Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1809-10-30

Alle resultaten

Datum rekest 1809-10-30

Mandement Mandament van appel met de clausule van relief

Suppliant Justus Jacobus van der Meulen; Dirk Bolten, wonende te Amsterdam; benevens: Anna van der Meulen, huisvrouw van Adolph Baart, aangesteld tot curatoren en curatrice van overleden persoon en goederen van Adolph Baart

Tegenpartij G.M. Beaudouin en A.M.M. Beaudouin, gesepareerde huisvrouw van J.N. Blaket, enige erfgenamen van wijlen hun broer Jacobus Henricus Beaudouin en zuster Charlotte Johanna Beaudouin, die waren kinderen van wijlen Pieter Beaudouin en zijn vrouw ....Leissener en kinderen van wijlen grootvader Pieter Jacob Beaudouin; Adolph Baart was gemachtigde van wijlen Wilhelm Johan Leysner en Wilso Pieter Wilkens - kinderen van Pieter Beaudouin

Betreft Rekening en verantwoording, effecten en penningen, alle boeken, brieven, chartres en papieren en bewijzen van eigendom van Adolph Baart

Beschikking van het hof Fiat comparitie. Het Hof verleent de verzochte provisie

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3256, folionummer: 043

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in