Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1718-05-23

Alle resultaten

Datum rekest 1718-05-23

Mandement Mandement van Debitis in cas van Salaris met de clausule van Edicte.

Suppliant Pieter van der Bunck, notaris en procureur voor de Hoge Raad in Holland als last en procuratie hebbende van de Heer en Mr. Francois van der Hoop, raad ordinaris in de Hoge Raad, en gehuwd met Maria Hartleij, enige dochter en erfgename ab intestato van wijlen Elisabeth van der Laenen in haar leven weduwe en universeel erfgename van Adriaen van Sterrevelt, in zijn leven procureur voor dit Hof

Tegenpartij zekere dwarse personen, voor zover zij zich onder de jurisdictie van dit Hof bevinden.

Betreft De weigering om achterstallig Salaris en Verschotten aan de suppliante te betalen

Beschikking van het hof Fiat

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3107, folionummer: 056

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in