Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1718-02-10

Meer resultaten

Datum rekest 1718-02-10

Mandement Mandement van Willig Decreet

Suppliant Joachim Rudiger, Baron van Born, Heer van Goltz en Zanro, wonende op Gino in Pruissen, voor hem zelf, en als Echtgenoot van Sara Constantia van Lantschot, Baronesse van Born.

Tegenpartij --

Betreft Verkoop van een huis, erf en zeepziederij in Den Haag, de noordzijde van de Kleine Bierkade, aan Arent Nibbeling, meester kuiper in Den Haag

Beschikking van het hof Fiat

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3107, folionummer: 017

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in