Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1809-09-19

Meer resultaten

Datum rekest 1809-09-19

Mandement Mandament om condemnatie te zien decerneren

Suppliant Adrianus Milders, wonende te Rotterdam, in huwelijk met Sophia van Lutsenburg; Johannes de Bruin, wonende te Bodegraven, in huwelijk met Cornelia van Lutsenburg, dochters en enige nagelaten erfgenamen van wijlen Mr. Jacobus van Lutsenburg, in zijn leven schout, ontvanger en gaarder in Lisse

Tegenpartij Willem Jacobus Sennepart, schout in Lisse, ontvanger en gaarder in Lisse en schepenen van de ambachte van Lisse

Betreft Rekening en verantwoording, ontvang en uitgaaf - een som van 4.136 guldens 5 stuivers en 9 penningen - lasten van de jaren 1776 en 1777 aan het gemeene land

Beschikking van het hof Fiat comparitie. Het Hof verleent de verzochte provisie

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3256, folionummer: 033

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in