Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1716-01-14

Meer resultaten

Datum rekest 1716-01-14

Mandement Mandament in cas relieff d'appèl.

Suppliant Pieter Verbeeck, oud Schepen der stad Rotterdam, getrouwd met Anna Baldeus.

Tegenpartij Michiel Baalde, als gesurrogeerde mede-executeur van het testament van Meester Petrus Baldeus, in zijn leven oud Schepen van Rotterdam en voogd over de minderjarige, getrouwd geweest met wijlen Eva Veer, zijn laatste vrouw.

Betreft Suppliant heeft proces gevoerd tegen tegenpartij, gevolgd door een vonnis op 16 december 1715, waarbij de supplianten zijn veroordeeld tot het geven van papieren van de nalatenschap van Meester Petrus Baldeus. Ze vragen mandament in cas d'appèl omdat het een onterechte vervolging is.

Beschikking van het hof Fiat.

Bijzonderheden Geen.

Potloodnummer Geen.

Plaats van datum in document Links boven.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3104, folionummer: 008

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in