Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1722-09-18

Meer resultaten

Datum rekest 1722-09-18

Mandement in cas d'Appel met de clausule van Relieff.

Suppliant Willemina (Wilhelmina) van Zeller meerderjarig dochter te Nijmegen, eenig en universeel erfgenaamvan haar zuster Elisabeth van Zeller

Tegenpartij Pieter Brouwer, gehuwd met Hendrina van Marken

Betreft Het vonnis van de schepenen van Amsterdam dd 16 julij 1722 betreffende de erfenis van Johanna van Zeller, weduwe van wijlen Jan Klopper.

Beschikking van het hof fiat

Bijzonderheden -

Potloodnummer -

Plaats van datum in document linksboven pag 1

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3158, folionummer: 032

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in