Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1716-09-29

Meer resultaten

Datum rekest 1716-09-29

Mandement Mandement van Willig Decreet

Suppliant Abraham de Pagnie, luitenant--kolonel in dienst van dit land; Herman Aarnout van Blommendaal gehuwd met Johanna de Pagnie; Gerrard van de Schepper, kapitein in dienst van dit land, gehuwd met Catharina Lucia Hacquet, voor hemzelf en nog als procuratie hebbende van Charles Hacquet, kapitein in het regiment van de Generaal; Callies Christina de Pagnie; Cornelia Hacquet en Charlotta Hacquet, allen erfgenamen van wijlen Salomon de Pagnie, in zijn leven kolonel en commendant van het tweede battaljon guardes te voet van de Edele Groot Mogende Heeren Staten van Holland en West Friesland

Tegenpartij nvt

Betreft Openbaar verkocht op 11-09-1716 aan Anthony Elboo een huis en erf, stalling, koetshuis, een tuin, daarachter de orangeriehuis gelegen aan de Oostbuiten singel in Den Haag. Nagelaten door wijlen Salonon de Pagnie. Ten oosten de agent van der Burgh, ten westen de Herenweg, ten zuiden Gijsbert Bijstervelt en ten noorden Robbert Padde. Verkoopsom 9500 gulden

Beschikking van het hof Fiat

Bijzonderheden geen

Potloodnummer geen

Plaats van datum in document links boven.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3105, folionummer: 034

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in