Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1650-09-24

Meer resultaten

Datum rekest 1650-09-24

Mandement Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitie en relief

Suppliant Balther Jacobszn Smit, Jab Hendrixzn Timmerman

Tegenpartij Barent Willemsz Keijser

Betreft Bezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen inzake aflossen en bevrijden van het huis van tegenpartij, terwaarde van 1100.- gulden

Beschikking van het hof Fiat ut petitur

Bijzonderheden Zie ook vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 10-09-1650

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3002, folionummer: 155

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in