Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1642-09-10

Meer resultaten

Datum rekest 1642-09-10

Mandement Mandament van rau actie

Suppliant Aaltgen Jans van Lichtenbergh

Tegenpartij Gerecht en weesmeesters van Leiden

Betreft Onvinbare mannenkleren en andere goederen, die onder beheer zouden zijn van de weeskamenr van Leiden

Beschikking van het hof Fiat besloten missieve aan het gerecht van Leiden

Bijzonderheden Verslag van het gerecht van Leiden over hun onderzoek bij de weesmeesters bijgevoegd

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 2999, folionummer: 016

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in