Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1739-02-20

Meer resultaten

Datum rekest 1739-02-20

Mandement Mandament om executie te zien decerneren

Suppliant De bewindhebbers van de V.O.C

Tegenpartij Emmerentia Silver, weduwe van Martin Harting

Betreft Verzoek, deze weduwe van Marten Harting, aansprakelijk te mogen stellen voor de geleden schade, ontstaan door plichtsvezuim van haar man, inzijn functie als schipper van het schip "Het stadhuijs van Delft" in 1732

Beschikking van het hof Fiat mandament

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3125, folionummer: 076

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in