Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
4043 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 4043 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandamemt relief d'appelAbraham de la ParraPieter WitteBezwaar tegen het vonnis d.d. 10-07-1725 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake betaling van een berdrag ad. 6375: 12,- wat zou resulteren uit een verrekening van meerdere bedragen
Mandamemt van arrest en rau actieJean Chataigne, eethuishouder in Den HaagGraaf van SparreVoorgenomen vertrek naar het buitenland met achterlating van een niet geaccepteererde wisselbrief
Mandamemt van rau actieAntonia de Stember, weduwe van Rudolph Frederik van Zuijlen van Nijevelt t.b.v. haar minderjarige kinderen en Jacques van Zuijlen van Nijenvelt, wonende te Brugge, wonende in het Sticht UtrechtCornelia Droog, dienstmaagd en erfgename van wijlen Johanna Maria van Zuijlen van NijenveltNalatigheid in het terugbetalen van een fideicommissaire schuld uit een nalatenschap
Mandamemt van rau actieMr. jan Ploos van Amstel, advocaat van 't Hof gevestigd te AmsterdamAbraham Geervliet, bode van DiemenNalatigheid in aflossing van een obligatie en levering van de opbrengst van de verkoop van goederen , ad 1408: 4: 12: gulden, door Geervliet ontvangen
Mandamemt van rau actieWeesmeesters te LeidenMarcus Harting, testateurs broer, wonende te 's Gravenhage, Jacob Riemersma, Mr. Arnoldus Adrianus van Tets, hebben het gedeelte uit de nalatenschap van Nicolaas Harting overleden 25 december 1766 in beheerNalatigheid in overgifte van het aandeel van de minderjarige Nicolaas Hartingh, wat volgens testament in beheer moest blijven tot meerderjarigheid van Nicolaas Hartingh van de weeskamer te Leiden
Mandamemt van rauw actieSara Marie Verhoeven, weduwe en erfgename van Adriaan Maes, wonende te IJsselsteinHugo Maes, waarnemend baljuw, dijkgraaf en schout van OudewaterNalatigheid in aflossing van een hyotheek en obligatie met als onderpand zijn brouwerij en branderij genaamd "t' Haarlemse Wapen" te Oudewater
Mandamemt van rauw actiePieter Anthoui de Hubert, Heer van Kruiningen, drossaart van Muiden, Naarden , Weesp ect. enige universele efgenamen van zijn moeder Helena Velters, weduwe van Mr. Anthoui de Hubert, raad in de Hoge RaadMr. Cornelis Boon van Engeland, baljuw van Heenvkiet Erasmus Smits,kastelein van 't Hof van HollandNalatigheid in aflossing van een wisselbrief en kosten
Mandamemt van rauw actieCatharina van der Haes, wedue van Cornelis van KempenPieter Noijelles, wonende te AmsterdamAflegging van rekening en verantwoording over de verkoop van een huis op de Groenmarkt te Haarlem en over het volledig bewind over suppliantes zaken sedert 1704
Mandamemt van reformatieSibout Bollard, wonende te AmsterdamJohannes van der BijlBezwaar tegen het vonnis d.d. 05-10-1740 door commisszrissen van kleine zaken te Amsterdam gewezen en tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 15-01-1743 gewezen inzake het betalen van huur en erfpacht van twee stukjes land
Mandamen van rauw actieJohan Mulders, kassier van de V.O.C te Rotterdam in opdracht van Cornelis van Cloon, burger hopman van Tiel, Jan Nooth, commies van s'Lands magazijn te Tiel en verdere erfgenamen van 3/4 nalatenschap van Aernout van Cloon, kapitein luitenant van de V.O.C gehuwd geweest met Anna Maria Grevenbroek em Michiel van Pel koopman te Middelburg in opdracht van Margareta van Cloon, voor 1/4 erfgenaam van haar broeder Aernout van CloonBewindhebbers van de V.O.C. , kamers van ZeelandRestitutie van de door aernout van Cloon aan V.O.C. in bewaring gegeven geld
Mandamen van reductieMuilman en Zonen, kooplieden te AmsterdamJosua van der Poorten, koopman en assuradeur te AmsterdamVezoek om hoger beroep, om de uitspraak d.d. 11 januari 1754 door de arbiter Jan Frederik uitgesproken te herzien
Mandamennnt van rauw actieTimon Kat, gehuwd met DuijffjeLeendertse Lakeman, medeërfgenamen van Leendert Cornelisse Lakeman en Gerrrtje Simonse Groen. De voogden van het weeshuis van GraftDe erven van Cornelis Baerts Backer, gehuwd geweest met Jannetje Groen. De erven van Pieter Pietersz Backer en Jan Naunings kooplieden te Rijp, die zich borg haden gesteld voor Cornelis Baerts BackerMoeilijkheden bij het overleveren of uitkeren van losrentebrieven en uitkereing van rente, waarover eertijds afspraken waren gemaakt
Mandamennt in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefHendrick Cornelisz Boij, wonende te ZierikzeeJan Baltensz Botlant, gemachtigde van de weduwe van Adriaen Willemsz Vintschut, te ZierikzeeBezwaar tegn het vonnis door het gerecht van Zierikzee gewezen d.d. 26-05-1638 inzake de betaling van een som geld
Mandamennt in cas d'appel met de clausule van inhibitie en compulsoir om copie van vonnis te leverenCentgen Doen, geassisteerd door haar man Arent Arentsz, Cuijper en Aechien in de Goude A, geassisteerd door haar man Gijsbrecht Jorisz Schipper, wonende te DelftGeertgen Cornelis, uitdraagster te DelftBezwaar tegen vonnis door schepenen van Delft gewezen d.d. 09-08-1638 inzake opsluiting van en injurien toegebracht aan Geertgen Cornelis wegens tovenarij
Mandamennt relief d'appelThomas Jansz Kerkhoff, wonende te Oost ZaandamJan Rogge en Alfert PetBezwaar tegen het vonnis d.d. 07-09-1728 door schepenen van Oost Zaandam gewezen inzake het afleggen van getuigenis der waarheid, waardoor hij in een conflict kon komen met zijn werkgever Jan Louwe junior
Mandamennt van appelRobert Malbrancq c.c.David de Paz, juniorBezwaar tegen vonnis door schepenen van Amsterdam d.d.gerezen in niet genoemde zaak
Mandamennt van arrestWillem Nicolaes Cromstrijen de OudeJan Cornelisz van Drijel, wonende in CromstrijenAchterstallige betaling van pacht
Mandament willig decreetDirk Jan van Heeckeren, heer van Brandsenburg c:s:GeenVerzoek om willig decreet bij de verkoop van een huis en erf, gelegen aan de Noordzijde van de Hermstraat
Mandament appointement van bevelPaulus Beck, koopman te AmsterdamThomas Roos, koopman te AmsterdamNa mandament relief d'appel nu verzoek om appointtement van bevel
Mandament om apostille in de marge met de clausule van edictNicolaes Berckelius, wonende te Amsterdam, met zijn compagnons in de bentheimersteenhandelGeenVerzoek om mandament van arrest, staande op naam van het hoofd van de compagnie Mr. Michiel van den Broek advocaat fiscaal van de Admiraliteit op de Mase te Rotterdam, wegens diens overlijden te laten overschrijven op naam van supplianten
Mandament om commissie op commissarissenTeunis van Bezuijen, wonende te VoordenWillem de Bie, gewoond hebbende te AlphenVerzoek 0m commissie op commissarissen, na voldongen proces om mandamennt van rau actie in een hier verder niet genoemde zaak
Mandament om declaratie van kosten over te nemenZacharias Handler, koopman, wonende te AmsterdamAnne Jacoba Bunschoten, weduwe Abraham, Straaliman, erven van Jan Straaliman, beiden wonende te AmsterdamVvverzoek om kosten van het proces relief d'appel waarvan door schepenen van Amsterdam d.d. 12 maart 1767 vonnis was gewezen over te nemen
Mandament penaal en rau actieHendrik Trip, echtgenoot van Anna Quévellerius, executeurs testementair van Maria Fermens, ex-echtgenote van Abraham QuévelleriusWillem Hendrik Schreij en doctor Famée respectievelijk eigenaar en bewoner van een huis in't Westeinde in Den HaagDichttimmeren van een keukenraam van het buurhuis
Mandament penaal met de clausule van interdictieEen grote meerderheid van de ingelanden en gebruikers van de WieringerwaardDe dijkgraaf en de heemraden van de WieringerwaardInvoeren van en handelen volgens een keur op schoonmaken en schouwen van de kavelsloten, terwijl tegen standers ervan appel hadden aangetekend, en het Hof opschorting van de procedure had bevolen
Mandament van arrest en rauw actieMr. Gerard Bicker van Zwieter, Heer van Zwieten, raad in de vroedschap van AmsterdamClaes Pieterse de MooijNalatigheid in betaling van huur van duinpercelen, stukjes land en een huisje te Bakkum en Castricum en vertrek zonder bestemming met medeneming van alle belangrijke goederen en doden van konijnen
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edictBarend Volkerts, Joost Hansen, wonende te AmsterdamCatharina Sluijsken, weduwe en erfgename van Hendrik Angelvoort, gemachtigde en na het overlijden van Dirk Walman, executeur-testementair over zijn boedel, Hendrik Angelvoort, zoon van Catharina Emanuel Frederik Wirth, gehuwd met Catharina SluijskenBeslag op goederen i.v.m. nalatigheid in levering van staat en inventaris van de nalatenschap van Dirk Walman
Mandament van arrest, penaal en rauw actieDe diaconie der Nederduits Gereformeerde Gemeente te 's GravenhageMargriet en Jan Burgers, medeërfgenamen van Cornelis Swanenburgh, landbouwer, gehuwd geweest met Kneeltje Siemons van VeenVerzoek om beslaglegging op de helft van de nalatenschap i.v.m. sommige kinderen die door de genoemde diaconie worden onderhouden en ook medeërfgenamen zijn
Mandament van dagvaarding in persoonProcureur Generaal van Holland, Zeeland en FrieslandJosue l'Ange, baljuw van BoekhorstMisbruik maken van de functie van baljuw door mensen, zonder onware redenen geld afhandig te maken
Mandament van inductie met commitimusHendrik Schimmel, wonende te Nieuwer-AmstelAntje Teunis, weduwe van Pieter Reimerse van Muijen, Pieter van Muijen, Jacob VlimstedeVerzoek om uitstel van betaling van een lening ad. 6000,- gulden aan Pieter van Verijren en Zoon, en betaling koop van kavels bouw en weiland aan Jacob Vlimstede in afwachting van betere tijden
Mandament van rau actieCornelis Meeussen, wonende te RaambrugJan en Cornelis Aertsz, wonende te Reeuwijk, erfgenaam van Leendert Aertsz hun broer, Leendert Aertsz was borg voor Matheus Jansz, waard van de Waddinxveense Hoge BrugAchterstallige aflossing en rente van een obligatie d.d. 15-04-1615, waarvoor Leendert Aertsz borg stond
Mandament van rau actie met de clausule van edictAntonie Jean Henri de Cornet, wonende te HeidelbergMr. Ludovicus Emertes van Melissant, wonende te 's Gravenhage. Mr Cornelis Paulus Heijnck van Papendrecht, wonende te Ravenstein, executeurs - testementair, administrateurs en voogden in de boedel van J. Q de Cornet, overleden 28 december 1785 vader van de suppliantErfeniskwestie
Mandament van willig decreet met de clausule van edictEster van Mordachaij Fransi Mender q.qGeenVerzoek om willig decreet bij verkoop van een huis en erf gelegen aan de st. Anthoniusbreestraat te Amsterdam
Mandament 'd appelMr. Gothefridus Amelis Schock, advocaat te Amsterdam als executeur testementair en administrateur over de goederen van Catharina Geertrude Laborde des Martres en voogd over haar minderjarige broer tevens enige erfgenaam, genaamd Pieter Joseph Francsis Laborde des Martres, Pierre en Catharina zijn kinderen van Pierre Joseph Laborde des Martres en Elisbeth Henrica DitgensJan Canter voor de overleden Jan Marcus, die de zaken behartigde van Qnirina Johanna van Heijningen,echgenote van Anthonij Pauw, die voogd was geweest over de kinderen Pierre en CatharinaNa gewezen vonnis d.d. 20-11-1749 waarbij suppliant vindt dat aan de rechten der kinderen wordt tekort gedaan
Mandament 'd appelMatheus Eijssing, makelaar te AmsterdamWouter Straalen, wonende te GoudaVonnis gewezen door schepenen van Gouda d.d. 9-12-1750 waarbij geschil ontstaat over al dan niet ontvangen geldbedrag
Mandament 'd appel met clausule van reliefMartha Chatelain, weduwe van françois 'l Honcre, boekhandelaar te AmsterdamChristiaan Benjamin Schmidt en coNa gesloten huwelijk wat onder huwelijkse voorwaarden plaats vindt, wordt in 1747 de boekhandel insolvent verklaard en bij vonnis d.d. 18-10-1747. Suppliante preverent creditrice. Door gedaagden wordt daartegen d.d. 18-10-1747 protest aangetekend, waarbij het vorgaande vonnis nietig wordt verklaard waarop verzoek tot mandament 'd appel relief volgt
Mandament 'd appel met clausule van reliefRiba da Costa, weduwe Moses Mendes de Costa, wonende te Amsterdam, dochter van Fernando da CostaMr. Casparus Beels, curator ad. lites, aangesteld door schepenen van Amsterdam d.d. 13-03-1750Huwelijk wordt gesloten onder huwelijkse voorwaarden. Na overlijden van haar man wordt zij preferent creditrice verklaard, maar bij vonnis d.d. 14-01-1751 wordt die eis onzegd, waarna dit verzoek om appel met c;ausule van relief
Mandament 'd appel met clausule van reliefJean Baptiste Mulot, wonende te AmsterdamJohannes Benedictus van Lintelo, als vader en voogd voor zijn dochter Francoise van LinteloBij vonnis d.d. 29-01-1751 waarbij door schepenen van Amsterdam trouwbelofen ongeldig worden verklaard waarbij suppliant zich bezwaard voelt
Mandament 'd appel met clausulle van inhibitieAdrianus de Leur, koopman te RotterdamJan van Es, schout van NoordwaddinxveenGeschil bij levering van goederen i.v.m. vermeende ongeldigheid van verkoopacte bij de verkoop uit onder curatele gestelde boedel
Mandament 'd appel met de clausule van inhibitieJeronimus van Goor , makelaar wonende te Amsterdam voor zijn meesterBalthazar RijkeGeschil over afrekening van een partij zijde, waarin bij vonnis d.d. 14-1-1751 suppliant in het ongelijk was gesteld door schepenen van Amsterdam waarop hij nu om bvengenoemd appel verzoekt
Mandament 'd appel met de clausule van inhibitieJeronimmus van Goor, makelaar wonende te Amsterdam voor zijn meesterGerrit en Willem ReesenGeschil en verloop als nummer 6
Mandament 'd appel met eventueel clausule van reliefJanus Alfort, koopman te AmsterdamWillem Eelen, koopman te Amsterdam, zaken doende voor Isacq en Zacharias Hopen kooplieden te RotterdamGeschil over betaling van geleverd vlees waarbij d.d. 17-12-1750 suppliant, toen gedaagde was veroordeeld voor de kosten op te draaien vandaar zijn verzoek om dit appel
Mandament 'd appelen rauw actie met edictMr. Jan van der poll, wonende te AmsterdamReijer Boon, schipperWeigering van restitutie van 20 balen peper
Mandament 0m executie te zien decernerenJan Dirkse Valk voor Pleuntie Jeroene, weduwe van Pieter Joosten, wonende te OostzaandamErfgenamen van Cornelis Bosch in leven advocaat en executeur testementair van Gtiettje Jeroene broer van GrietjeWegens overlijden van Cornelis Bosch verzoek aan de erfgenamen om het vonnis van 14-05-1723 inzake de nalatenschap van Grietje Jeroene uit te voeren
Mandament an arrest interdictie penaalAdriaen de Bije, Mr., Johan Laurentius, advocaten bij het Hof van Holland, Pieter van de Velde, procureur voor het Hof van HollandPieter Wouters,Davidt ter Haer, kopers van huizen van wijlen Adriaen ter HaerBetaling van 1987 gulden aan advocaatkosten uit de kooppenningen van twee huizen uit de boedel van Adriaan te Haer
Mandament antidotaalPieter van Leijden, Heer van Vlaardingen, geëligeerde dijkgraaf van RijnlandMr Jan Henrij van HeemskerkVerzoek om het aangevraagde appel van Heemskerk tegen drie gewezen vonnissen inzake het onbevoegd plaatsen van een schutting, planten en bomen en het verleggen van een weg niet te verlenen
Mandament appel met de clausule van authorisatieJacob Philip, baron van Boetselaar, heer van Nieuwveen ect. ect. drossaard van Gorinchem, procuruer generaal over Holland, Zeeland en FrieslandDirk Lieven de Bos, gewoond hebbende in het land van AltenaVerzoek om in hechtenisneming van de Bos, i.v.m. het stelen van een paard en meerdere diefstallen, zowel door hem bekend als ontkend, gepleegd
Mandament appel met de clausule van inhibitie en relieffPieter Changuion, koopman te Leiden t.b.v. Daniel Bouchet, wonende te LondenGusataaf Daniël Le Pla, executeur van het testeament van Jeremie BouchetBezwaar tegen vonnis van schepenen van Leiden d.d. 20-07-1729 inzake het onder zich houden van fideicommissaire goederen
Mandament appoinctement om stukken in te wisselen en een dag tot de pleidooien te stelenAletta Cambier, Mr. Johan Cambier burgemeester van Schiedam, en Adriaan en Abraham Jacob CambierSchout en Gerecht van Nootdorp c.suisEen niet genoemde zaak
Mandament appoinctement van arrestWeduwe en erfgenamen van Adriaen van der Ghijs te DelftOtto van Eck, secretaris van Leerdam en adminisrateur van de eigendommen van de supplianten in het Land van AltenaTeruggave van de documenten betreffende voornoemde goederen en betaling van een schuld
Mandament appointement misi causaMargaretha Sophia van Soutelande voor zichzelf en als vertegenwoordigster van Elisabet Pierernella van Soutelande, haar zusterDe weduwe en boedelhoudster van Mr. Daniël de Witte ( in leven executeur testementair van Nicolaes de Grool en Oieter van Soutelande) en Mr. willem Pieter de Witte als opvolger van zijn vaderRekening en verantwoording van de nalatenschappen van Nicolaes Gool en Pieter van Soutelande
123...81
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in