Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1809-03-28

Meer resultaten

Datum rekest 1809-03-28

Mandement Mandament van appel met de clausule van relief

Suppliant Levy Nathans, wonende te Leiden

Tegenpartij Dorothea Charlotta Louiza Stoltz, weduwe en erfgenaam van wijlen Hermanus van Pembroek; mitsgaders nog gestelde voogden over haar kinderen, erfgenamen - Wilhelm van Pembroek en Mr. Nicolaas van Leeuwen - voogden en executeuren van het testament

Betreft Bezwaar tegen het vonnis door schepenen in Leiden inzake drie obligaties, ieder groot in capitaal van 1.000 guldens

Beschikking van het hof Fiat comparitie. Het Hof verleent de verzochte provisie

Bijzonderheden Geen

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3256, folionummer: 008

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in