Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
11275 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 11275 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1669-07-15Abraham DuwelTrijntge cocksAmsterdam, Rozengracht noordzijde, een huis met erf
1635-07-06Abraham Evertsz van Arentsberge, eertijds te Voorburg en nu te AmsterdamAdriaen Jansz van Cooten, bakker te LeidenLeiden, Breestraat op de hoek van de Korte Diefsteeg, een huis en erf genaamd de Gecroonde Hoet
1600-04-17Phillips Phillipsz, gewoond hebbend te Vlissingen, nu wonend te Cal(a)is in FrankrijkAbraham Facquelles, te DelftOud-Vlissingen;op 't land van Mathijs Jansz, een brouwerij inclusief kuip en ketel daarin (W. 's heerenweg)
1681-02-24Dirck Claesz van Leeck (Leecx?) en Pieter Jansz, schipper van HamburgWillem van den BraeckAmsterdam, op het Nieuwe Waals Eiland, aan de buitenkant, het vierde huis van de Craensbruch, huizinge en de erve met alles daarin aard en nagelvast staande.
1685-07-30Abraham Hagedoorn, te Amsterdam, in procuratie hebbende van Jan Jansz Jager alias Smul, marktschipper.Willem van der DoesAmsterdam, oostzijde van Amstel, naast de paal van de hondert gaarden, huis en erf met zijn twee woningen onder één dak en zijn tuinen.
1702-07-24Abraham Hanszn Meulen, meester kuijper,en Annetie Raadmans, zijn huisvrouw, kleindochter van Claes Willemssn Taeij.Jan Eijmerden, binnenlandvaarder.Amsterdam, Sloterdijkstraat zuidzijde, alwaar "De Sint" onder in de kelder woont: Huis en erf.
1693-09-21Abraham Hegeman en Isack Hegeman, kinderen en erfgenamen van Susanna Schilders, de weduwe en boedelhoudster van Denijs HegemanJacobus AdelsAmsterdam, Nes zuidzijde tussen Pieter Jacobsstraat en de hal waar 't Groene Kussen uithangt, huis en erf
1705-07-27Abraham Heirmans, executeur testamentair en voogd van de minderjarige erfgenamen van Cornelis SweersDirck VerkerckAmsterdam, Passeerderdwarsstraat in de Walvisgang, twee woningen onder een dak
1681-12-09Abraham Hendricksz, winkelier, wonende te Amsterdam, in huwelijk met Annitge Bartels, dochter en medeerfgenaam van Eva Olpherts, weduwe van Bartel Alderts, in zijn leven bontwerker te Amsterdam.Jan Gerritsz Meynen, meester-kleermaker.Amsterdam, op de noordzijde van de Noordermarkt, huis en de erve, waar Munster uithangt.
1639-01-11Philips Francken Schinckelhouck, als principaal, en Jacob Daensz Lucq als borg, te Vlaardingen (?)Adriaen Pieters Ouwerschie, te VlaardingenVlaardingen, Hoogstraat westzijde, huis en erf strekkend van de Hoogstraat tot aan de Jockweg
1722-04-19Abraham Houtman;weduwnaar en geinstitueerde erfgenaam van Geertruijda Hovius,enige dochter en erfgename van haar vader Pieter Hovius zoon en erfge naam van Isaacq Hovius en Tietje Hettema,voor zich zelven voor een derde part en de zelfde Abrham Houtman weesmeester der stad Amsterdam, gequalificeerd en geauthoriseerd om de nalatenschap van Henricus Hovius die zonder testament te hebben gemaakt is overleden een zoon was van Isaacq Hovius en Tietje Hette ma het recht waar te nemen voor zijn minderjarige dochter Sibrilla Margareta Houtman voor een derde part in een derde part;verder Alida du Rieu weduwe van Matthijs Hovius, zoon en erfgenaam van Isaacq Hovius en Tietje Hettema,voor een derde part als moeder en geinstitueerde erfgename van haar dochter Tietje Hovius en Abraham Manschot gehuwd met Johanna Hovius en Alida Hovius me erderjarige en ongehuwde dochter te samen erfgenamen een negende part of ieder van hen voor een zeven en twintigste part; verder Pieter van der Sport gehuwd met Cornelia van Rijswijk en haar enige broer Otto van Rijswijk die beiden erfgena men zijn van Bastiaan Hovius die een zoon was van Isaacq Hovius en Tietje Hettema, en erfgenaam van zijn broer Henricus Hovius voor een derde part in een derde partJan van der Strengh en Lucas de Schepper makelaars te AmsterdamAmsterdam, Vijzelstraat singel bij de, daar waar "de Kramer" uithangt; huis en erf
1669-01-25Abraham Huijsingh, wijnkoper te Amsterdam, getrouwd met Sara Bronckhorst; Gabriel Bronckhorst, voor haarzelf en het recht gekregen van de Regenten van het Weeshuis der stad Amsterdam van de kinderen van Johannes Beerestraten, verwekt bij Machdelena Bronckhorst, erfgenamen van wijlen Sara Gabriels, weduwe van Theunis Bronckhorst, hun moeder.Grietje Jans van Amerongen, huisvrouw van Maerten Mechelse.Amsterdam, Prinsengracht aan de westzijde tegenover de Westermarkt, een huis en erf waar " De granaatappel" uithangt.
1624-10-14Abraham Jacobsz van Rijswijck, te Woudrichem, gemachtigde van jhr. Balthasar de Gistelles, jhr. Guido de Gistelles en jvr. Geertruyt de GistellesWillem Maertens, te Giessen-NieuwkerkSleewijk of Sleeswijk (ban), 13 morgen land met aanwas van de boezem omtrent de Werkenschans
1623-02-13Willem Lourisz, te AkerslootWillem Jansz van Gangen, koopman te AmsterdamAkersloot (dorp), huis en erf ten oosten van de kerk (Z. Kerkedijk)
1614-03-17Abraham Jacobsz Wallop als vader en voogd van zijn kinderen, erfgenamen van Doede Jansz Medemblick, hun bestevaarDirck Boot, procureur Hof van Holland, ten behoeve van Abraham Jacobsz WallopHeiloo (ban), huis met een kroft land (O. Lijtweg)
1672-06-03De onmondige kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Janssen Boscamp, zijn broeder, c.s.: wijlen Annetie Janszn Maddenburch, zijn moeder, weduwe van: wijlen Jan Janssen Boscamp, Mr. Kleermaker, en boedelbezitster; Wouter Symonszn Jongh Kalff, verwer, als man van: Saertie Jans Boscamp; Lambert Lot, getrouwd met: Aeltie Boscamp; en Jan Janszn Boscamp.Harman Hendricxszn, meester KleermakerAmsterdam, Groenburgwal, schuin over het Stalhoff, daar "De Blaauwe Druijff" in de gevel stond, en "het Wapen van Utrecht" uithangt: Huis en erf.
1698-06-02Abraham Janssn Slingerlandt, Metselaar te Amsterdam.Harman Cordes, Meester Loodgieter te AmsterdamAmsterdam, Herengracht oostzijde, bezuiden de oude Spiegelstraat: Huis en erf.
1630-03-18Jan Adriaensz Appel, waard van de "Vergulde Valck" te Akersloot.Pieter Pietersz, te Akersloot, ten behoeve van Adriaen RidderszAkersloot, huis en erf, waarin gevestigd voornoemde Appel en de "Vergulde Valck", ten oosten van de kerk, ten noorden van de pastoorshofstede, ten zuiden van de Mient, ten westen van het voetpad van de kerkmuur.
1634-04-03De kinderen en erfgenamen van wijlen Gijsbrecht Maertenssn: Maerten Gijsbertssn te Assendelft, Pieter Gijsbertssn, Adriaen Maertenssn, voogden van de onmondige kinderen en erfgenamen van Gijsbert Maertenssn.De impetrant: Abraham Loureyssn te HaarlemIn het dorp Assendelft, in het Noordeinde: Huis, Barch, Schuur, Erf.
1705-09-23Abraham Mendes Penha, koopman te AmsterdamAbraham FundamAmsterdam, Nieuwe Herengracht tegenover de Nieuwe Plantage, huis en erf
1650-07-29Abraham MijtensAbraham MijtensDen Haag, Vlamingstraat, 1) huis en erf naast de poort van Adriaen Pieterszn Smout, strekkend tot een huisje getekend met de zwarte streep om te mogen bouwen op de westmuur. Het "casyn" zal mogen worden weggenomen en herplaatst waar nu het oude huisje staat. De impetrant mag geen nieuw "casijn" of poort voor de gang plaatsen. 2) Nog een huis gelegen aan de oostzijde van de poort, met het erf tot het uitstekende stukje muur getekend met de zwarte streep; ten oosten: Francois Pater, ten zuiden: de schepen Smout, ten noorden het huis getekend no. 6. 3) Nog een huis aan de westzijde van de gang. Ten zuiden: Francois van Houten, ten westen: de secretaris Nierop. 4) Nog een huis, staande ten noorden en naast voorgaand huis; ten oosten: gemeenschappelijke gang, ten westen: secretaris Nierop, ten noorden: advocaat Quirijn van Strijen. 5) Nog een achterhuis, met nieuw timmerwerk, met het erf tot aan het "heininkje" toe, waarop de koper een dubbele loden pomp ten behoeve van deze huizen zal laten plaatsen. Ten oosten Marcus van der Hoeve, de weduwe van Balten van der Kisten en Fr. Pater; ten zuiden: het huis no. 3; ten westen: advocaat Strijen, ten noorden: de impetrant.
1677-09-15Abraham Moons, goudsmid, getrouwd met Cornelia Croot, 7/12de deel; Claesge Cornelis, weduwe van Gerrit Croot, 3/12de deel; Jannetgen Croot, 1/12de deel, getrouwd met Gerrit ten Berch; Gerrit Geese, wijnkoper te Rotterdam, door de weesmeesters aangewezen voogd over de weeskinderen van Hendrick Croot, zoon of echtgenoot van Cornelia de Goij, voor 1/12de partSacharias Wiltes, doosmaker te AmsterdamAmsterdam, Prinsengracht, westzijde, huis en erf
1682-03-12Abraham Moubach; Symon Meeckelenburch; Abraham van Ulenbroeck in plaats van wijlen Ferdinandus de Molde, te samen voogden over onmondige kinderen van Juriaen Siben.Adam Prins Vleyshouwer (vleeshouwer?)Amsterdam, in de Keizersstraat, aan de noordzijde bij de Nieuwmarkt, huis en erf.
1706-04-19Abraham Mulder, executeur testamentair; Anthony Bruynenburch en Davidt Randel, executeurs testamentair en voogden van de minderjarige erfgenamen van Jebbe Aggen en Trijntje HarmansSamuel LaurenszAmsterdam, Langestraat westzijde tussen de laatste dwarsstraat en de Brouwersgracht, huis en erf
1706-04-19Abraham Mulder, executeur testamentair; Anthony Bruynenburch en Davidt Randel, executeurs testamentair en voogden van de minderjarige erfgenamen van Jebbe Aggen en Trijntje HarmansRoeloff Jansz van der LindenAmsterdam, Binnen Vissersstraat, huis en erf
1706-04-19Abraham Mulder, executeur testamentair; Anthony Bruynenburch en Davidt Randel, executeurs testamentair en voogden van de minderjarige erfgenamen van Jebbe Aggen en Trijntje HarmansPieter Jansz BreurAmsterdam, Langestraat westzijde bij de Brouwersgracht, huis en erfje
1634-07-27Abraham Pesijn als procuratie hebbebde van Susanna van Lemens, zijn huisvrouw, Erfgename van Wijlen Nicolaes Copp, in zijn leven gewoond hebbende te AmsterdamDirck Claessn HeltAmsterdam, Heyntgen Haecxsteeg, daar "De Drie Koninx Hooffden" uithangt Huis, en Erf
1672-05-24De onmondige kinderen en erfgenamen onder beneficie van inventaris, van Hendrick Janssen Buijs, zaliger, in zijn leven Scheepstimmerman en: Hillegart Alderts, in haar leven zijn weduwe.Jan Jacobszn, ScheepstimmermanAmsterdam, op Marken, noordzijde, getekend Nr. 3: Huis en erf. getekend met Nr. 5: Huis en erf
1672-05-24De onmondige kinderen en erfgenamen onder beneficie van inventaris, van Hendrick Janssen Buijs, zaliger, in zijn leven Scheepstimmerman en: Hillegart Alderts, in haar leven zijn weduwe.Cornelis Gerritszn, ScheepstimmermanAmsterdam, op Marcken, noordzijde, daar "Uijtgeest" voor stond: Erf en getimmerte erop (30 x 35 voet)
1672-05-24De onmondige kinderen en erfgenamen onder beneficie van inventaris, van Hendrick Janssen Buijs, zaliger, in zijn leven Scheepstimmerman en: Hillegart Alderts, in haar leven zijn weduwe.Hendrick Valckensteijn, Meester ScheepstimmermanAmsterdam, op Marcken, noordzijde, getekend Nr. 2 : Schuitenmakerswerf, 23 x 76 voet.
1672-05-24De onmondige kinderen en erfgenamen onder beneficie van inventaris, van Hendrick Janssen Buijs, zaliger, in zijn leven Scheepstimmerman en: Hillegart Alderts, in haar leven zijn weduwe.HEndrick Jacobszn, ScheepstimmermanAmsterdam, op Marcken, noordzijde, getekend Nr. 4: Huis en erf.
1672-05-24De onmondige kinderen en erfgenamen onder beneficie van inventaris, van Hendrick Janssen Buijs, zaliger, in zijn leven Scheepstimmerman en: Hillegart Alderts, in haar leven zijn weduwe.Jan Marcuszn, ScheepstimmermanAmsterdam, op Marcken, noordzijde, getekend Nr. 6: Erf 15 x 31 voet.
1669-09-23kinderen en erfgenamen van Jacob de Reus en Fransche (of Fransge) Leenderts van der Pol, weduwe van Willem Jacobsz de ReusAbraham Querellerius, impetrantWijk (bij Heusen), in de ban van-, ca. 3 morgen hop- en zaailand met betimmering, genaamd "De Ouwert", ten zuiden van de straat
1693-04-27Abraham Rave, doctor in de medicijnen en Gillis Stockman, krankenbezoeker, executeurs testamentair van Gerrit Hendricxse Been, krankenbezoekerCornelis BackerAmsterdam, Rozengracht noordzijde, tussen de eerste dwarsstraat en de Prinsengracht, een huis en erf waar St. Pieter in de gevel staat
1707-09-21Abraham Roeters, gehuwd met Sophia van der HorstJan van der Heyde de jongeAmsterdam, Warmoesstraat westzijde, huis en erf waar de Liesveltse Bijbel uithangt, vanouds genaamd die van Jan Meurs
1683-01-28Abraham Roeters, koopman te Amsterdam, als gemachtigde van Annitie Le Febure {Lefebure}, weduwe wijlen Daniel Gijsbertsz, in zijn leven goudsmid, Dirck Hillensberch, advocaat en Pieter van Rijn, crediteuren.Jan van de PoelAmsterdam, op de westzijde van de Reguliersgracht, tussen de Keizersgracht en de Kerkstraat, huis en erf, waar De Diamant recht in het midden - tussen dit huis en het huis aan de noordzijde onder één dak - in de gevel stond.
1683-01-28Abraham Roeters, koopman te Amsterdam, als gemachtigde van Annitie Le Febure {Lefebure}, weduwe wijlen Daniel Gijsbertsz, in zijn leven goudsmid, en ook crediteuren.Pieter Rijn, twee huizen onder één dak en erven.Amsterdam, in de Jacobzstraat {Pieter} aan de zuidzijde bij de Nes, huizen en erven.
1618-01-10Thobias Christoffelsz, pottenbakker in Den HaagNicolaes Block, brouwer te Delft, ten behoeve van Quirinis (?) CorneliszDen Haag, Nieuwe Turfmarkt, een huis en erf met pottenbakkerij en gereedschap noord heerstraat)
1691-11-15Mr. Adriaan AnnocqueJohan Annoque, vaandrigWestercamp onder Haagambacht (omgeving Den Haag); 2½ morgen land
1692-02-04Mr. Adriaen Annocque; Pieter Huydenraet ten behoeve van Johan Annocque, vaandrigLeonard Versluijs; Willem van der SalmWestcamp, onder Haagambacht, 2½ morgen land
1636-11-30Abraham Struys, koopman en burgemeester van Dordrecht, als man en voogd van jongvrouwe Anna van VorstJohan de Wit, ontvanger generaal van de gravelickheit Tholen van GeervlietZwijndrecht, 3 morgen leenland in een campe van 7 en 1/2 morgen land met 2 huizen daarop staande aan de oostzijde de Zeedijk, aan de zuidzijde de Langeweg.
1627-04-23Willem Bosch, wonende te DordrechtBalten Jacobsz, wonende te Dordrecht.Dordrecht, Vogelmarkt, een huis en erve.
1724-05-29Abraham Swanen oom paternel en Cornelia Schippers laatst weduwe van Jacob Kleyburg en moei maternel te samen mits dezen de rato caverende voor de uitlan dige kinderen en erfgenamen van Isabella Josepha Swanen in leven huisvrouw van zaliger Lorenso Billiotti in zijn leven koopman te Florence; Isabella Josepha Swanen was in haar leven de moei paternel van wijlen Jan Pieter Swanen en met haar drie staken diens naaste en enige erfgenaamGerrit BorstAmsterdam, Marken noordzijde, huis en erf van ouds genaamd het Oude Stijfselhuis
1724-05-29Abraham Swanen oom paternel en Cornelia Schippers laatst weduwe van Jacob Kleyburg en moei maternel te samen mits dezen de rato caverende voor de uitlan dige kinderen en erfgenamen van Isabella Josepha Swanen, in leven huisvrouw van zaliger Lorenso Billiotti in zijn leven koopman te Florence; Isabella Josepha Swanen was in haar leven de moei paternel van zaliger Jan Pieter Swanen en met haar drie staken diens naaste en enige erfgenaamHuybert van DeldenAmsterdam, Haarlemmerdijk noordzijde, huis en erf
1685-07-04Abraham Swartwout {Swartwoudt}, voogd en curateur over de twee kinderen van Juliana de Haes, weduwe van Pieter Selton.Jan GoelAmsterdam, in de Keizersstraat, aan de zuidzijde, naast het hoekhuis van de eerste Dwarstraat, huis en erf, waar De Goude Keizers Kroon uithangt.
1685-07-04Abraham Swartwout {Swartwoudt}, voogd en curateur over de twee kinderen van Juliana de Haes, weduwe van Pieter Selton.Pieter Engele, schuitvoerder, voor Hendrick Albertse van den IdsertAmsterdam, op de Zeedijk, bij de Molensteeg, huis en erf.
1670-03-28Abraham Swighters, getrouwd met Neeltje Voocht, als erfgenaam onder beneficie van inventaris van Zaliger Cathalijntje Dominicus, die weduwe was van Onnicke Albaris Valck BaerhoffCoenraet Visbeeck, HoedestoffeerderAmsterdam, aan de Dam, op de hoek van de Kromme Elleboogsteeg, strekkende voor van de Dam, tot achter aan de Bierdragers Kamer, van ouds genaamd: " De Drie Snelletjes" , en nu : " Het Reigertjen" : Huis en erf, met een gemeen secreet samen met de buren, het huis grotendeels verhuurd.
1674-09-03Abraham Thobias, koopman te Amsterdam.Albertus Paauw, Heer van Schalkwijck.Amsterdam, Herengracht bij de Leidsestraat, een huis en erf waar de President Schepen Jacob van Neck Jacobsz. in woont.
1675-07-16Abraham Tjercxse, door de weesmeesteren der stad Amsterdam aangestelde voogd over de minderjarige kinderen van Barent Joosten, in die qualite voor de helft en Johannes van Veen, evenals Dirck Jansz. van Leeuwaerden, door de weesmeesters voornoemd tot voogden aangesteld over de onmondige kinderen van Jacob Claesz, Heck voor de andere helft.Andries Meijer, schipper op Oostindie.Amsterdam, Noorteijnde op Uijlenburch, tegenover de Rapenburchsbrug, een huis en erf. Belent de Bataviersstraet aan de noordzijde en de Uijlenburchsstraet aan de zuidzijde.
1734-11-24Abraham Tolle te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Dirckie Nepkens, weduwe van Jan Roelofs zaliger; Marijtie Nepkens, weduwe van Koert Raatman zaliger ieder voor ¼ deel; Johannes Nepkensmeerderjarig jongman; Laurens Vijselaar, echtgenoot van Stijntie Nepkens; Dirck Nepkens; Jan Dirksz, echtgenoot van Susanna Nepkens nagelaten kinderen van Sander Nepkens met hun vieren ¼ deel; Marijke Meyer nagelaten dochter van Claes Meyer zaliger en gehuwd geweest met Jannetie Nepkens ook ¼ deel, allen kinderen en kleinkinderen van wijlen Dirk Nepkens.Amelius Stieven.Amsterdam, Lindenstraat, aan de zuidzijde, het tweede huis achter het hoekhuis van de Carthuisersstraat, een huis en erf.
123...226
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in