Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
3 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van TuijgenMr. Pieter Hendrik van de Wall en Mr. Johannes Cornelius van der Kemp, chef van de tweede divisie bij het MInisterie van koophandel en colonien, wonende in Den Haag; mitsgaders: Mr. Otto Pieter Groeninx van Zoelen, wonende te Rotterdam, voor zichzelf en nog als de rato caverende voor zijn zuster A.M. Groeninx van Zoelen, getrouwd met D.F. van Grotestins, als impetrantenMr. Cornelis Johannes van Haansbergen en Willem Hendrik Ziegler, wonende in Wassenaar, en mede Kerkmeesteren van de Gereformeerde grote kerk in RotterdamDe supplianten zich keren tot deze Hove verzoekende mandament van Tuijgen
Mandament van TuijgenCornelis Gerritsz Mynlief, wonende onder PootugaalLyntje Braat, weduwe van Willem Wey, wonende te Geervliet; mitsgaders: Marytje Ariensdr. Kranendonk, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Ariensz van der Waal; Johannes Hendrikse Vermaat, beide wonende te PoortugaalOnenigheid over aangekochte landen en interesten
Mandament van TuijgenDe Procureur generaal des Konings over het voormalig departement Holland, als impetrant van mandament van dagvaarding in persoon en eiser in Cas CrimineelMr. Bernard Johan Pielat van Bulderen, gesuspendeerd hoofdofficier in Schiedam, als gedaagden in persoonVerzoek om getuigen bij een onderzoek, het verrichten van vificatie
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in