Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1675-07-08

Meer resultaten

Datum rekest 1675-07-08

Mandement Mandament van rau actie

Suppliant Daniél van Rande, wonende te Rotterdam gehuwd met Geertruijt de Calonia

Tegenpartij Jacob Gijblant, Pieter van Munster, Jacob de Calonia, executeurs-testementair van Abraham van Rande, vader van de suppliant en de gezamelijke voogden van de kleinkinderen van Abrham

Betreft Verzoek om een deel van de erfportie van suppliants kinderen aan hem uit te keren, daar hij door ziekte van hemzelf en blindheid van zijn vrouw geen inkomsten heeft

Beschikking van het hof Nihil

Bijzonderheden Comparitie van Partijen, notariele verklaring, in de marge annex codicil uit 1670 bij een eerder testament twee copieén van een testament uit 1671, inventarislijst van de nagelaten boedel van Abraham van Rande uit 1673

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3031, folionummer: 099

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in