden verhypotheceerd en waarop zij recht meende te hebben i.v.m. op huwelijkse voorwaarden gesloten huwelijk
Mandament van reformatieTheodorus Winkel van der Does, arts wonende te EdamWilliam Costerus, hoofdofficier te Edam in opdracht van Jan Tierhuis,hoofdofficier te MonnickendamBezwaar tegn vonnis d.d. 17-06-1732 door schepenen van Edam gewezen inzake een boet voor onbeheerst gedrag
Mandament van reformatieJohannes Verhoog, koopman wonende te LeidenJan van Ackeren en Anthoniij van BeekNalatigheid in betaling van huur van een woning met toebehoren en 30 morgen land te Esselijkerwoude waarvan Cornelis Gerritse van Thol de insolvent huurder was. Diens curator heeft de gehele boedel verkocht, waardoor geschil is ontstaan i.v.m preferentie
Mandament van reformatieMr. Daniël, Schepen en Raad van Amsterdam, als Erfmaarschalk en eigenaar van de koptienden in GooilandSophia van Wickevoort c.sBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Naarden d.d. 24-04-1730 gewezen inzake onwilligheid in volledige betaling van koptienden i.p.v. de helft
Mandament van reformatieJan Leenderse van Nierop, wonende te RijswijkPieter Leenderse van Nierop, broer van de suppliant wonende te RijswijkBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-08-1731 door schepenen van Rijswijk gewezen inzake verrekening van verdiend loon van gedaagde en geleverde turf aan gedaagde
Mandament van reformatiePieter Mijtermolen, wonende te AmsterdamJosua Emanuel KalkarBezwaar tegen het vonnis d.d. 25-03-1728 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in betaling van een gedeelte van geleverde thee
Mandament van reformatieHermanus Vingerhoet, Harmansz, koopman te AmsterdamFrederik Gronen en François Moerhout, als curatoren over de boedel van suppliantVerzoek om opheffing van de op verzoek van familieleden, onder curatele stelling van de suppliant en eerherstel van zijn goede naam
Mandament van reformatieDaniëlMontagne, wonende te LeidenAbrham Montagne, suppliants zoonBezwaar tegen het vonnis d.d. 22-02-1727 door schepene van Leiden gewezen inzake een niet genoemde zaak
Mandament van reformatieMr. Joan Jacob Mauritius, resident te HamburgAris Bel en Claas Rol als voogden Joannes Mauritius, suppliants zoon , enige universele erfgenaam van zijn grootvader Joannes Mauritius overleden september 1718Bezwaar tegen de beschikking d.d. 13-05-1726 door schepenen van Purmerend uitgesproken inzake geldige aftrek van de 100e en 200e penning, waarover de voogden waren bericht maar waarvan de suppliant onkundig was gebleven
Mandament van reformatieJohanna Schoenmakers, weduwe van Cornelis Verbrugge,wonende te ZevenbergenDe weduwe van Jan van Gulik, die borg had gestaan vooe Dirk NuijteBezwaar regen het vonnis d.d. 18-09-1725 door schepenen van Hoge en Lage Zwaluwe gewezen inzake een aflossing van een obligatie
Mandament van reformatieCornelis Jacobse Groenewegen, wonende te SchiebroekBeatrix Ariens Cruijning, wonende te HillegersbergBezwaar tegen het vonnis d.d. 10-09-1727 door schepenen van Stolwijk gewezen inzake betaling van kraamkosten en alimentatie van een kind, waarvan suppliant beweert niet de vader te zijn
Mandament van reformatieJacob Klijburgh, wonende te ArnhemCornelia Schippers, weduwe van Jacob Klijtburgh, zijn moederBezwaar tegn het vonnis d.d. 15-07-1727 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een erfeniskwestie
Mandament van reformatieHendrick van Nuijs, wonende te RotterdamDe erven van Alida Cardon, weduwe van Jan BesoijenBezwaar tegen het vonnis 10-02-1724 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake betaling van geleverde ijzerwaren
Mandament van reformatieWillem l' Epie, wonende te Enkhuizen met zijn vader Alphert l' EpieAnthonie van der HartBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-12-1724 door schepenen van Enkhuizen gewezen inzake geschil over voldoening van een zeker contract d.d. 23-08-1723 opgesteld
Mandament van reformatieSamuel de simon Palache, handelend voor Feliciano Velho Oldenburgh, wonende te LissabonHenrico Rauwenhoff, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 02-03-1725 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een niet genoemd proces
Mandament van reformatieCorstiaen van Asperen, wonende te AlblasHendrik Bremken, pontgaarder te Dordrecht, gehuwd met Maria Brooshooft en Adriana en Leonora Brooshooft kinderen en erfgenamen van Antthonie Brooshooft, schout en seretaris van GiessenoudekerkeBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-03-1725 door de hoge vierwchaar van Zuid Holland gewezen inzake betaling van een restant van een geldbedrag en procureurs en explotatiekosten
Mandament van reformatieAls 69Als 69Bezwaar tegen het vonnis d.d. 26-03-1725 door de hogge vierschaar van Zuid Holland gewezen inzake mandament van rauw actie
Mandament van reformatieBeatrise Ruijll, wonende te UtrechtHeijndrick van den Ham, glasemaker in HeemstedeBezwaar tegn het vonnis d.d. 03-10-1725 door schepenen van Heemstede gewezen inzake geschil over een rekening
Mandament van reformatiePhilips van der Giessen, koopman te AmsterdamTheodore Rijswijk, koopman te AmsterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 30-01-1722 inzake valuta verlies bij aankoop van wisselbrieven
Mandament van reformatiePieter Balgúerie, koopman te Amsterdam, last en procutatie hebbende van E. B Cameen, Johan P. Henblein en Abraham Grel, kooplui te StockholmN. van Pietsen en N. Schroder, kooplui te StockholmBezwaar tegen een vonnis d.d. 29-01-1723 van schepenen van Amsterdam inzake betaling van een som gelds
Mandament van reformatiePieter Maartensz Hoogerscheijt en Co, houtkopers te RotterdamIngen Jansz Kreuck, schipper te Ouderkerk a/d IJsselBezwaar tegen het vonnis van het Hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard d.d. 22-01-1723 tot verkoop van het schip van de gedaagde om een boete te betalen in preferentie van een hypotheek die de suppliant op het schip heeft
Mandament van reformatieMathijs Coenraetse, echtgenoot van Jannetje Verburg en andere voor 4/5 deel erfgenamen van Lijsbeth Janse leemput allen wonende te Rotterdam, eisersMaria, Jan en Alida Leemput, erfgenamen van Hendrick Janse Leemput, gedaagdenBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 28-04-1723 inzake het eigendomsrecht op 2 campen land of blekerijen, een woonhuis, erf en spoelhuis
Mandament van reformatieWillem de Graeff, substituut secretaris van den Briel, mede-reder en portionaris in Gaffelschuit de Hoop en andere mede-reders en eigenaren van de Hoop, gedaagden en gevoegdenLeunis Colaard de Raad, gewezen stuurman op de Hoop, eiserBezwaar tegen vonnis van schepenen van den Briel d.d. 03-06-1723 inzake een bedrag van ruim 128,- gulden in een ongenoemde zaak
Mandament van reformatieJan Zaijer, koopman binnen DordrechtArnoldus van der Sande, wonende te Seventer, en de andere kinderen en erfgenamen van Arnoldus van der Sande den Ouden, overleden te DordrechtBezwaar tegen vonnis van de Camenr Judicieel te Dordrecht d.d. 15-04-1723 inzake afwijzing van Request Civile betreffende onenigheid over een kwitantie
Mandament van reformatieMr. Gerard Bicken van Swieten, Heer van Swieten, Raad van Amsterdam, eiserJosias le Candeele, koopman te AmsterdamBezwaar tegen schepenen van Amsterdam d.d. 01-07-1723 inzake restitutie van een verlies van 12.900, pond sterling , geleden door niet nakomen van een koopcontract betreft Natiën van de West Indische Compagnie
Mandament van reformatieQuirina van Dam, weduwe van Leonard van Sonsbeecq, wonende te Ooltgensplaat, erfgename van haar overleden zuster Leonora van Dam, weduwnaar Jacob Gijblant, gedaagdeVier zonen van en erfgenamen van Aren Corneliss Witte, hun overleden vader, eisersbezwaar tegn vonnis van het collegie van baljuw en leenmannen van Voorne d.d. 12-08-1723, betreffende het te niet doen van een vonnis van schepenen van Oudeland inzake een betaling van ruim 316,- gulden en de kosten van beide processen
Mandament van reformatieAntonie van der Kar, overnemenr van de import van de bieren over Amsterdam en Amstelland voor een termijn van 1 jaar, eiserDirk Hooghslagh, aangastelde cxollecteur van dezelfde termijn , verweerderBezwaar tegen vonnis van schepenen van Oudekerk d.d, 24-08-1723 inzake een verklaring onder ede van te goeder trouw te zijn
Mandament van reformatiePieter du Peirou, koopman te AmsterdamLouis Renard, eveneens koopman te AmsterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 19-11-1723 betreffende een transactie van 9900,- gulden in de eerste subscriptie van de Westindische Compagnie
Mandament van reformatieDavid van Taarling, wonende te Amsterdam, gedaagdeMetta Pollius,weduwe van Willem Redogh, eiserBezwaar tegen schepenen van Amsterdam .d.d 17-11-1723 in een niet genoemde zaak, waarbij aan beide partijen hun eis en conclusie is ontzegd, maar aan suppliant niet de kosten
Mandament van reformatieAntonia Willingh, wonwende te Leijden, huisvrouw van Mattheus de BunjeMattheus de BunjeBezwaar tegen voonis van Leijden d.d. 4-07-1732 inzake het onterecht uitgeven respetievelijk verkopen van onder huwelijkse voorwaarden ingebrachte gelden en goederen
Mandament van reformatieSamuel Sorij, huurkoetsier wonende te Rotterdam, gehuwd met Wihelmina van LambertinghChristiaen van Vliet, wonende in't Ambacht van Kralingen, gehuwd met Johanna van HasendonckBezwaar tegen vonnis van schepenen en Mannen van Schieland van 31-03-1733 inzake erkenning en afbetaling van schuldenn
Mandament van reformatieJacob Jans van Elspeet, meelmolenaar te HoogkarspelClaas Luijtjes en Jan Hoorns, als voogden over het dochtertje van Cornelis Abbekerk en Trijntje Huijsman, en Pieter BoumanBezwaar tegen vonnis van schepenen van Grootebroek d.d. 27-04-1733 inzake aflossing van een custingbrief, vervoer van koren en verlenen van overpad
Mandament van reformatieCristiaen Nieuwgaart, wonende te Amsterdam weduwnaar van Maria Croeger, die mede erfgename van haar vader Jacob CroegerDe gemene crediteuren van de boedel van wijlen Steven Emmerij, gewoond hebbende in Den HaagBezwaar tegen vonnis van schepenen van Den Haag d.d. 24-11-1733 inzake het aandeel van de suppliant in de huizen "de Braeke Grond" en " Hollandschen Tuijn" nagelaten door Jacob Croeger
Mandament van reformatieJan Jansze van den Berge, laatst wonende onder Nieuwerkerk op Duijvelandt in Zeeland samen met drie anderen pachter van de visserij in de vier Bannen van de eilanden van DuijvelandtCornelis de Jonge, baljuw van de vier BannenBezwaar tegen vonnis van schepenen van Nieuwerkerk d.d. 16-03-1734 inzake vissen met een hoepnet
Mandament van reformatieCatarina van der Velden, eerst weduwe en erfgename van Johan Crooswijck, later weduwe van Wigboldus Belcampius, wonende te BriellePieter Ploos van Amstel, notaris en procureur te BrieeleBezwaar tegn vonnis van burgemeester en schepenen van Brielle d.d. 02-12-1728 in cas preferentie
Mandament van reformatieAnna de Huze, vrouwe van Meijnden ect. weduwe van Gillis Graafland, eigenaresse van landgoed ten VogelzangDe luitenant houtvester en Meesterknapen van HollandBezwaar tegen appoinctement van de luitenant houtvester ect. d.d. 13-11-1728 waarbij suppliante het aloude jachtrecht, behorende bij haar landgoed wordt ontzegd
Mandament van reformatieTheodore Francois de Meij, Raad in de Vroedschap, Burgemeester en laatst hoofdofficier van de stad RotterdamCornelis Verlinden, makelaar in tabakBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 31,03-1729 inzake het sluiten van een compagnonschap als tabaksmakelaars, hetgeen was verboden bij ordnnanties van 25 april 1682 en van 10 juni 1719
Mandament van reformatieCoenraad Groothuijsen, suiker raffinadeur in AmsterdamDirk Claes, Jacobus de Rovele en Albertus Roos c.s., gequalificeerden tot het doen van visitatie in de suiker raffinaderijen in AmsterdamBezwaar tegen vonnissen van mindertal van schepenen van Amsterdam d.d. 5-10-1728 en van schout en schepenen d.d. 15-03-1729 inzake gebruik van dierenbloed voor het klaren van suiker
Mandament van reformatieJohannes Reijniiersse Kessel, gehuwd met Johanna de Bondt en alle anderen erfgenamen van Michiel de Bondt, gehuwd geweest met Elisabeth van DongenGabriëlla la Mars en Chrstiaan van Dongen, respectievelijk weduwnaar en zoon van Anthonie van DongenBezwaar tegn vonnis van schepenen van Heusden d.d. 4-08-1729 inzake scheiding en deling van land
Mandament van reformatiePetronella Jacoba en Aletha Cornelis van Oosten, wonende te AmsterdamEen tiental crediteuren van Bernardus Frankendaal, waard in Herberg de Gouden Eendracht in de RijpBezwaar tegen vonnis van schepenen van de Rijp d.d. 8-11-1729 inzake preferentie van schuldeisers
Mandament van reformatieEvert van Engelen, oud schepen van WeespMaria Jans Hertogs en twee andere executeurs van de boedel van wijlen Cornelis DrosthangenBezwaar tegn vonnis van schepenen van Weesp d.d. 1-11-1729, waarin hij alleen zijn zaak wint, mits hij onder ede verklaart dat hij ten tide van de eerste huurbetaling niet wist, dat door hem gehuurde land kleiner was dan opgegeven
Mandament van reformatieAdriana Johanna Houtman gehuwd met Cornelis van Ceters, koopman te RotterdamCatharina van Eede, weduwe van Pieter Molijn, wonende te DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Delft d.d. 21-12-1725 in een niet genoemde zaak
Mandament van reformatieDe erfgenamen van Jan van Baseroij, overleden in AlkmaarHendrik Gerrits Enkelboom en Hendrik Pieters, wonende te Zijpe, voogden over de minderjarige kinderen van Cornelis Jacobs Vader en Bletje Hendriks, voor zover deze kinderen erfgenamen zijn van hun moederBezwaar tegn vonnis van schepenen van de Oude Zijpe d.d. 21-12-1725 inzake betaling voor geleverde kaaskopers winkelwaren
Mandament van reformatieCaspar Christoffel SchreuderDavid Le Cene, voogd over Jan Hendrick PijlBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 17-05-1726 in niet genoemde zaak
Mandament van reformatieRebecca Beurs (Beuns), huisvrouw van Willem Vleertman, wonende te AmsterdamWillem VleermanBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 05-07-1726 inzake echtscheiding en alimentatie
Mandament van reformatieMr. Cornelis Wittrt, Heer van Valkenburg, ectCornelis Hogendam, voormalig bouwknecht van de suppliantBezwaar tegen vonnis van schout en schepenen van Nieuw Beijerland d.d. 26-06-1726 in een niet genoemde zaak
Mandament van reformatieJan en Cornelis Smal, wonende te Haarlem, zonen van Dirk Smal en Maria de la ChambreChristoffel Bosheijden, echtgenoot van Maria de le Chambre, en stadsbode van Haarlem en Gerard Brussels, wonende te HaarlemBezwaar tegen vonnis van schepenen van Haarlem d.d. 27-08-1726 inzake een erfenis kwestie
Mandament van reformatieCornelis Groenewout en Pieter Bindervoet, korenmolenaars, wonende te AmsterdamDirck Jielisse Dijs, korenmolenaar op de Zandhaas in de Zandpoort te VelzenBezwaar tegen vonnis van schepenen der Ambachts Heerlijkheid Velzen d.d. 29- o3-1724 in niet genoemde zaak
Mandament van reformatieGuaita en compagnie, kooplieden te Amsterdam, als last en procuratiehouders van Johan Tempel uit FlorheimJan Theodorus Agtienhoven, wonende te Amsterdam, , tevens als vader en voogd van de 4 minderjarige kinderen van hemzelf en zijn huisvrouw Maria Dorothea CoesveldProtest tegen beslissing van schepenen van Amsterdam d.d. 16-11-1736 inzake regeling van een zakelijk geschil
Mandament van reformatieJoseph, alias Jacob de Silveira, wonende te Amsterdam, voor zichzelf en mede-erfgenamen van Duarte de Vargas, alias Joseph Antonio en echtgenote Maria Nunes de Santillana, overleden in Antiquora in SpanjeEerst David Guitieres, later Isaac van Salonon GuitieresBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 16-01-1637 betreft in bewaring gegeven van door de Spaanse Inquisitie vervolgde voorouderrs van suppliant
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in