Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1720-05-03

Meer resultaten

Datum rekest 1720-05-03

Mandement Mandament van Rau Actie.

Suppliant Abraham Levi de Jongh; Jacob Emanuel en Tobias Boas, allen wonende te Den Haag, als voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van wijlen Barent Emanuel, en executeurs van zijn testament.

Tegenpartij Dirck Wolters junior, koopman te Rotterdam en Johan George Herbst.

Betreft Het betalen van een bedrag van 1000 gulden van een wisselbrief, door Dirck Wolters junior (als trekker) en Johan George Herbst (als acceptant) aan suppliant. Plus 2 gulden en 10 stuivers aan onkosten plus rente.

Beschikking van het hof Fiat mandament.

Bijzonderheden Geen.

Potloodnummer 43

Plaats van datum in document linksboven

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3110, folionummer: 041

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in