Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
20 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 20 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Adriana Hogendoorn, weduwe en boedelhoudster van Cornelis van Conijnenburg, wonende te OegstgeestWillem Outhoorn, wonende te Oegstgeest, J.H. Spruijt, wonende te Warmond, executeurs over de boedel van Abraham Beket, overleden in 1782Nalatigheid in aflossing van een lening a.d. 350,00 gulden21-05-1783
Adrianus Schees, wonende buiten Delft onder de jurisdictie van VrijenbanCornelia van der Redder, weduwe van Cornelis Nieuwhout nu gehuwd met Johannes Jacobus de Wee, wonende te AmsterdamVerzoek om verbod op verdere bedreiging,per brief of advertentie, inzake misleiding door Cornelia van der Redder, waarbij zij, d.d. 27 juli 1768 door schepenen van 's Gravenhage, daar uit was verbannen23-11-1780
Anthonie van Tol, weduwe en boedelhoudster van Leendert Kruiijt, wonende te 's GrvenhageKatrijna Hoogeveen, schoonmoeder van de supplianteNalatigheid in aflossing van een obligatie26-11-1782
Arnoud en Francois Noël, kooplieden te AmsterdamHermanus Rietveld, en consortenNalatigheid in aflossing van een obligatie17-03-1780
Catharina Johanna Benedicta HoltzapfelGustaaf Lodewijk Pheiffer, predikant bij de Evangelisch Luterse gemeente te BeverwijkVerbreking van trouwbeloften en ontkennend vaderschap, met de eis kraamkosten te vergoeden en alimentatie te betalen om in onderhoud van de geboren dochter te voorzien08-10-1783
Christina Breedhout, weduwe van IJsbrand van Wijngaarden, eerder wedue van Hendrik Steenhoven, wonende te 's GravenhageHendrik van Sprong, administrateur over het beheer van 7 huizen te Amsterdam, waarvan suppliante eigenares isNalatigheid in afrekening van het saldo over 1782, a.d. 2038: 12: 8 gulden10-02-1784
Cornelia Roothorst, weduwe van Johannes Schol, wonende te AmsterdamPieter Boers, burgemeester van Vollenhoven, gehuwd met Trijntje ScholVerzoek om arrest op de helft van de fidei-commissaire nalatenschap van Marietje Tibbes Schol, weduwe van Cornelis Jansz Alders, wonende te Amsterdam, berustende onder de weesmeesters van Amsterdam, i.v.m. recht van suppliantes minderjarige zoon Johennes Nicolaas Schol26-11-1782
Cornelis Rodenburg, wonende te Hillegersberg en RotterdamTeunis Knijn, wonende Hillegersberg en RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 28-04-1772 door schepenen van Schieland gewezen nnna vonnis d.d. 17-07 1771 door schepenen van Hillegersberg gewezen inzake afsluiting en gebruik van een zogenaamde gemeenschapelijke gang of slop30-07-1773
Cornelis Schaap, wonende te AmsterdamMaria Cathrina Toorenburg, echtgenote van suppliantVerbod om zich niet langer de gesepareerde vrouw van de suppliant te noemen, zich apart te huisvesten en de ten onrechte gedane verzoeken aan schepenen van Amsterdam, schadeloos te stellen02-02-1783
Dijkgraaf en hoogheemraden van de uitwaterings, sluizen in de Kennemersland en West-FrieslandJacob Horn, president burgemeester van EdamGeschil over innning van schutgeld, met gevolg van beslag op het schip van Willem Buisman23-07-1772
Geertrui de Pier, weduwe van Jan Wagenaar, wonende te AmsterdamJohannes Westmulder, Pieter WestmulderNalatigheid in betaling van proceskosten, waarvoor de Westmulders zich bij akte van borgtocht, d.d. 22 februari 1779 bekrachtigd, hadden garant gesteld01-02-1762
Isaac Boudewijnssen m.d., wonende te HonselersdijkMagdalena Caerten, gehuwd met de suppliantBezwaar tegen het vonnis d.d. 11 februari 1783 door schepenen van Naaldwijk gewezen inzake zonder voorkennis van de suppliant, seperatie der echtelieden en verplichting tot alimentatie a.d. 400.- gulden per jaar04-03-1783
Isaac Willer, koopman en lakenfabrikant te LeidenIsaac Bruijer, wonende te Rotterdam, Isaac Renaud, wonende te LeidenVverzoek om in hoger beroep het appoinctement d.d. 25 mei 1780, inzake hhet onder voogdij der stad Leiden te stellen van de suppliant en hem voor de tijd van een jaar in een verbeterhuis te Delft te plaatsen, wegens verkwisting te herzien08-08-1780
Joan Abraham Meeler, wonende te AmsterdamCornelia van Twuijer, echtgenote van suppliantBezwaar tegen het vonnis d.d. 28-04-1780 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake de uitspraak over scheiding van tafel en bed en een maandelijkse betaling van alimetatie28-06-1780
Johanna Alevé, weduwe van Vincent Maartens, wonende te Egmond-BinnenSchepenen van Bergen, schepenen van Schoorl en CampBetaling van alimentatie voor het kind van Cornelis Hooglandsz en Anne Joris, respectievelijk gewoond hebbend te Bergen en Schoorl, dat verzorgd werd door suppliante29-09-1780
Johanna Boelen, wonende te BaardwijkJocob Verhoeven , burgemeester van Baardwijk en aldaar wonendeBezwaar tegen het vonnis d.d. 18 juli 1782 door schepenen van Baardwijk gewezen, inzake belediging i.v.m. " vermeend " vaderschap11-09-1782
Johannes Knops,gaarder van gemeenlands midddelen over s'Gravenzande en Zandambacht, wonende te s'GravenzandeAbraham Douglas, baljuw te s'GravenzandeBezwaar tegen het vonnis d.d. 22 april 1783 door schepenen van 's Gravenzande gewezen inzake, al of niet heffing van accijns op wijn azijn03-06-1783
Pieter Louis Hoffingen, wonende te AmsterdamAlbert Pieter SwartBezwaar tegen het vonnis d.d. 18 november 1780 door schepenen van Landsmeer gewezen inzake nalatigheid in naleving van het huurcontract afgesloten d.d. 20 novenber 177913-12-1780
Trijntje Cornelisdr Visser, weduwe van Meas Janse Treurniet, wonende te NootdorpArmmeester van Stompwijk, armmeester van VoorburgVerzoek om akte van indeminiteit i.v.m. alimentatie van suppliantes twee dochters genaamd Lidweij en Aaltje24-09-1782
Willem Klootwijk, wonende te Sprang, oud ± 15 jaarJacobus du Bois, korenmolenaarRestitutie van goederen door diefstal verkregen, n.l. kar, paard en een zak meel07-11-1780
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in