Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1743-95-24

Meer resultaten

Datum rekest 1743-95-24

Mandement Mandament van rauw actie

Suppliant Willem darnand, koopman wonende te s'Gravenhage

Tegenpartij Mr. Joan Theodoor, baron van Friesheijm en zijn schoonvader J de Wael

Betreft Nalatigheid in voldoening van rekeningen betreffeende geleverde werkzaanheden en winkelwaren waarvoor enige goederen als onderpand waren gegeven

Beschikking van het hof Fiat mandament

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3127, folionummer: 048

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in