Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1715-07-18

Meer resultaten

Datum rekest 1715-07-18

Mandement Mandement van comparitie met surchéance

Suppliant Willemina van Zevender, weduwe en boedelhoudster van Tijman van Volbergen, gewezen majoor van een regiment infanterie in dienst van deze landen, en ook aks moeder en voogdes van haar minderjarige zoon, Jacob Johannes van Volbergen en Judith van Volbergen en Piternella van Nis

Tegenpartij De weduwe van Mr. Hendrick Balthazar Wevelinckhoven

Betreft Problemen mer de tiende betaling over een schuld, wegens het sneuvelen van de echtgenoot van suppliante en 1709 in de slag van Malplaquét en wegens grote sterfte van het rundvee, enige jaten later. Hierbij ook betrokken Mr. Johannis Zandvoort; Laurens Valck Schout van Rijwijk en Johan Bout, secretaris van Rijswijk

Beschikking van het hof Bevel tot comparitie op 28 juli 1715

Bijzonderheden Er zijn 2 bijlagen aan dit rekest gehecht: een verslag van de deurwaarder Schoeman gegeven aan Willem Hoyer, procureur van Mr. Johannis Zandvoortvan 20 julie 1715 op verzoek van suppliante. Rekest uit 1711 van bovenstaande suppliante over dezelfde zaak. Het Hof besliste toen tot comparitie op 28 maart 1711

Potloodnummer geen

Plaats van datum in document linksboven

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3103, folionummer: 014

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in