Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1752-09-18

Meer resultaten

Datum rekest 1752-09-18

Mandement Mandament in cas relief d'appel

Suppliant Andries Crassier, Hermanus van Rijn, kooplieden te Rotterdam, als executeurs testementair van Adrianus de Munnick, tevens administrateurs en voogden over minderjarigen

Tegenpartij Jan Notemans, gehuwd met Catharina van Biesum, Cornelis Versteegh gehuwd met Johanna van Biesum

Betreft Bezwaar tegen het vonnis d.d. 26 juli 1752 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake de onenigheid bij de afwikkeling van het testament van Mr. Diederik de Munnik

Beschikking van het hof Fiat mandament

Bijzonderheden Maria de Munnik, gehuwd met Huijbert Verkuijl, Adrianus de Munnik, kinderen en erfgenamen van Diederik de Munnik, overleden 2 september 1750

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3133, folionummer: 045

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in