Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1723-10-05

Meer resultaten

Datum rekest 1723-10-05

Mandement Mandament van debitis

Suppliant Willemetta Swanevelt, weduwe van Gerrit van Eijek en de erfgenamen van Anna van Swanevelt gewezen brouwster in Brouwerij 't Hart te Rotterdam

Tegenpartij Diverse debiteuren

Betreft Onbetaalde rekeningen voor bierleveranties en dergelijke

Beschikking van het hof Fiat mandament

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3113, folionummer: 107

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in