Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
6 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 6 gevonden
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Daniel de Heyder en Zoon, wonende te AmsterdamObrij Haim Worms, kooplieden te ParijsDe supplianten hebben aan tegenpartij een zeer aanzienlijke partij diamanten ter verkoop toegezonden, maar die heeft de diamanten onder waarde verkocht en heeft niet zekere rekening-courant overleverd aan de supplianten14-02-1811
Geertruid Hijzelendoorn, weduwe en boedelhoudster van wijlen Henricus Hollingerus van Lansbergen, wonende te Alphen in zijn leven gedaagde in een proces, vonnis 1809-10-04Arij van Fol, in huwelijk met Geertje Dijker; Aaltje Dijker, wonende onder Oudshoorn, als eischers en erfgenamen van Neeltje de Vries, weduwe van Jan DijkerBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Alphen en Rietveld in dato 1809-10-0407-06-1810
Hendrik Frater, wonende onder jurisdictie van Rotterdam, scheepstimmerman, onder de firma van Cornelis Frater en ZoonLeonardus Plemp van Duiveland en Johan Michiel Valeton, wonende te Rotterdam, curators in de gerepudieerde boedel van Cornelis HartoghBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Rotterdam in dato 20 maart 1808 in questie door de suppliant afgebouwde kofschip De Hoop voor de firma van Cornelis en Zoon Hartogh op contante betaling23-07-1810
Jan van der Hoop en compagnie kooplieden, wonende te Rotterdam. 20 obligaties op Spanje hebben verkocht en geleverd aan tegenpartij met 5 en 1/2 percent voor 9.338 guldens en 4 stuivers. Van deze som was 4.888 guldens en 3 stuivers afbetaaldH.E. Oostendorp, weduwe van J.N. Verbruggen, wonende te RotterdamAchterstallige betaling van 4.450 guldens en 1 stuiver aan de supplianten10-01-1811
Joan Osij en Zoon, kooplieden te RotterdamMattijs Francken en compagnie kooplieden te Rotterdam; Francois Joseph Mangez, koopman te BrusselBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam inzake geschil over een som van 29.516 guldens 13 stuivers en 8 penningen aan de supplianten te betalen10-01-1809
Offen en Zoon, kooplieden te Amsterdam - gedaagdenThomasachi en Compagnie, kooplieden te Amsterdam - eischersBezwaar tegen het vonnis van de schepenen in Amsterdam in questie van een wisselbrief van een som van £ 200 sterling met de kosten en interest van dien26-10-1810
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in