Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1718-09-05

Meer resultaten

Datum rekest 1718-09-05

Mandement Mandament in cas relief dáppel met de clausule van edicte

Suppliant William Burroughs, Commissaris Generaalvan de Magazijnen van zijn Koninklijke Majesteit van Groot Brittagne, wonende te Londen

Tegenpartij Francois Beaumont

Betreft Beroep van de suppliant tegen een vonnis geveld door het Gerrecht in Den Haag om de tegenpartij een bepaald bedrag te moeten betalen (terwijl er nog een proces loopt van de suppliant tegen dezelfde tegenpartij bij het Hof van Holland

Beschikking van het hof Fiat

Bijzonderheden geen

Potloodnummer geen

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3108, folionummer: 002

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in