Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
433 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 433 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van rau actieNicolaes de Gijselaer, te Amsterdam voogd over de kinderen van wijlen Jacob Bruiningh in leven secretaris van AmsterdamBurgemeesters en commadant van OudewaterBewoning door commandant van Oudewater, van het huis toebehorende aan de vooddij kinderen zonder toestemming van hun voogd
Mandament van rau actieFrancisca Snellings, weduwe van Cornelis de Rotte, door Pieter van de Cruijce gegijseld in de gevangenpoortCornelis Akerboom Doedensz, notaris Pieter Beekman als zakenwaarnemersBenoeming van een andere zaakwaarnemer wegens wanbeleid van de tegenpartij om vorderingen te innen
Mandament van rau actieWillem Boon, wonende te Rotterdam,erfgenaam van zijn overleden zoon Heijman BoonErfgenamen van Cornelis van Beveren, hee van strevelshoek ectUitbetaling van een legaat van 200 gulden en de kosten van een rouwkleed
Mandament van rau actieJannitje Fanjaerts, weduwe van Johannes Sas, wonende te Gouda, ook handelend voor Catharina Daniels van DolegemJannitje Balbian, weduwe van Leendert Sijmonsz van der Meer, gehuwd met Obadja,.., wonende te HaerlenDe incasso van een schuldbrief
Mandament van rau actieAbraham Engels, namens zijn moeder Sara van Lieftelen,weduwe van Abraham EngelsJacobus Goosensz Schuijlenburgh, wonende te WezepNalatigheid van tegenpartij om een schuld van f. 1000.- te voldoen met rente sedert 1662
Mandament van rau actieMaria Outlant, laatst weduwe van Jan Stam, tevoren weduwe van Leendert van Dijk wonende te DordrechtMr. Willem Vlaardingerwout emn Mr. Willem Vlaardingerwout brouwer in de brouwerije van 't Fruweel, beide wonenede te Delft, voogden over de minderjarige konderen van Cornelis VlaardingerhoutOnenigheid over uirkering van jaarlijkse lijfrente en liberale gift uit de nalatenschap van Geertruij van Buijl, weduwe van Cornelis Jaspers Outlant
Mandament van rau actieJohan van Asten, wonende te Den Haag rentmeester van Elisabeth Jacoba Cromhout, weduwe van Jacob Cromhout, Heer van Nieuwekerk, ectPhilip Hillenaar, gehuwd met de weduwe en boedelhoudster van Jan Gerritse van Leeuwen, wonende onder de juristrictie van VoorschotenAchterstallige huur en belastingen
Mandament van rau actieMaria de Both, wonende te Gouda weduwe van Johannes van IJssum, predikant te Hendrik Ido AmbachtBartholemeus van Gelsdorp, notaris te DordrechtWeigering een copie af te geven van het testament van Evert Hartman, gewezen koopman te Dordrecht en oom van suppliante
Mandament van rau actieBalthasar Fremont, wonende te Rotterdam, wedunaar van Cornelia van VoorstDe kerkeraad van de diaconie armen der Nederduitse gereformeerde kerk te Rotterdam en haar administrateursBezwaar tegn vonnis van 't Hof van Holland d.d. 27-04-1733 inzake nakomen van een testementaire beschikking
Mandament van rau actieMarijke van der Kulk, weduwe van Jan Schoon, wonende te RidderkerkJan Muijs Kleermaker, wonende te Schiedam, gehuwd met de zuster van Marijke van ArkelOnenigheid inzake achterstallig kostgeld voor de invalide Marijke van Arkel
Mandament van rau actieCathrina Taarling, weduwe en boedelhoudster van Gerard van der Ploeg, voormalig koopman in wijnen te Delt. . . . . van der KaaNalatigheid in betaling van schuld
Mandament van rau actieAletta Catarina Bicker, douarëre van wijlen Johan Raije, vrouwe van Breuckelerwaert ect. wonende te AmsterdamMr. Hendrick Pelt, Heer van Piershil raad en oud burgemeester van RotterdamAflossing van een schuld en verrekening van renten
Mandament van rau actieJan Robbertse Bouwman, wonende inde Ambachtsheerlijkheid van Wijk in het land van HeusdenGerrit Bax, schout van WijkHet zonder opgaaf van redenen in beslag nemen van twee werkpaarden, mishandeling van de suppliant en weigering om hem Pro Deo te laten procederen
Mandament van rau actieAert Ruijseaar en echtgeoteJannetje Valk cum_suisArij Jacobs van der Aar, wonend Oudshoorn en Egbert Jacobs van den Hoon wonende Ouwerkerk op den IJssel, executeurs van de boedel van jan Dirkz Roos wedunaar van Maria ValkGeen inzage geven in een niet uitkeren van de erfenis
Mandament van rau actieSimon Bets en Jan Bruijn wonende te Monnikendam s. sClaas en Cornelis Ploege Claesz c.sHet niet uitbetalen van de verzekerde som na vergaan van schip 't Fortuijn tusen Arechangel en Amsterdam
Mandament van rau actieSalomon Colaço Oliveira, wonende in Amsterdam, gehuwd met Rachel MocataSara en Ribea Mocata, wonende in Amsterdam en Isaac van Abraham Mocata wonende in Den HaagOnenigheid betreffende uitbetaling van een erfdeel
Mandament van rau actieDoctor Jacob Love, predikant te Nieuwveen, gehuwd met Susanna van Leeuwaarden, cum suisErfgenamen en representanten van wijlen Sara Silvercroon, huisvrouw van Johan Willem du Faget van AssendelftUitkering van de fideicommissaire erfportie uit de nalatenschap van Laurens Jooste Bake en zijn vrouw Duwertje Jacobs Harincarspel
Mandament van rau actieJan Bégram wonende te LeidenSchout, kerk en burgemeesteren van VoorhoutTttermijn en rente betaling van een lening t.b.v. reparaties aan de kerk
Mandament van rau actieJan van Wijnen, erfgenaam van wijlen Engelina onklaar, zoon uit haar eerste huwelijkPieter van Heemskerk ( zoon van Engelina Onklaar) uit haar tweede huwelijk met wijlen Gerard Heemskerk, kapitein ter Zee en zijn van hem gescheiden vrouw Adriana Henriëtta van MarkenAfbetaling van schulden
Mandament van rau actieMr. Francois van Bochoven, raad ordinaire in den Hove van HollandGriettje Peters Fonckert, weduwe van Paulus Ariensez BoerAchterstallige huur van land
Mandament van rau actieJan Catharina en Anna Margarita van der Linden, koopman geweest in DordrechtJan Jacobse de Vreij, echtgenoot van Jacomijntje van Schuten, weduwe van Claas van ProijenAfbetaling van schuld en renten
Mandament van rau actieJan van der Meij, schout van Santvoortelf niet met name genoemde stuurlieden van visserspinkenHet niet betalen van boete voor vissen op Zondag
Mandament van rau actieAnna Verburgh, meerderjarige dochter, wonende in Den HaagEduard van Velsen, notaris in Den Haag en Joris van der Valk, wonende in Amsterdam, executeurs testementairWeigering om opening van zaken betreffende de nalatenschap te geven aan een erfgenaam
Mandament van rau actieCornelis van Beseler, ten behoeven van zijn echtgenote Sara Margaretha d'AbleinghWeesmeestern der stad LeidenVast stellen van recht op legaten
Mandament van rau actieDe ambachtsheren van Langebakkersoord en DeijffelsbroekPieter Cornelis van Bodegom, als huurder en Tonis Claes van Hulst en Lijsbeth Koole als borgenAchterstallige huur voor een stuk land
Mandament van rau actieAdriaantje van den Velden, weduwe van Abraham Wels, en zes andere erfgenamen van Gillis van Eijck en Aaltje Sanders BosshMr. Hendrick Vockestaert, secretaris van DelftAfhandeling van de respectievelijke erfenissen van Gillis van Eijck en zijn vrouw Aaltje Sanders Bosch
Mandament van rau actieFrederik Groneman, kamerbewaarder en 1e deurwaarder aan het Hof van Holland, t.b.v. Jan Hendrik Meijer, wonend te Den HaagGerrit van der Woude, wonende te WoudrichemNiet terugbetaling van opgezegde lening
Mandament van rau actieLijsbet van Kaan, weduwe van Jacob Palinck, wonende te RotterdamPieter van Loon, Wonende te RijnsburgBetaling van borgtocht voor een obligatie afgegeven door Jan van der Spuij, opprzeilmaker bij de Oost Indische Compagnie
Mandament van rau actieJan van Rijn en Hendrik en Josina Johanna van Alteren, c.s. allen wonende te LeidenCornelis Arentse van den Bos, gehuwd met de weduwe van Sijmon Janse van LeeuwenBetaling van achterstallige huur
Mandament van rau actieHendrik de Bije, wonende te Leiden, t.b.v. zijn vijf kinderen, verwekt bij zijn overleden vrouw Anna BercheijPaulus Otger, wedunaar van Elisabeth Stalman, eerdere weduwe van Cornelis BercheijEis tot rekening en verantwoording over de boedel van wijlen Elisabeth Stalman en uitkering van de erfenis, toekomend aan de suppliant
Mandament van rau actieFerdinant van Arkel, Heer van Burggst ect. wonende te UtrechtConstantia Lespaul weduwe van Abraham Cosson en haar kinderen Jacob Jan en Maria Johanna Cosson, wonende te LeidenTerugbetaling van een lening met achterstallige rente
Mandament van rau actieCatharina Alida van der Dussen getrouwd met Mr. Dames van Slingerland oud-raadslid van Dordrecht ectCornelis Arijens van der Giessen, bouwman wonende te StrijenAchterstallige pacht en bijkomemde kosten
Mandament van rau actiePieter van Leijden, Heer van Vlaardingen, Diderick van Leijden Heer van Westbarendrecht, en Daniel Bernard Willems, Heer van oud en Nieuw Herkinge, allen Ambachtsheren in VoorneMr. Jacob Briel, Raad en Rentmeester van de Domeinen van VoorneVverpachting van droge of middeldijken behorende onder de Ambachts heerlijkheden
Mandament van rau actieHendrinia Grijspeert, weduwe van Jan van Hoogstraten, wonende te HaarlemHendrick Haringh en Francois Jacob Gallé executeurs testementair van het testament van Jan Hoogstraten en voogden over diens voordochterWeigering om het bij huwelijkse voorwaarden, vastgestelde deel van de nalatenshap uit te keren
Mandament van rau actieCatharina Alida van der Dussen weduwe van Mr. Damas van Slingerlandt, Oud-Raad van Dordrecht ect.Maritie Pieters van der Burgh, weduwe van Joost Leendertse Duijvensteijn, wonende te MonsterBetaling van achterstallige huur
Mandament van rau actieMr. Reijnier Schaap, Raad in de Hoge Raad in Holland, t.b.v. zijn vrouw Eva Maria Muijlman, geweze postmeester te AmsterdamDe ambachtsbewaarders van AlphenOnenigheid over betaling van een schuld en renten daarover
Mandament van rau actieMaria Gardijn, weduwe en geinstitueerd erfgename van Jan Hennequin en voogdes over Christiaan hennequin, hun minderjarige zoon, tesamen met geastumeerd voogd johan Leonard van AstenGeertruij van Swanenburg, weduwe van Dirck van NievelHet niet willem aanvaarden van de koop van een huis en erf tussen de Hoogstraat en t'Steijger in Rotterdam, gekocht op een veiling
Mandament van rau actieMr. Abraham Phillips en Willem Stokelbrant t.b.v. Commerina Elias, weduwe en erfgename van Hendrik Blonk, gewezen kapitein varende op Suriname, laatst op het schip de Juffrouw WilhelminaHuijbert van Dam en ChristoffelCastricum, kooplieden te Amsterdam, voormalige zaakgelastigden van Commerina EliasWeigering om rekening en verantwoording af te leggen van het gevoerde beleid als zaakgelastigden
Mandament van rau actieCornelia, Hendrina, Catharina, Francois en Dirk Hofman, kinderen en erfgenamen van wijlen Anna Nuijs, weduwe van Lucas HofmanMr. Francois Waarts en Cornelis van den Ameijden, wonende te Rotterdam, executeurs van de nalatenschappen van Hendrik Nuijs en Johan van SlingerlandVerkrijgen van een overzicht over het beheer van de genoemde nalatenschap
Mandament van rau actieDavid Mendes da Silva, Isaac Levy Ximenes en Isaac da Verga Henriques, executeurs testementair van Samuel XimenesDe paruassinen van de Portugeese Joodse natie te AmsterdamProblemen met het vruchtgebruik van de nalatenschap van Samuel Ximenes i.v.m. testementaire voorschriften
Mandament van rau actieOdilia Louise geboren van Baronesse van Steelant ect. en van oudenhoorn, mede ten behoeve van schout en schepenen aldaarIngelanden, dijkgraaf en Heemraden van het land van Voorne en Jan Keijser, collecteur van het dijkgeschotGeschil over het recht te benoemen van een collecteur
Mandament van rau actieDirk Soetens en de voogden over Cornelia Soetens, minderjarigen dochter van Abraham Soetens, gewezen borstel koopman te RotterdamLeendert Filipse Qualm, wonende in de omgeving van't Wout buiten DelftBetaling voor geleverde borstels
Mandament van rau actieMagdalena de Vos, weduwe van Gijsbert DuijtsCornelis Hoet, schuldeiser van suppliante en tevens benoemd tot administrateur van haar failliete boedel, met de opdracht haar schuleisers voor 35% tevreden te stellenWeigering om rekening en verantwoording af te leggen over het regelen van de schulden en niet betalen voor geleverde winkelwaren
Mandament van rau actieAnna van Schellebeek, huisvrouw van Henry Gras Walraven, wonende te DordrechtJohan , Cornelia en Maria van SchellebeekWeigering om een restant van een schuld af te betalen
Mandament van rau actieMr. Johan Gerard Tulling, advocaat aan het Hof van Holland, wonende in Den Haag, erfgenamen van Cornelis Brouwer, gewezen thesaurier en notaris te NaardenNicolaas Leijendekker, wonende te Naarden als borg voor zijn broer Johan Leijendekker, predikant te 's HertogenboschAflossen van een schuld en betaling van een achterstallige rente
Mandament van rau actieKatharina van Beaumont, weduwe van Johan de Wit en erfgenaam van hun zoon Mr. Johan de Wit, gewezen burgemeester van DordrechtBarent Taaij, koopmans boekhouder te DordrechtWeigering om rekening en verantwoording af te leggen over het beheer van de nalatenschap van wijlen Willem de Wit
Mandament van rau actieJoan van Hees, wonende te Den Haag, voogd over de vier minderjarige kinderen van Jan KnippingMaria Anna Knipping, wonende te Amsterdam en verzoekt om aan Catharina Knipping het vak van Franse Craamster te onderwijzenWeigering om kleren en goederen van Catharina Knipping terug te geven, nadat deze door haar voogd van de opleiding is weggehaald
Mandament van rau actieJan en Christina van der Kloot en Emerentia Schrevelius, weduwe van Maurits van Reverhorst, alle wonende in Den HaagJan Arent van Cats, gehuwd met Catharina van Heijningen en de executeurs en testementaire erfgenamen van Clasina van Bleijswijk, weduwe van Cornelis de WinterWeigering om bepaalde sommen geld uit te keren, hetgeen als voorwaarde was gesteld voor aanvaarding van een legaat
Mandament van rau actieJan Breas, gerechts dienaar van ColijnsplaatNicolaas Swaan, Stadhouder van de Rentmeester Generaal en Hoog-Baljuw van Zeeland bewesten ScheldeSmartegeld en schadevergoeding voor het zonder aanklacht,voedsel en verzorging gevangen zetten van de suppliant
Mandament van rau actieJan Bos, echtgenoot van Adriaantje Palestijn, wonende in Schiedam en Dirk Witsenburg, echtgenoot van Hillegond Palestijn, wonende in Vlaardingen, kinderen uit het eerste huwelijk van Gerrit Centen PalestijnCent, Diewertje en Neeltje Gerrits Palestijn, de beide laatsten vertegenwoordigd door hun echtgenoten, en hun moeder Ariaantje Jans Berkel, tweede vrouw van Gerrit Centen PalestijnWeigering om staat en inventaris te geven van de boedel van Gerrit Centen Palestijn en om tot scheiding en deling over te gaan
vorige
12...9
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in