Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1773-06-05

Meer resultaten

Datum rekest 1773-06-05

Mandement Mandament van arrest en rau actie

Suppliant Aaron de Metz jr.

Tegenpartij Conrad Lang, verblijvende in een logement te Amsterdam

Betreft Verzoek om arrest op persoon en goederen van Conrad Lang i.v.m. nalatigheid in aflossing van een wisselbrief ad. 2000,- gulden

Beschikking van het hof Fiat mandament

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3146, folionummer: 019

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in