Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
163 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 163 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van appelJan de Rijke, secretaris en penningmeester van Dreischor, wonende te Zierikzee, als executeur testemetair van zijn schoonmoeder Josina de Jonge overleden 12-04-1735, weduwe van Cornelis Kater en de voogd over haar enige erfgenaam Jacobus de Rijke, suppliants zoonWeesmeesters van de weeskamer te ZierikzeeBezwaar tegen de houding van de weeskamer om de staat en invenraris van de boedel van Josina de Jonge op te eisen, aangezien er maar 1 1/2 uur ontbrak aan de verplichte 14 dagen dei nodig waren voor haar dood om de bemiddeling van de weskamer uit te sluityen, zoals haar wil was en vastgelegd d.d. 12-04-1735
Mandament van appelBucking en Co, kooplieden te AmsterdamRijndertsz, en de WitBezwaar tegen vonnis d.d. 12-01-1735 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake betaling van geleden schade
Mandament van appelJean du Peijrou, koopman te Amsterdam, reder en boekhouder van het schip "Juffrouw Geertruijd Elisabeth"Hermanus Bols voor 13/32 medeëigenaar van het genoemde schipBezwaar tegen vonnis d.d. 16-02-1735 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake het doen van rekening, waartoe hij nog niet in staat was geweest
Mandament van appelLucas Meerens, oud schepen van Hoorn en ingeland van BeemsterMr. dirk Alewijn, dijkgraaf van de BeemsterBezwaar tegen vonnis d.d. 22-03-1735 door hoogheemradern van Beemster gewezen, inzake het veroordelen van de suppliant op infame gronden i.v.m het al of niet wegnemen van specie of schotwal
Mandament van appelPieter van Slingeland, Procureur van het gerecht van het oude NieuwlandMeers Jans Breem, Willem Jooste, Paulus Matthijsz, t' Heerschap en Jan BreenBezwaar tegen het vonnis d.d. 04-08-1731 door baljuw en leenmannen van Voorne gewezen inzake onenigheid over de hoogte van gerezen onkosten bij verklaring onder eede hen opgelegd door suppliant, i.v.m af te leggen verklaringen in opdracht van William Thomson, handelend voor Maria Schepers, weduwe van jacob Noortheij raad , vroedschap en burgemeester van Rotterdam
Mandament van appelIsaacq van Louw, koopman te Leiden, enige universele erfgenaam erfgenaam ab intestato van zijn broer Jacob van Louw, koopman en gewoond hebbende te LeidenHuijg van Leeuwen, broodbaker te LeidenBezwaar tegen het vonnis d.d. 24-07-1732 door schepenen van Leiden gewezen inzake de capteuze verkoop van huis en bakkerij met meerdere bezittingen aan de niet bij zijn zinnen zijnde Jacob van Louw, waarbij de nodige moeilijkheden ontstaan, waarvoor suppliant wordt aangesproken
Mandament van appelJeremias Boddens, koopman te Amsterdam, handelend voor Isabella Bolwerk, weduwe van Dominicus Marius Pasques Decharonne, kapitein in dienst van de Oost Indissche compagnie wonende te BataviaThomas Matroos nu wonende AmsterdamBezwaar tegen vonnis d.d. 19-01-1731 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake moeilijkheden gerezen bij verrekening van handelingen van handelingen die Thomas Matroos voor Isabella Bolwerk had verricht
Mandament van appelHendrik Kemper, koopman te AmsterdamJohannes Boelema, koopman te Amsterdam, handelend voor de weduwe van Isaacq LijnenBezwaar tegen het vonnis d.d. 29-06-1731 door schepenen ven Amsterdam gewezen inzake twee te betalen bedragen + de rente
Mandament van appelMaria Goossens, weduwe van Johannes Ruijsch wonende te Amsterdam, eerder gehuwd geweest met Anna KramersPieter Vriend, gehuwd met Dorothea Ruijsch, Christoffel Plato. handelend voor de kinderen van Wiltatus Broeksmit en Cathrina Ruijsch ( Dorothea en Cathrina zijn kindren uit het eerste huwelijk van hun vader)Op verzoek van de gedaagden wordt op zeer ongegronde redenen door de schepenen van Amsterdam d,d, 28-08-1731 Francois Meerhout als sequestor aangesteld in de boedel van Johannes Ruijsch terwijl suppliante van goede wil is
Mandament van appelJohannes van Diervoort, wonende te 's GravenhageMaria LofhofBezwaar tegen vonnis d.d. 14-07-1731 door schepenen van 's Gravenhage gewezen inzake het vermeende, onder eede, verklaring dat de suppliant de vader van haar kind zou zijn, terwijl later bleek dat zij voor hun contacten al zwanger was geweest en suppliant werd aangesproken voor de kosten
Mandament van appelZijtje Juriaans met haar moeder Jannetje GerritsMr. Meijnnard van Vossen, schepen van EnkhuizenBezwaar tegen vonnis d.d. 29-12-1927 door schepenen van Enkhuizen gewezen inzake vermeende belediging i.v.m. twee buitenechtelijke kinderen
Mandament van appelNicolaas van Diest, secretaris en penningmeester van Nieuw VosmaarCornelis van Borne, die een koopmamschap was aangegaan met Adriaan Marijnisse, schutter van Nieuw VosmaerBezwaar tegen de vonnissen d.d. 12-en 19-03-1728 gewezen door schepenen van Tholen inzake het aandeel in de koopmanschap dat de suppliant als penningmeester en niet als privé voor Marijnisse op zich had genomen, waardoor moeilijheden onstaan
Mandament van appelJan Botman, wonende te EnkhuizenGerrit Kort, gewezen compagnon van BotmanVerzoek om gijseling van de suppliant na vonnis d.d. 31-12-1726 door schepenen van Enkhuizen gewezen en bekrachtigd i.v.m. opheffing van het compagnonschap
Mandament van appelHenrij Wilkenson, koopman te RotterdamWillem de Graaff, substitut secretaris van Brielle en gewezen boekhouder van visschuit "de Hoop"en verdere reders en eigenaars van die schuitBezwaar tegn het vonnis d.d. 12-05-1727 door schepenen van Brielle gewezen in niet genoemde zaak
Mandament van appelHendrik Brruijning, wonende te AmsterdamHendrik Oostman, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het onrechtmatige vonnisdoor schepenen van Schoorld.d. 21-05-1727 gewezen inzake moeilijheden bij verkoop van boerderij gelegen te Aagtdorp onder Schoorl
Mandament van appelJosua Israel d'AndradeWillem van rensen en Tobias Boas, als curateurs in de boedel van Salomon PareiraBezwaar tegen het vonnis d.d. 31-07-1727 door schepenen van s'Gravenhage gewezen inzake het in arrest nemen van 2 assignaties van de ontvanger generaal van Hogerheijde
Mandament van appelAdriaan de Bil, wonende te WissekerkeJanis Caboort, wonende te WissekerkeBezwaar tegen het vonnis d.d. 28-7-1727 door schepenen van Geersdijk en Wissekerke gewezen inzake een te betalen geldbedrag
Mandament van appelDirk Bovaert, korenmolenaar, wonende te LeidenAdrianus KuijkhovenBezwaar tegen het vonnis d.d. 21-07-1727 door schepenen van Leiden gewezen inzake kwestie over een custingbrief
Mandament van appelJan Schreuder, wonende te AmsterdamDirk Bosman en Pieter BusTegenwerking bij het houden van een herberg door verbod op het kolven op het erf van gehuurd pand
Mandament van appelWillem van der Sluijs, mr. timmerman, wonende te Amsterdam, gehuwd met Cornelia Coppenol nom ux.Pieter Bekker, die na de dood van zijn vader Claas Bekker, bewind en administratie had geleverd over de boedel van Ewout Warnaarts en Lijsbet TeunisBezwaar tegen het vonnis d.d. 27-11-1727 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een erfenisquestie
Mandament van appelGijsbert Hijkoop, koopman te AmsterdamJoris CraffordBezwaar tegn het vonnis d.d. 27-01-1725 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake de uitspraak van een provisioneel vonnis van namtissement
Mandament van appelHarwig Neeve, wonende te Amsterdam, Jan Dirxe Coeheerden q.q c.s allen wonende te AmsterdamSommige crediteuren die weigeren accoord te gaan met gemaakte afspraken opgesteld door commissarissen van de desolate boedekamerBezwaar tegen het vonnis d.d. 08-05-1725 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake afwikkeling van de lopende zaak
Mandament van appelJosua Israel d'AndradeSijbrands Cats en Salomon Jacobs als curatoren over de boedel van Jacob PareiraBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van 's Gravenhage d.d. 15-09-1725
Mandament van appelJacobus van Bommel, wonende te 's Gravenhage, erfgenamen van wijlen Flotis Cornelis StouthartStephanus Duijpe en Joris Duijpe en Josina Duijpe, kinderen van Jansie Floris Stouthart en Cornelis Duijpe, en Haasje en Johanna Zoetens, zusters van wijlen Magdalena Willemse Zoetens,moeder van Floris cornelis StouthartBezwaar tegen het vonnis van het Gerecht van 's Gravenhage d.d. 29-10-1725 inzake de nalatenschap van Floris Cornelis Stouthart
Mandament van appelJan Knobbe en zijn echtgenote Maria Albertina Woodward, Catharina en Margareta Woodward, zusters en alle drie dochters en erfgenamen van Arthur WoodwardJan Sermens dochterBezwaar tegen vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 24 01-1725
Mandament van appelWillem Verniers en Nisa Verniers, kinderen en erfegnamen van Cornelis Verniers, in leven raad en burgemeester van Weesp, en Grietje Pieters de Goijer te WeespMatthijs Herwaarder, burgemeester en raad van Weesp, als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Laurens Verniers, zoon van Cornelis Verniers en Gtietje Pieters de GoijerBezwaar tegen vonnis door schepenen van Weesp d.d. 30-01-1723 gewezen inzake verdeling van de nalatenschap van Cornelis Verniers en Grietje Pieters de Goijer
Mandament van appelCornelis Willemsez van der Hoeck wonende te Klaaswaal in KromstrijenJan van Gorp, president schepen van Oud-BeijerlandBezwaar tegen het vonnis van de vierschaar van Oud-Beijerland d.d. 27-05-1723 inzake weigering van Gorp (gedaagde) een getekend relaas te geven van de gijzeling van Adriaen Waaldijk. Hierdoor kan de executie van een vonnis van het Hof van Holland tegen Waaldijk inzake het rooien van een iep geen voortgang vinden
Mandament van appelPieter Oostenrijk, bakker in zoeterwoudeGeenBezwaar tegn vonnis van Welgeboren mannen van Rijnland d.d. niet vermeld, inzake manslag op Cornelis Jansse Schrier, mr. smid te Zoeterwoude
Mandament van appelPieter Hugetan, heer van Vrijhoeven,wonende te s'GravenhageMr. Willem van 't Wout en Mr. Gerard Burghout, executeurs van het testament van Reneta Clara Vâlters; en Francois Helena van Harenkarspel, kinderen van de testatriceBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 01-12-1730, in een verzoek tot vergoeden van kosten van huisvesting ect. van wijlen zijn schoonmoeder Renatta Clara Vâlters van 16-04-1728. gevraagd is 3000,- gulden per jaar
Mandament van appelElias Gaon en Zoon, kooplieden te AmsterdamCornelis van den Broek ReijnierszoonBezwaar tegen het vonnis van 30 november 1730, van de schepenen van Amsterdam m.b.t. de leverantie van 4000 pond cacao
Mandament van appelAdriaan Michiel Jansz van Eersel, wonende te s'GravenmoerDingema Bakkeren, wonende te s'GravenmoerBezwaar tegn het informele vonnis d.d. 29-03-1753 door schepenen van s'Gravenmoer gewezen inzake defloratie, vergoeding van kraamkosten en alimentatie met de abusieve bijvoeging dat in geval van gebreke blijven, hij kerkelijk naar plaatselijke gewoonte, met haar moet trouwen
Mandament van appelBarend Lohuis gehuwd met Trijntje Verschuur, dochter en erfgename van Otto Verschuur en Breckje WigmansHendrik van Campen, gehuwd met Bregitta Verschuur, overleden 09-05-1750Bezwaar tegen het vonnis d.d. 20-01-1752 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een clausule in het testament van Breckje Wigmans
Mandament van appelJohanna de Boer, weduwe van Abraham Post wonende te AmsterdamSusaanna Blok, weduwe van Christiaan van EeghenBezwaar tegen het vonnis d.d. 19-07-1753 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een hier niet genoemd geschil
Mandament van appelBalthazar Huijdecoper, baljuw en schpout van Texel R : O :Pieter Meijnertsz Boon, wonende aan de Waal op TexelBezwaar tegen het vonnis d.d. 03-07-1753 door schepenen van Texel gewezen inzake geschil over niet aangekomen citaten i.v.m. cas crimineel n.a.v. geweldplegeing
Mandament van appelJean Daniël Thuret, wonende te WeespJohannes van Wena, predikant van de Gereformeerde Gemeente te WeespBezwaar tegen het vonnis d.d. 30-10-1753 door schepenen van Weesp gewezen inzake ongefundeerde dagvaarding
Mandament van appelBernard van Baalen, wonende te Amsterdam, gehuwd met Maria Pelgrom de BijeHendrik Pelgrom de Bije, Willem Duizenddaalders, curatoren over de persoon en goederen van de suppliantBezwaar tegen het d.d. 12-09-1753, onbevoegd onder curatelestellen van de suppliant
Mandament van appelFrans Adams Carelsen qq. koopman wonende te AmsterdamJolle Jolles, gecommitteerde van de commissarissen van de desolate boedels te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 08-07-1755 door schepenen abn Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in aflossing van een wisselbrief
Mandament van appelJoost Hoop qq. koopman te Amsterdam als executeur testementair over de goederen van Jan Clausius, schipper op het schip "de Vrouwe Cornelia"Jan Damman, gehuwd met Margaretha Daauw, weduwe en erfgename van Engelbert RemmersBezwaar tegen het vonnis d.d. 7-11-1755 door schepenen van Amsterdam gewzen inzake geschil over een obligatie ad. 629,- gulden
Mandament van appelAbraham de Jacob Pareira Brandon, koopman te AmsterdamPieter Locquet, Stephanus Locquet, kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 16-03-1756 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over betaling van 662 : 1:- gulden
Mandament van appelLiebman Isaac Arendstein, wonende te AmsterdamMachtilda Joachim Moses, echtgenote van de suppliantBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-07-1756 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over seperatie van tafel en bed
Mandament van appelSieuwert Steenveld, Paulus Ellens, Jan Stijn, allen wonende te Amsterdam, waagdragers van het Texelseveem te AmsterdamWeduwe van Hendrick Castelijn, weduwe van Jacob Christoffels, weduwe van Jan Lauwekkerk, weduwe van Willem KerkmanBezwaar tegen het vonnis d.d. 27-10-1756 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over het uitkeren van weduwgeld ad. 2,- gulden per week
Mandament van appelGerard Chevalier, weduwnaar en erfgenaam van Clasina van HeedenRegenten van het leprozenhuis te s'GravenhageBezwaar tegen het vonnis d.d. 27-07-1756 door schepenen van s'Gravenhage gewezen inzake leugenachtige en financieel nadelige behandeling door de regenten de suppliant aangedaan
Mandament van appelJacob Brugman c: s: , solliciteur militair en notaris te 's Gravenhage, als executeur-testementair over de boedel van Mr. Gerard van Eversdijk, schepen te 's GravenhageCornelis Voegen, apotheker wonende te 's Gravenhage, Cornelis le Maitre, koopman wonende te 's Gravenhage, Paulus Markom, koopman te Amsterdam, Cornelis Voegen Gerritsen koopman te Leiden crediteuren in de boedel van Mr. Gerard EversdijkBezwaar tegen het vonnis nihil d.d. 23-12-1757 door schepenen van 's Gravenhage gewezen inzake het op onware gronden aanstellen van een curator nl. Pieter van Bekesteijn
Mandament van appelDirk Badon, wonende te LeidenMaria Sombaar, weduwe van Isack de Man, wonende te LeidenBezwaar tegen het vonnis d.d. 03-05-1758 door schepenen van Leiden gewezen inzake het heropenen van een afgesloten procedure in een hier verder niet genoemde zaak
Mandament van appelAbraham Scheij, koopman, wonende te Steenbergen gehuwd met Johanna Wagtho overleden in 1758Quirijn Wagtho, Marius WagthoBezwaar tegen het vonnis d.d. 9-02-1759 door schepenen van Tholen gewezen inzake het achterhouden van twee missiven d.d. 18-03, en 22-03-1758
Mandament van appelJan van der Geer, koopman te SchoonhovenPieter Reijerkerk, mr. timmerman te SchoonhovenBezwaar tegen vonnis d.d. 22-05-1759 door schepenen van Schoonhoven gewezen i.v.m. reparaties aan suppliants huis
Mandament van appelAnna Maria Schiers, gehuwd met Jurriaan Bruijdloft, wonende te AmsterdamJurrriaan BruijdloftBezwaar tegen het vonnis d.d. 23-01-1760 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over teruggave van goederen tevens om zich weer onder de macht van haar man over te geven
Mandament van appelWillem Groenendaal, Jan Nierman Dirksz, wonende te AmsterdamCrristoffel Brummel, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 19-11-1760 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over het plaatsen van een deur en raam tussen de erven van de woningen
Mandament van appelHenricus van Tetrode, koopman te HaarlemAnthonij Joan de Huijbert van Kruijningen, secretaris van de stad AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-1762 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in aflossing van obligatie ad. 1650,00 gulden
Mandament van appelPieter Moerkerke, graankoopman, wonende te ZwammerdamNicolaas Teijssen, stadhouder van Voshol, tevens schout en secretaris van Zwammerdam en wonende aldaarBezwaar tegen het vonnis d.d.22-05-1764 door schepenen van Zwammerdam gewezen inzake geschil over rekeningen van geleverd graan en bonen
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in