Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
199 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 199 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement penaalSara Curiel geassisteerd door haar moeder als voogdesLopo RomiresOndanks bezwangering, verloving en trouwbeloften is tegenpartij ingetrokken bij andere vrouw met wie hij gaat trouwen
Mandement penaalJan del Valle alias Andres de los Rios uit Civilien (Sevilla) in Spanje en 's konings pachter van de tol op tabakIsack da Costa en Daniel Boeeno alias Pedro d'ArragonVrees dat tegenpartij hem op slinkse wijze te kennen zal geven dat zij het hof om een mandement van arrest op zijn persoon en goederen zullen vragen
Mandement penaalAdriaan van Schuylenburch, solliciteur in Den Haag, met last en procuratie van Matheus van der Houten, wijnkoper te HeusdenJohan Gottskercken, gewezen vaandrig in dienst van het land en tegenwoordig weduwnaar en boedelhouder van Lucretia Laforeest, eerder weduwe van ??? Borstel, wonend te Katwijk aan de RijnAchterstallig bedrag voor geleverde wijn en wijnazijn na verscheidene aanmaningen
Mandement penaalAdriaen Hermansz Vis, wonend te HoornHerman Balthusz Vis en de voogden van Geertje Balthusdr [Vis], beiden kinderen van suppliants overleden broerVeroordeling van suppliant door de schepenen van Hoorn tot betaling van 1220 Carolusguldens aan tegenpartij terwijl hij hen al meer dan 3000 gulden had betaald
Mandement penaalSacharias Jansz van Naerden, gehuwd met Mayken Visnich wonend te RotterdamCommerina Visnich, de weduwe en boedelhoudster van Samuel PijnCommerina had van de erfgenamen van hun broer en zwager Huberto Visnich f 1800 ontvangen en beloofd daarvoor met de opbrengst van de verkoop van haar huis een schuldbrief van f 1800 te laten passeren ten behoeve van suppliant, maar weigert nu de rentebrief te overhandigen.
Mandement penaalClaes Adriaensz Berch, Commertje Adriaensdr Berch en Ermpje Adriaensdr Berch, allen wonend te Zoeterwoude en gezamenlijk eigenaar van de helft van de woning, hooiberg en twee boomgaarden met een houten huisje in een grote boomgaard in het Westeinde van ZoeterwoudeHeyltje Jansdr, de weduwe van Mourijn Joosten Romeyn, eerder weduwnaar van Trijntje Cornelisdr, de zuster van Crijn Cornelisz van s'Gravensande die buitenslands verblijft en eigenaar van de andere helft (en inmiddels overleden)Helft van eigendom was door supplianten gekocht van de secretaris van Zoeterwoude, Floris van Dam, curator van de boedel van Mourijn Joosten Romeyn. Conflict met Heyltje Jansdr die volgens haar het gebruiksrecht van de gehele woning heeft
Mandement penaalNeeltje Maertensdr, de weduwe van Lodewijck Jansz, wonend te ZegwaartVranck Cornelis VellemanTegenpartij gebruikt passage tussen zijn huis (school) en dat van suppliant het gehele jaar in plaats van zoals afgesproken van september tot en met mei en houdt deze evenmin schoon
Mandement penaalGerrit Meyndertsz den Uyl, gewezen kapitein ter zee wonend in Den HaagDe weduwe en kinderen van Cornelis BoschuysenAchterstallige betaling op een obligatie van f 5000. Schepenen, secretaris en weesmeesters van Den Haag moeten alle pogingen van de weduwe onroerend goed te verkopen of te bezwaren op straffe van boete verhinderen
Mandement penaalCornelis Jeroensz, in het dorp van ScheveningenMaertje Cornelisdr alias "niemands gading", wonend te ScheveningenTegenpartij verbieden het kind dat na "vleselijke conversatie" met suppliant is geboren, bij hem voor verzorging thuis te bezorgen
Mandement penaalBaert Symonsz, wonend te OpmeerJohan de Mist, schout te AbbekerkSchout van Abbekerk heeft suppliant valselijk beticht en via processen gedwongen geld te betalen. Suppliant heeft het hof om mandement van reductie met clausule van inhibitie (opschorting lager vonnis) verzocht. Desondanks heeft de schout van Medemblik hem gezegd het proces gewonnen te hebben en hem samen met de schout van Abbekerk gearresteerd, gedetineerd en betaling van geld en het tekenen van een rentebrief afgedwongen.
Mandement penaalJannetje Abrahamsdr van Bologne, wonend te Zoeterwoude en bij acte erfgename van een partij land aan de Meerburgerwatering, groot ca. 2 morgen 2 hond en strekkend van de Meerburgerwatering tot de MolenwateringMarritje van Borselen, universeel erfgename en dochter van de zuster van Dirck Pietersz van 't RietveltTegen de wil van suppliante heeft tegenpartij het stuk land met beesten bezet, afgedelfd en als eigen land gebruikt
Mandement penaalCatarina Dirx, de weduwe van Teunis Jansz Kiviet, wonend te StrijenJacob de Braeuw, heer van de KetelBeëindiging van de pacht over de helft van 19 morgen zaailand in Bonaventura omtrent de steenplaats en overdracht aan Willem Jacobsz Poortegaell ?? (onduidelijk verhaal)
Mandement penaalJan Dircxsz Ouwe Jan en Siwert Claesz als curatoren van de persoon en goederen van Claes JanszCornelis Edicxsz Vlaer (ook Edickse Vlaer), waard in de Boekel onder Hoogwoud, Tymon Pietersz Blocker, eveneens herbergier te HoogwoudVerbod om de reeds onder curatele staande Claes Jansz lastig te vallen, aan te spreken of aan te klagen wegens verteerde gelagen of andere schulden
Mandement penaalJacob Abraham Coen, koopman te Amsterdam en zoon van Jeronimus Henrickes alias Josep CoenCrediteuren van suppliants vaderProtest van suppliant tegen plannen hem wegens de schulden van zijn vader in arrest te nemen of te gijzelen
Mandement penaalSusanna Dukhout (ook Duhout of Duchout), de weduwe van Jan van Raesfelt in zijn leven raad van justitie in BraziliëJoris Brest, koopman te RotterdamEis tot betaling van achterstallig bedrag van 1821 gulden, hoewel de suppliant aan Hubert Brest, de broer van Joris, zogezegd nog 400 gulden schuldig zou zijn
Mandement penaalHendrick Joossen Thol, wonend in het dorp van VoorburgSamuel Janssen Thuynman, mede te VoorburgVoortdurende bedreigingen en beledigingen door buurman Samuel Thuynman
Mandement penaalJohan de Cort, burger te GorinchemHerman Thijsz, burger te GorinchemValse beschuldiging van het lossen van een losse flodder tijdens oefeningen in de stad
Mandement penaalPieter Joost Huygensz te Delft met last en procuratie van zijn zoon Maes Pietersz, bakkerGerrit Cornelisz Neus, voerman te DelftHet opzetten van een andere nering dan de verkoop van was buiten de Ketelpoort van Delft, hoewel de koopcondities van het huis dat uitdrukkelijk verboden
Mandement penaalAdriaen Hermansz Wis, koopman te HoornVoogden van de kinderen van suppliants minderjarige broerGeschil tussen suppliant en de voogden van de kinderen van zijn broer; suppliant verzoekt om opschorting van het vonnis van de schepenen van Hoorn voor de tijd van drie maanden
Mandement penaalOlivier Cauwijn, brouwer in de Hollandsche Thuyn te RotterdamNiclaes Vogel, notaris en procureur te Rotterdam en tevens compagnon in de brouwerij, alsmede Claes Brocher voor een achtste compagnonTeruggave van de weggenomen schuldboeken
Mandement penaalArien Jansen Bruyn, wonend in het Beyersche onder de jurisdictie van StolwijkAdriaentje Ariens, tegenwoordig wonend te HaastrechtVerbod om kind na de geboorte aan de vermeende vader (suppliant) te zenden, voor zijn deur te leggen of zijn goede naam te besmeuren
Mandement penaalAdriaen van Beeckhuysen, wonend te Oosterhout in de baronie van BredaRoelant Meyer, wonend te HoogwoudBevelschrift waarmee suppliant Meyer wil dwingen de baljuw- en schoutambten van Hoogwoud neer te leggen en aan hem over te dragen door het volgens koopcontract betaalde geld te aanvaarden
Mandement penaalHuybert Jansen Peereboom, wonend te AmsterdamAnthoni Jansen Peereboom en Jan Jansen Peereboom, broers van de suppliantNaleving van de overeenkomst om niet met anderen samen te werken of daarbuiten een bedrijf op te richten ter uitoefening van hun ambacht
Mandement penaalAlbert Albertsz Hartzuywer, buurman en biersteker te ZijbekarspelJohan van der Burch, schout te ZijbekarspelVerbod om suppliant wegens vermeende diefstal in verzekering te nemen zonder vonnis of appointement van het gerecht
Mandement penaalHans van Loon, bewindhebber van de Oostindische Compagnie te Amsterdam; Abraham van der Burch te Amsterdam; David Watine te Haarlem; Cornelis Gerritsz Langevelt, Job Gerritsz Langevelt en Dirck Gerritsz Langevelt en alle verdere ingelanden van de geestlanden te HillegomDe heer houtvester van Holand en de duinmeiers van de grafelijkheidHet telkenmale door gijzeling ontzeggen van het oude recht van de ingelanden om konijnen te vangen, af te schieten of te doden in hun geestlanden, duinen enz., welk recht al in 1597 bij vonnis van het hof in een beroepszaak was bevestigd
Mandement penaalDekens en vinders (controleur inbreuken) van het schippersgilde in Haarlem namens de schippers aldaar; Pieter Melisz, vrije schipper te Haarlem; burgemeesters en regeerders van de stad HaarlemDekens en vinders van het schippersgilde in Goes alsmede burgemeesters en regeerders aldaarVerbod aan tegenpartij en alle anderen om de schippers van Haarlem het laden, vervoeren, lossen en varen op alle wateren in Holland en Zeeland te beletten
Mandement penaalCoenraed Hulstman, koopman te MiddelburgJacques Maton, koopman te Amsterdam, tijdens faillissement en ziekte vertegenwoordigd door zijn zwagers Jasper de Potter, Barend Feris en Michiel ColeprisSuppliant verzoekt uit vrees voor schade aan zijn reputatie van arrest of gijzeling verschoond te blijven, ondanks dat de ongecasseerde wisselbrieven zijn voldaan
Mandement penaalMr. Maerten Blauw, notarisTrijn Heres, te EnkhuizenTegenpartij beschuldigt suppliant schaamteloos bij haar zes of zeven jaar eerder een kind te hebben verwekt zodat hij haar het zwijgen wil laten opleggen
Mandement penaalReynier Symonsz Langedijck en de kinderen en erfgenamen van Geert Tadesdr (??), wonend te OostwoudBurgemeesters en kerkmeesters van OostwoudTegenpartij verbieden voortdurend nieuwe processen aan te spannen tegen supplianten zolang hun beroep bij de Hoge Raad dient
Mandement penaalJosina van Schagen, weduwe en boedelhoudster van Henric Mecens, bij leven burgemeester en commies van Nievaart, gezegd de ClundertAdriaen Cornelis Slobbe, bierbeschooier te Nievaart en borg voor Caspar Henricxz van WeerdeBetaling van de borg minus de kosten voor bier geleverd aan haar overleden man en diens vader
Mandement penaalJan Cornelisz Cluft, voogd van de weeskinderen van Pieter Cornelisz Cluft en Christoffel MaertenszJacob [Jansz] van NoordinghBevel tot betaling van een achterstallige schuld van Claes Jansz Noordingh door diens broer Jacob Jansz van Noordingh na verkoop van diverse vaste goederen aan genoemde Jacob
Mandement penaalCuratoren van de boedel en goederen van Leonard Visnich, voormalig koopman te AmsterdamDirck Visnich, wonend te NaardenAchterstallige betaling van tegenpartij. Eis: betalen en verbod op verkoop van zijn goederen
Mandement penaalJan van den Bosch te Gorinchem, beheerder en redderaar van de boedel van wijlen Huych Laurensz, gewoond hebbend te Oudendijk onder WoudrichemHenrick Smeermaes, gehuwd met de weduwe van Huych Laurensz, en diens drie oudste zonenSuppliant verzoekt het hof om bescherming tegen de dreigementen en intimidatie door tegenpartij om onmiddellijk de boedelrekeningen af te sluiten, waarvoor hij meer tijd nodig heeft
Mandement penaalDirck Joosten Rijscamp te AmsterdamHans Romburch, wonend te Egmond aan den HoefVerbod om de facto het hek en slot op de eigen laan van de suppliant te molesteren om zich zo het recht van overpad te verschaffen
Mandement penaalJan Willemsz van der Linde te KlaaswaalJoffrouw Sara de Rovere te DordrechtVerbod aan tegenpartij om suppliant lastig te vallen met procedures van executies ondanks het feit dat hij tegenover enige verschuldigde landpachten een obligatie heeft gesteld en laten verlijden
Mandement penaalCornelis Claesz en Simon Claesz als voogden van Maritje Hendrixdr, de weduwe van Joost Jan Trijntges te NoordwijkMaritje HendrixdrBevel om de tweede verkoping van een stuk land teniet te doen en de koper het gebruik ervan te ontzeggen wegens het niet nakomen van de verkoopvoorwaarden
Mandement penaalNeeltje Dirxdr, de weduwe van Abram Cornelisz RietveltDe weduwe van Lodewijck van Bergen, brouwer in het Haerlemse Wapen te Haarlem, en Gerrit Gerritsz en Jan Laurisz met haar procuratieBij de verkoop van het huis aan de brouwerij had suppliants man uitdrukkelijk bedongen dat zij het mochten blijven bewonen en daar een tapperij uitbaten. De erven van de tegenpartij willen dit na de dood van de brouwer beëindigen.
Mandement penaalMarcus de Vogelaer, David van Baerle, Arnout de Raet en David de Becker, kooplieden te Amsterdam, voor zichzelf en als gemachtigden van de crediteuren van wijlen Theodosius Lempereur, bij leven koopman aldaarMr. Francoys Thysius, advocaat en oom respectievelijk voogd van Constantinus Lempereur; de verdere erfgenamen en kinderen van Abigael LempereurOnterechte en quasi dagvaarding door de tegenpartij voor de senaat van de universiteit van Leiden: Constantinus is geen lidmaat en Abigael Lempereur geen testamentaire erfgename
Mandement penaalJohan Isenboutsz van NesJohan Reynier Engels, te AmsterdamTegenpartij verbieden zijn vaste goederen te verkopen of te hypothekeren voordat hij zijn schuld bestaande uit drie bedragen aan suppliant heeft afgelost
Mandement penaalJohan van Sevenhoven, baljuw van de heerlijkheid van Nieuwkoop, Noorden en AchttienhovenCornelis Anthonis de Jonghe, wonend te NieuwkoopOphitsing en laster tegen alsmede minachting en ondermijning van het gezag van suppliant
Mandement penaalSara van Tol, jongedochter te Den HaagMathijs Palm, te Rotterdam en gehuwd geweest met Joanna van Tol zaligerOndanks het accoord waarbij de interest van het door de suppliante belegde kapitaal, afkomstig uit twee erfenissen, als alimentatie voor zijn kind was bestemd, tracht de tegenpartij het kapitaal zelf in handen te krijgen: derhalve verbod verzocht op sommaties en procedures die strijdig zijn met de overeenkomst
Mandement penaalCornelis Poppe te ZierikzeeDeurwaarder namens Paulus CoymansSuppliant bij verstek van antwoord veroordeeld tot betaling van een som onder cautio de restituendo; deze borg is niet gesteld door deurwaarder, daarom uitvoering van exploot stopzetten
Mandement penaalAbraham Buytevest te LeidenCrijn JansdrTegenpartij dreigt haar kind aan de suppliant als de vermeende vader thuis te bezorgen en zo zijn goede naam en faam te bezoedelen
Mandement penaalMr. Frans van der Meer van Berendrecht, advocaat met last en procuratie van Anna van Lockhorst, vrouwe van Fervaques en voor 1/4 recht hebbend op het inkomen van de nagelaten goederen bij jhr. Cornelis van Lockhorst, bij leven heer van AlkemadeJhr. Adam van Lockhorst, heer van Zuylen te Utrecht, als executeur testamentair van Cornelis van LockhorstVerbod aan tegenpartij het kwalijke en ten onterechte verkregen appointement van het gerecht van Utrecht uit te voeren op het eerdere mandement van arrest door suppliant
Mandement penaalAbraham Harinxma en Trijntje Harinxma, de weduwe van Christiaen Boschot en wonend aan de Overtoom buiten AmsterdamSchout en schepenen van AmstelveenVerzoek om directe teruggave van de verwijderde goederen uit het sterfhuis van hun moeder
Mandement penaalMaria Heymans, de weduwe van Johan Philipsz van Nederveen, bij leven burgemeester van WoudrichemJan de Wit cum suis, wonend te WoudrichemTegenpartij als eigenaar van het naastgelegen land opdragen van de gewassen op het akkertje van suppliante af te blijven
Mandement penaalDijkgraaf en heemraden alsmede de gemene ingelanden van Stommeer [polder]Dirck Clock, secretaris van het dorp AalsmeerDe secretaris verbieden hen supplianten voor de schepenen van Aalsmeer proces aan te doen om de betaling van het schotgeld, wat kwalijk en onterecht is gezien het octrooi van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland
Mandement penaalJacob Paets, brouwer te RotterdamDirck Lenaertsz Delfgau, herbergier te BergschenhoekWegens een achterstallig bedrag aan suppliant wil deze de verkoop van grond en huis van de tegenpartij door de gerechtsbode tegenhouden, de gerechtsdienaars geen overdracht laten voltrekken en de verkoop als kwalijk en onterecht nietig laten verklaren
Mandement penaalFranco van der Meer, oud-schepen van DelftDe weduwe en erfgenamen van de ontvanger Coolwijck als gewezen rentmeester van de geestelijke goederenProtest van de suppliant tegen de aanspraken door de tegenpartij op losrente na de koop en levering van land bij officieel decreet
Mandement penaalDe gebroeders Willem Bruchman en Adriaen Bruchman, wonend te Amsterdam, en Johan Ernst van Bassen, hun zwager aldaar, curatoren van hun broer Dirck BruchmanDe crediteuren van Dirck BruchmanSupplianten willen voorkomen dat er op hun persoon of goederen beslag wordt gelegd vanwege de schulden die Dirck Bruchman buiten kennis van zijn curatoren om heeft gemaakt
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in