Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1716-01-03

Meer resultaten

Datum rekest 1716-01-03

Mandement Mandament van poenaal en rau actie.

Suppliant Helena Velters, Vrouwe van Kruiningen, weduwe van Meester Anthony de Hubert, in zijn leven Heer van Kruiningen en Raad ordinaris in de Hoge Raad in Holland.

Tegenpartij Wijlen Christiaan Fredrik van Dalen, wonende te Liesvelt, in zijn leven getrouwd met Maria Paradijs en kinderen, die door wijlen haar man zijn verwekt.

Betreft De weduwe van tegenparij heeft een schuld aan suppliante van wijlen haar man in de vorm van wisselbrieven ten bedrage van 500 gulden met rente van 1/2 procent per maand. Tevens de kosten hiervan betalen.

Beschikking van het hof Fiat.

Bijzonderheden Er boven staat: Zeeland.

Potloodnummer Geen.

Plaats van datum in document Links boven.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3104, folionummer: 004

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in