Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
6 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 6 gevonden
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament in cas relief d'appelT.A. Weimann (Weiman), wonende te Amsterdam, gedaagdeHendrik Geervliet, groothandelaar in wijnen te Rotterdam, eiserTussen de partijen ongesloten contant van koop en verkoop. Door de suppliant verkochte 44 vaatjes lange rozijnen waren niet geleverd aan de tegenpartij. Compensatie van de kosten
Mandament in cas relief d'appelTjebbe Swart, wonende te Amsterdam, kapitein transpoort van goederenCornelis Kouw - aan de suppliant te betalen 550 guldens wegens 1/2 van de vraagpenningen van Rio Berbice naar HollandOnenigheid over betaling en vergoeden van kosten, schaden en interesten bij transport van goederen: drie koffers, twee kassen, twee kelders, een kistje en een trommel, met de huisvrouw en een Negerinne als passagiers met het schip Anna Louisa van Rio Berbice naar Holland. Contract tussen de suppliant en tegenpartij
Mandament in cas relief d'appelMarcus Ezechiels en Zonen, kooplieden te Rotterdam, medesuppliant Ezechiel NathansJames Smith en Zoon, medekooplieden te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam inzake een wisselbrief van 6.003 guldens. Een geschil over vervaldatum, fout van de boekhouder van de firma James Smith en Zoon, Simon van der Willigen. Door deze handelwijze bracht tot aan het faillissement van de firma Francois de Vink toe, koopman te Parijs
Mandament in cas relief d'appelJoan Hodshon en Zoon, wonende te Amsterdam; Jacob de Clercq en Zoon; Lubberts en Compagnie; Dirk Luden; Dirk Luden en Zoon; Pieter Bel; Andries Calkoen, overleden en nu zijn erfgenamen, ieder voor een som van 1.100 + 900 guldens; M.J. Calkoen; Jacob van Walree, overleden en nu zijn erfgenamen; Jacob Leonard Saudam in procuratie van Goldberg en Compagnie; Goldberg en Compagnie zelf; O. Keer in procuratie van Coudere Brants en Compagnie; Coudere Brants en Compagnie zelf; W.G. van de Poll en Compagnie; Hasselgreen en Compagnie - ieder voor een som van 810+690 guldens; W. van Pembroek - voor een som van 760+640 guldens; O. Keer in procuratie van J. van Zoon Jansz; J. van Zoon Jansz zelf, ieder voor een som van 500+440 guldens, te samen voor een som van 40.400 guldens. Twee polissen in een - 15-04-1797I.P. Eschanzier, directeur van de Societeit van assurantie te Amsterdam; I. Keer en P. Eschanzier voor de tweede Societeit van assurantie te AmsterdamBezwaar tegen het eerste vonnis door schepenen van Amsterdam inzake betalingen van een som van 40.400 guldens - assurantiepolis aan verzekerde supplianten en schadevergoeding
Mandament in cas relief d'appelFonella (Fonnella) en Compagnie, wonende te Amsterdam en mede reeders en boekhouders van het schip De schoone AgathaDirk van Rinsum, te AmsterdamOnenigheid over betaling van een som van 929 guldens voor geleeverde brood aan het schip. Bezwaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam
Mandament in cas relief d'appelB. Bussemaker en H. Bussemaker, kooplieden wonende te Amsterdam, gedaagdensFrensel en Krooneman, kooplieden te Amsterdam, eisersBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam inzake verkochte goederen - 94 bolen wit klaverzaad aan de supplianten door eisers verkocht tegen behoorlijke quitantie te betalen een kapitaale som van 16.920 guldens en 11stuivers. Ontkenning van koop en verkoop
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in