Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1761-08-04

Meer resultaten

Datum rekest 1761-08-04

Mandement Mandament van rau actie

Suppliant Abraham Arents van den Ende, nom ux wonende te Maasland gehuwd met Dirkje Pietersz van Buijsen

Tegenpartij Diakenen en armbezorgers van Maassluis, armmeesters der buitenarmen van Maasland

Betreft Verzoek om onderhoud van Dirkje Pieterszn van Buijsen. Zij was geen lidmaat van een kerk en zou zodoende geen recht hebben op alimentatie

Beschikking van het hof Fiat mandament

Bijzonderheden Pro Deo

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3141, folionummer: 044

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in