Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1776-10-29

Meer resultaten

Datum rekest 1776-10-29

Mandement mandement van Appel met de clausule van Relieff

Suppliant Bernardus Kuijper, koopman en brander (generstoker) te Rotterdam

Tegenpartij Dirk Crooswijk te Rotterdam, gaarder van 's-Lands gemeene middelen over de stad Rotterdam

Betreft vannis van de schepenen van Rotterdam dd 19 september 1776

Beschikking van het hof Fiat

Bijzonderheden deurwaardersrelaas

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3191, folionummer: 027

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in