Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1752-08-01

Meer resultaten

Datum rekest 1752-08-01

Mandement Mandament van rauw actie

Suppliant Adriaan van Staveren, cums:

Tegenpartij Jacob Beth , wonende te Amsterdam, Isacq Anthonuszn Buijn, wonende te Amsterdam, Jacob Buijn , wonende te Amsterdam,

Betreft Verzoek om voldoeningvan de koopprijs, condities en voorwaarden na te komen van een buitenplaats, land en pachthuis gesloten

Beschikking van het hof Fiat mandament

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3133, folionummer: 026

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in