Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1762-10-18

Meer resultaten

Datum rekest 1762-10-18

Mandement Mandament van rau actie

Suppliant Cornelis van Swanenburg, kapitein ter zee ten dienste van de V.O.C. , wonende te Vlissingen

Tegenpartij Bewindvoerders van de V.O.C.

Betreft Nalatigheid in afrekening van provisie, gage en premie. Bovendien vergoeding van schade en interest m.b.t. het verbod voor vervoer van goederen op de thuisreis, wat bij zijn aanstelling was gepermitteerd

Beschikking van het hof Fiat mandament

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3141, folionummer: 072

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in