Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1750-10-13

Meer resultaten

Datum rekest 1750-10-13

Mandement Mandament van reformatie

Suppliant Andreas Steven ter Hoeven en Gerrit Verkerk als executeur testementair en voogden over de miderjarige en legatarissen van Dirk Verkerk, die de enige erfgenaam was van zijn overleden zoon Alberty Verkerk

Tegenpartij Cornelis Noltes, als voogd en administrateur over de minderjarige erfgenamen van Jan Bronsman Evert en Anthonij Bronsman eigenaars van een huis en erf gelegen aan de Zuidzijde van de Diemersbrug

Betreft Geschil i.v.m dreigende verkoop van het genoemde huis waarop een hypotheek rust en waarover 16-09-1750 al vonnis was gewezen waarbij supplianten zich bezwaard voelden

Beschikking van het hof Fiat mandament

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3131, folionummer: 062

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in