Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
20 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 20 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1663-07-31De kinderen en erfgenamen van Luytje Hendricx, laatst weduwe van Jacob Claesz BlanckAbraham WijvelsAmsterdam, St. Pietersdwarsstraat op de hoek van de Blindemansteeg, een huis en erf bestaand uit twee woningen onder een dak (N. heerstraat)
1663-07-31Maritje HeermansAegje Symons, de weduwe van Jacob AppelmanAmsterdam, Leenhuisstraat, huis en erf
1663-07-31Jochem MaertensseAelbert Gerritsz, zoutmeterAmsterdam, Haarlemmer Middelstraat, noordzijde, een erf met getimmerte vooraan en daarachter 2 woninkjes onder een dak, ten westen de Mouthaansteeg.
1663-07-31de erfgenamen van Trijntjen MichielsAelbrecht Pietersz, turfdragerAmsterdam, Looiersgracht, noordzijde, op de hoek van de laatste Looiersdwarsstraat, huis en erf, achter grenzend aan Aelbert Windelingh, waagdrager.
1663-07-31de erfgenamen van Willem Luijtsij en Hendrickge HendricxCornelis Jansse Swart te AmsterdamAmsterdam, Kalverstraat, oostzijde bij de Regulierstoren, huis en erf, waar de "Blauwe Leeuw" uithangt.
1663-07-31Anthony Hendricxsz Molenaer (of molenaar) en Elbert Aeckerboom te Amsterdam als executeurs testamentair van Bartholomeus Abrahamsz van MildertDirck Pietersz van OossaenenAmsterdam, Haarlemmerdijk noordzijde tussen de Brouwerstraat en de Prinsensluis, een huis en erf met achterhuis, waar het Waterschip in de gevel staat en tegenwoordig de Papiermolen uithangt
1663-07-31Anthony Hendricxsz Molenaer (of molenaar) en Elbert Aeckerboom te Amsterdam als executeurs testamentair van Bartholomeus Abrahamsz van MildertEvert van Linteloo, te AmsterdamAmsterdam, Kalverstraat westzijde tussen de Bagijnen- en Rosenboomsteeg, huis en erf met loods erachter waar de Drie Aeckers in de gevel staat en de Son uithangt
1663-07-31Nanningh van der Nun c.s.Gerrit BartringhAmsterdam, Keizersgracht, westzijde, huis en erf waar 't "Casteel van Londen" in de gevel stond, aan de noordzijde de Remonstrantse Kerk.
1663-07-31de erfgenamen van Trijntjen MichielsGerrit Leendertsz van MaestrichtAmsterdam, aan de Vesten tussen de Wagenstraat en de Paardenstraat, huis en erf, waar de "Jonge Prins" in de gevel staat, buren aan alle kanten de Regenten van het Maagdenhuis.
1663-07-31De kinderen en erfgenamen van Luytje Hendricx, laatst weduwe van Jacob Claesz BlanckJacob Jochemsz, meester-metselaarAmsterdam, Rosmarijnstraat(-steeg?) op het Oosterweespad, twee huizen en erven naast elkaar
1663-07-31kinderen van Griet Jans en Barent CristiaenszJan de Wael, tassenmaker en Philips Cornelisse Cunst, uitdrager, of Philips Cornelisse, kunstuitdragerAmsterdam, Egelantiersstraat, noordzijde, tussen de Prinsengracht en de eerste dwarsstraat, huis, achterhuis en erven, waar het "Kuijnder Wapen" in de gevel stond.
1663-07-31De kinderen en erfgenamen van Luytje Hendricx, laatst weduwe van Jacob Claesz BlanckJan Driesman, oude-klerenkoperAmsterdam, Laurierstraat, 1) huis en erf vanouds getekend met nr. 1, 2) huis en erf vanouds getekend met nr 2.
1663-07-31de kinderen en erfgenamen van Luijtge Hendricx en Jacob Claesz BlanckJan Driesman, oude-klerenkoperAmsterdam, Laurierstraat, noordzijde, huis en erf, getekend no. 1, en nog een huis en erf, ook aan de Laurierstraat, van ouds getekend no. 2 met een gemeenschappelijke gang aan de westzijde, waarin de toegang tot de kamers van dit huis, achter grenzend aan huis no. 3, 4 en 5, die ook van deze gang gebruik maken.
1663-07-31Jan Joosten van Lubecq, de weduwnaar van Catharina Davits, die weduwe en boedelhoudster was van Govert JanszJan Koocker, meester-huistimmerman met last van Jacobus Wiltschut, secretaris van de Assurantiekamer van AmsterdamOuderkerk (gerecht), aan de zuidzijde van de ringsloot van de Diemermeer, een huis, erf en getimmerte erop met een stuk land genaamd de Omval strekkend oostwaarts vanaf de Amstel, met de troktafel en andere tafels en banken die vast waren plus de schuit
1663-07-31Josina van WilligenJohan van Berckel, ontvanger-generaal van Holland voor hemzelf en voor Jacob van Volbergen, secretaris van de generaliteitsrekenkamer en Mr. Willem Bisschop, secretaris van de Weeskamer van Rotterdam.Maassluis, bij -, in het Noord-Nieuwland, onder de ambacht van Maasland: 1). Een kavel op de kaart getekend no. 1, groot 22 morgen, 5 hond en 44 roeden met huizen, schuren, stallen, 2 bergen en een duiventil, buur Leendert Dircksse Bogaert, en ten zuiden: 2). Het volgende kavel, getekend no. 2, groot 22 morgen, 5 hond en 44 roeden, buur ten zuiden Carel van Willigen, beide kavels grenzend aan de Hoge Maasdijk en tot in de Maas.
1663-07-31Fredrick Meyer, procureur en door gerecht aangestelde curator tot levering van nagenoemd huis dat heeft toebehoord aan Abraham FranszPieter Adriaensz Raep, rekenmeester van AmsterdamAmsterdam, Egelantiersgracht zuidzijde, huis en erf strekkend van de straat tot achetr aan de erven van de Nieuwe Leliestraat
1663-07-31De kinderen en erfgenamen van Luytje Hendricx, laatst weduwe van Jacob Claesz BlanckPieter HamerAmsterdam, Binnen Amstel in de Wagenstraat, huis en erf met achterhuis strekkend van de straat tot achter aan het Laksteegje (N. steegje genaamd de Korte Wagenstraat waar huis en achterhuis een in- en uitgang op hebben)
1663-07-31De weduwe en nagelaten kinderen van Gillis Palsterman, courantier te AmsterdamPieter Jellis, schuitvoerder te AmsterdamAmsterdam, Goudsbloemgracht zuidzijde, huis en erf bestaande uit twee woningen
1663-07-31De kinderen en erfgenamen van Luytje Hendricx, laatst weduwe van Jacob Claesz BlanckPieter Opkes, waagdrager, en Jan Jansz SchaeffAmsterdam, Elandsgracht noordzijde voorbij de Hazenstraat, huis en erf waar de Vlotschuyt uithangt
1663-07-31de erfgenamen van Trijntjen MichielsPieter Willemsz van Mijen, metselaar en wijnkoperAmsterdam, Passeerderskruisstraat, noordzijde, huis en erf.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in