Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
4048 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 4048 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Abraham Gabriëls, koopman te AmsterdamEstienne Garrison en Zonen,Kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 22 mei 1754 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een hier niet genoemde zaak, na een d.d. 22 mei 1753 op de rol gebracht vonnis en een ongefundeerd civiel request d.d. 8 juni 175311-06-1754
Abraham Hazen, pasteibakker wonende te DelftJohan Cristiaen HuijsingVerzoek om beslag op penningen i.v.m. een restant van schuld m.b.t, achterstallig arbeidsloon24-12-1748
Abraham Hendriks, wonende te AmsterdamJ.O. van Aalst, medicine doctor te BredaWeigering om een schuld van 465 gulden met rente terug te betalen en zwendel ter waarde van 800 gulden met een loterij02-05-1777
Abraham Ingelsz, de erfgenamen van Abraham gewoond hebbende in Westkerke in ZeelandJacob Gijens, wonende ScherpenisseIn beslagneming van paarden van een borg, ondanks een appel met relief04-03-1648
Abraham Jacob Capadoce, medicine doctor wonende te Londen, met domicilie te AmsterdamSarah de Chaves en haar ouders Joseph Hisquia de Chaves en Sara GamesBezwaar tegen het vonnis door de commisssarisen huwelijkzaken van Amsterdam gewezen d.d. 21-06-1776, respectivelijk een vonnis van schepenen van Amsterdam waarbij een eis tot het nakomen van huwelijksbeloften werd afgewezen14-07-1777
Abraham Kimijser, Isaäc Kimijser, beide wonende te DordrechtNicolaas Burgers, wonende te Utrecht, Cornelis Polders, wonende te ZevenbergenVerzoek op beslag op beesten, goederen en effecten i.v.m. verrekening van geleverde ossen26-10-1749
Abraham Koenen Huijsman, zijn minderjarige dochter wonende te SliedrechtLeendert Cornelisze Backer, wonende te AlblasserdamBezwaar tegen vonnis van den mannen van den Hove en Hoge Vierschaere van Zuid-Hollandt d.d. 20-10-1734 in cas matrimnieel15-10-1734
Abraham Levi, Hollands koopman te AmsterdamMeijer Moses IsaacqNa intrekking van onder curatele stelling, verzoek om voortgang van het proces m.b.t. een schuld van ad. 22000:15:- gulden04-02-1772
Abraham Levie, koopman te AmsterdamJoseph Hertog Jacobs, wonende te Amsterdam, Mr. Gijsbertus Stapel, curatoren over de persoon en goederen van Meijer Mozes IsaacqBezwaar tegen het vonnis d.d. 3-05-1770 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in betaling van 22002: 15:- gulden ter voldoening van geleverde juwelen en kleinodien19-06-1770
Abraham Levij, koopman, wonende te AmsterdamMeijer Mozes IsaacqsVerzoek om beslag op goederen n.a.v. een in het buitenland quasi benoende curator, terwijl hier te lande al twee benoemde curatoren waren aangesteld, zie 03144-051, i.v.m. een schuld van 22000:15:- gulden voor geleverde juwelen10-09-1770
Abraham Masurel, koopman wonende te AmsterdamJacob Senior Coronel, koopman wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-01-1742 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake zwendel bij levering van 27 vaten salpeter09-02-1742
Abraham Mouchart, koopman te Amsterdam, boekhouder en hoofdreder van het schip genaamd "De juffrouw Henriette"Parmentier en Philippe, kooplieden te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 11-12-1724 door schepenen van Rotterdan gewezen inzake vervoerde wijnen10-01-1725
Abraham Nunes tavaris, koopman, wonende te Amsterdam in compagnonschap mmet Daniel Nunes Taveris, bevrachters van het schip genaamd ' de Juffrouw Neletta"Claas Ubbels, schipper op het schip " de Juffrouw Neletta"Bzwaar tegen het vonnis d.d. 23 maart 1771 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over betaling van 46 extra ligdagen van het schip te Cadiz03-04-1773
Abraham Ormea, Heer van s'Gravensloot en Batesteijn, wonende te Utrecht, mede namens zijn echtgenote Catharina van der Beecke, weduwe van Diderick Eimertsen SnouckCornelis van Marcken, brouwer in de gekroonde W te weesp, gehuwd met Margareta del, weduwe van Johannes Snouck, steenkoper te AmsterdamVordering in verband met geleend geld en geleverde goederen17-04-1675
Abraham Oulrij, gewezen Procureur aan het Hof van HollandDiverse debiteurenTerugbetaling van voorschotten en betaling van salaris10-09-1726
Abraham Peixato, koopman te AmsterdamJacob en Paulus RauwenhoffBezwaar tegn het vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 02-03-1723 gewezen inzakegeschil over aandelen36-03-1723
Abraham Quevellerius en zijn vrouw Maria FermentPieter Quevellerius, zoon van suppliantenBevel tot gezamenlijk overleg betreffende de eis tot alimentatie en huwelijk door Hendrina van Hoeven nadat bij haar een zoon zou zijn verwekt24-04-1724
Abraham Reijersz,korenmolenaar te SchermerhornSasker Michiels, molenaar te De RijpBezwaar tegen inspraak van scheidslieden inzake de waardevaststelling van een korenmolen21-01-1675
Abraham Rimijser, koopman wonende te DordrechtThomas Aijton, wonende te Sunderland in Engeland, eigenaar van het schip genaamd "The Frinds Adventure"Verzoek om beslag op het genoemde schip i.v.m. nalatigheid in aflossing van een wisselbrief en betaling van schade na aanvaring van een schip genaamd "de Juffriuw Clara Petronella"02-10-1761
Abraham Santvoort, koopman in brandewijn en distillateur te RotterdamEnige ongenoemde crediteurenOnenigheid over uitstel van betaling van schulden12-01-1724
Abraham Scheerenberg, koopman te AmsterdamSchaarmeesters van NaardenBezwaar tegen de dispositie waarin, zonder voorkennis aan de suppliant, zijn vee verbeurd verklaard en door verkocht werd09-05-1755
Abraham Scheij, koopman, wonende te Steenbergen gehuwd met Johanna Wagtho overleden in 1758Quirijn Wagtho, Marius WagthoBezwaar tegen het vonnis d.d. 9-02-1759 door schepenen van Tholen gewezen inzake het achterhouden van twee missiven d.d. 18-03, en 22-03-175821-03-1759
Abraham Sinploui, koopman, wonende te AmsterdamArend Vink, oud schepen te Schiedam, later drossaard van Wouw in Noord BrabantVverzoek om arrest op goederen i.v.m. nalatigheid in betaling van een wisselbrief05-01-1773
Abraham Snarenburg en Zoon , kooplieden te Amsterdam, Hendrik Stuurman, schipper in dienst van de Oost Indische Compagnie ter kamenr AmsterdamBewindhebbers van de Oost Indische Compagnie ter kamer AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 6-11-1771 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake ophouding in afgifte van 14 kisten rottingen door de supplianten gekocht29-11-1771
Abraham Solmans, koopman te AmsterdamAnthonij Reijndersz Schot, wijn verlader, wonende te HamburgDe suppliant heeft na goedkeuring van het Hof d.d. 6-04-1633 beslag laten leggen op een partij wijn,eigendom van Gerrit Arentsz, koopman te Hamburg. Ondanks dit beslag heeft Antho, Reijnders Schot in dienst van Gerrit Arentsz, de wijn laten verschepen naar Hamburg, Hoewel het Hof beslist heeft op 7-12-1634 dat de wijn weer naar Amsterdam terug gebracht dient te worden, en Scot voor het Hof moet verschijnen om gehoord te worden is dit nog steeds niet gebeurd. Suppliant verzoekt nu dat Schot die inmiddels in Hamburg woont zal worden gearresteerd, zodra hij zich in het land bevindt30-03-1635
Abraham Ter Borch en Zonen, kooplieden, wonende te AmsterdamKantoor van de firma Gerard en Josua van Vech, gevestigd te LondenBeslag op goederen i.v.m. nonaccceptatie van een deel van 11 wisselbrieven14-02-1770
Abraham Trijstram, en compagnieJan DenijsOvertreding van een octrooi om civet katten te mogen kopen en honden28-08-1648
Abraham van den Bossch, koopman te DordrechhtCornelis van Niskerchen, wonende te RotterdamBezwaar tegen de uitspraak van Adriaen Ambrosius en Seger Goriszn, kooplieden te Rotterdam, als arbiters in een geschil tussen partijen over de betaling van een partij wijn04-08-1635
Abraham van der Sluijs, koopman te Amsterdam eiser in conventie en verweerder in reconventie van het gerecht van SchiedamCornelis Gorissen Paridaen, wonende te Schiedam verweerder in conventie en eiser in de reconventieBezwaar tegen een vonnis van het gerecht van Schiedam d.d. 18-12-1649 betrffende een betaling van een schuld van óf 178gld12st óf 128gld12 st (beide vermeld)27-01-1650
Abraham van der Waestijne, burgemeester en Raad van Purmerend, samen met twee andere voogden over Pieter Wijnhout, zoon van wijlen Jan wijnhout en Marijtje Pieters Banning, ook genaamd CoomenJan Tegel ook genaamd Visser, tweede echtgenoot van Marijtje PietersOnenigheid over de verdeling van de nalatenschap van Marietje Pieters Coomen i.v.m. een fidocommies11-07-1726
Abraham van Ephraim Mendes da Costa, koopman te AmsterdamDe erfgenamen van Elias OlivierTe vereffenen rekening, waarbij schepenen van Amsterdam, d.d. 1-7-1751 vonnis hebben gewezen en suppliant zich bezwaard voelt
Abraham van Heusden, koopman in haringAnthony de Vlieger, commissionaris en factoor te VlaardingenInkoop van haring tegen een hogere prijs dan vooraf bepaald, zodat de opdrachtgever schade lijdt09-04-1726
Abraham van Kolm, broer van Catharina van KolmCornelis Visser, Abraham Costerus, gesurogeerde executeurs-testementair over de boedel van Catharina van der Kolm, weduwe van Willem van der SteeghVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 06-09-1764 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake nalatigheid in de verantwoording van 1912: 3: 8 gulden te herzien01-03-1765
Abraham van Kolm, broer van Elisabeth van Kolm, en enige erfgenaam van ElisabethCornelis Visser, Abraham Costerus, executeur-tetementair over de boedel van Catharina van Kolm, weduwe van Willem van der SteegVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 06-09-1764 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil bij de afwikkeling van de nalatenschap van Catharina van Kolm, te herzien15-10-1765
Abraham van Tonningen qq. procureur van t'HofGeenVerzoek om willig decreet bij de verkoop van een woning met landerijen gemaand 'T Uijthoff van der Lee" gelegen in dijk -polder te Monster21-04-1758
Abram Pieterssen Schepmoes, koopman te DelftDe weduwe van Barent Febens, in leven stiktelijfmaker te DelftAchterstallige aflossing van een oblgatie21-12-1638
Abrham Boas, Simeon Boas, kooplieden te s'GravenhageDaniël Adrianus Beukelaar, Johannes van TwistGeschil over een wisselbrief08-06-1753
Abrham Bogaert, wonende te Amsterdam..Eerbeek, koffiehuishouderVverzoek om een einde te maken aan het verbod het koffiehuis te bezoeken i.v.m. in nalatigheid in betaling gebruikte verteringen03-03-1725
Abrham Cortebrant, qqSara de la Frolie, weduwe van Elbert de Haan, wonende te BeverwijkNalatigheid in aflossing van een obligatie ad. 3000.- gulden waarop Sara de la Frolie vermeent recht op te hebben23-09-1754
Abrham Douglas, voor zoon van Abraham Douglas, gewezen opperkoopman te Malakka, en eerste raad en Directeur Genraal van Nederlands IndiëTheodorus Rijswijk, oud schepen van Amsterdam, Jan Davids van Mansdalen, wonende te Amsterdam, en Johanna van Breugel, weduwe uit het tweede huwelijk van de oude Abraham Douglas en eerder weduwe van Tobias Hardekop, wonende te Voorburg, benevens de curatoren aangesteld over Jan Abel DouglasOnenigheid over het uitkeren van de nalatenschap van de oude Abraham Douglas23-10-1726
Abrham Nathans, koopman te AmsterdamHendrik van Doornum, wonende te SlotenNalatigheid bij restitutie van 2 diamanten ringen, waardoor 04-11-1734 een verklaring van ontvangst was afgegeven met de belofte van teruggave binnen de tijd van twee maanden18-03-1735
Abrham Semach Ferro, koopman te AmsterdamGeenVerzoek om tuin met beplanting, gelegen aan de Nieuwe Plantage binnen Amsterdam te mogen overdragen aan Abraham Semach Ferro junior27-02-1741
Abrhan Hugenbaart, gehuwd met Maria Mendal, wonende te MiddelburgMaria de Rijke, laatst weduwe van Jochem Gommers als moeder en voogdes over haar dochter Elisabethe de Groote, wonende te MiddelburgBezwaar tegn het vonnis door het gerecht van Middelburg d.d. 17-07-1725 gewezen inzake belediging10-09-1725
Adam Broosman, gehuwd met Louwisa Roosekrans,en mede t.b.v de minderjarige Jan Harlijn, samen erfgenamen onder beneficie van inventaris van diverse leden van de familie RoosekransDe weduwe en erfgenamen, of hun representanten, van de boedel van Hendrik Timmerman, koopman te ArchangelVoortgang van een proces en mandament van arrest en rauw actie met de clausule van edict10-11-1724
Adam der Kinderen, koopman in juwelen te AmsterdamAlewijn Verbrugge,Geschil bij levering en betaling van geleverde diamanten sieraden02-07-1736
Adam Hackman, koopman te AmsterdamFredrik Isaac Schreuder, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 16-05-1777 inzake weigering om een geleverde partij rogge te betalen10-06-1777
Adam Hollebeek, wonende te LeidschendamAbraham Franken, wonende te Hazerswoude, Willem Franken, Adriaan Franken Beijaard, zich gestald als borgenNalatigheid in het aflossen van een oblgatie24-05-1787
Adam Huijgens, wonende te AmsterdamGualterus Holtius, baljuw van KoudekerkVermeend onbevoegd vissen in de Hogewaartse Polder te Koudekerk18-04-1741
Adam Oortmans, wonende te AmsterdamMaria Jacoba des Bordes, echtgenote van de suppliant, doch niet met hem samenwonendPoging om te voorkomen dat justitie op grond van valse verklaringen zonder deze te verifiëren actie onderneemt09-09-1726
Adam Somers, wonende te RaamsdonkBastiaan Corsten, schipper wonende te RaamsdonkBezwaar tegen het vonnis d.d. 31juli 1754 door schepenen van Raamscdonk gewezen inzake vermeende Schuld voor geleverd hooi02-09-1754
123...81
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in