Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
3654 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3654 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1607-12-17Jan den Tocker, te RuggeAndries van Groenesteyn, deurwaarder Hof van HollandBrielle, in de ban van Rugge, huisje met erf
1598-03-02Adriaen Bastiaensz, te ZwartewaalIJsbrant IJsbrantsz, te RockanjeZwartewaal, op de Heerendijk, een landstede met huis, schuur, barg en keten, met de beternis van 28 morgen bruikland
1683-04-26Dieudonne de Baet {Baat}, getrouwd met Sara de Marees {Zara}, eerst weduwe van wijlen Nicolaes de Backer, wonende te Amsterdam.Jan BotaDen Haag, in de Zuilingstraat, belend ten zuiden de Herenstraat, huizinge en de erve.
1800-03-03Dirk van der Velden te AlphenAbraham de Bie te AlphenZevenhoven, van de dijk tot de Pael: 1) huis, hooiberg en erf zijnde de grutterij van Zevenhoven, 2) nog een huis en erf, 3) een pakhuis met erf, 4) grond plus erf ernaast, 5) Zevenhoven op het Zuideinde, een houttuintje; nog een erfstuk naast pakhuis met nog een erf, alles in de Agterdijkse Polder, kampland gelegen in de Noordijkse Polder van de wetering tot de sloot met nog enkele akkers en wateren
1682-09-14Nicolaes Wintercamp, Mr. chirurgijn in Den Haag.Daniel Pels, predikant.Den Haag, aan de Leidsewagens, belend ten zuiden de Herenweg, huis en erf.
1600-04-17Phillips Phillipsz, gewoond hebbend te Vlissingen, nu wonend te Cal(a)is in FrankrijkAbraham Facquelles, te DelftOud-Vlissingen;op 't land van Mathijs Jansz, een brouwerij inclusief kuip en ketel daarin (W. 's heerenweg)
1681-02-24Dirck Claesz van Leeck (Leecx?) en Pieter Jansz, schipper van HamburgWillem van den BraeckAmsterdam, op het Nieuwe Waals Eiland, aan de buitenkant, het vierde huis van de Craensbruch, huizinge en de erve met alles daarin aard en nagelvast staande.
1639-01-11Philips Francken Schinckelhouck, als principaal, en Jacob Daensz Lucq als borg, te Vlaardingen (?)Adriaen Pieters Ouwerschie, te VlaardingenVlaardingen, Hoogstraat westzijde, huis en erf strekkend van de Hoogstraat tot aan de Jockweg
1623-02-13Willem Lourisz, te AkerslootWillem Jansz van Gangen, koopman te AmsterdamAkersloot (dorp), huis en erf ten oosten van de kerk (Z. Kerkedijk)
1630-03-18Jan Adriaensz Appel, waard van de "Vergulde Valck" te Akersloot.Pieter Pietersz, te Akersloot, ten behoeve van Adriaen RidderszAkersloot, huis en erf, waarin gevestigd voornoemde Appel en de "Vergulde Valck", ten oosten van de kerk, ten noorden van de pastoorshofstede, ten zuiden van de Mient, ten westen van het voetpad van de kerkmuur.
1634-04-03De kinderen en erfgenamen van wijlen Gijsbrecht Maertenssn: Maerten Gijsbertssn te Assendelft, Pieter Gijsbertssn, Adriaen Maertenssn, voogden van de onmondige kinderen en erfgenamen van Gijsbert Maertenssn.De impetrant: Abraham Loureyssn te HaarlemIn het dorp Assendelft, in het Noordeinde: Huis, Barch, Schuur, Erf.
1669-09-23kinderen en erfgenamen van Jacob de Reus en Fransche (of Fransge) Leenderts van der Pol, weduwe van Willem Jacobsz de ReusAbraham Querellerius, impetrantWijk (bij Heusen), in de ban van-, ca. 3 morgen hop- en zaailand met betimmering, genaamd "De Ouwert", ten zuiden van de straat
1618-01-10Thobias Christoffelsz, pottenbakker in Den HaagNicolaes Block, brouwer te Delft, ten behoeve van Quirinis (?) CorneliszDen Haag, Nieuwe Turfmarkt, een huis en erf met pottenbakkerij en gereedschap noord heerstraat)
1691-11-15Mr. Adriaan AnnocqueJohan Annoque, vaandrigWestercamp onder Haagambacht (omgeving Den Haag); 2½ morgen land
1692-02-04Mr. Adriaen Annocque; Pieter Huydenraet ten behoeve van Johan Annocque, vaandrigLeonard Versluijs; Willem van der SalmWestcamp, onder Haagambacht, 2½ morgen land
1627-04-23Willem Bosch, wonende te DordrechtBalten Jacobsz, wonende te Dordrecht.Dordrecht, Vogelmarkt, een huis en erve.
1646-06-25Adriaen Gijsbertsz van Zoelen, vleeshouwer te Den Haag als principaal, en Jacob IJsbrantsz en Adriaen Jansz Bosman, eveneens vleeshouwers te Den Haag als borgenArent Willemsz, te VoorburgDen Haag, ten noorden van de Korte Nieuwe Wolstraat, een huis en erf met stalling ernaast (Z. heerstraat)
1721-09-29Jacob Vink, notaris voor het gerecht van RotterdamJacob van der Laan, wonend te RotterdamRotterdam, Wasblijcklaan buiten de stad, tuin en erf strekkende voor van de laan tot achter aan de sloot
1704-04-25Christoffel Molerus, predikant te Norwits (Norwich in Engeland) en echtgenoot van Maria van NederveenCornelia ten Hagen(plaats onbekend), 20 hond weiland in gebruik bij de heer Wittens, penningmeester van het land van Altena
1704-04-25Christoffel Molerus, predikant te Norwits (Norwich in Engeland) en echtgenoot van Maria van NederveenAbraham UlenbroeckRijswijk (ban), 1) ca. 5 morgen griending gelegen in de Doylage en 2) 5 morgen allodiaal goed ernaast gelegen
1651-03-27Abraham van Valen, tabakverkoper en Johan van Langenhoven, wijnkoper alhier in Den HaagJan HanskesDen Haag; aan de noordzijde van het lange achterom belent ten noorden de beek ten zuiden de Heerenstraat een huis en erf
1691-03-05Johan Frederick de Quaet tot Wijckraet, Vrijheer van NederhemertMr. Johan van Alphen, advocaatNederhemert, vrije heerlijkheid etc. de Conijen-, of Schuijnwaerd, uitgezonderd het huis te Hemert etc.
1664-03-07Boudewijn van Braeckel (of Brakel)Maerten Deym en Herman van Oolen, procureurs Hof van HollandHaagambacht, Lozerlaan, een partij teelland van ca. 4 morgen
1618-12-17Willem Dircxsz van Leeuwen, te AmsterdamAdriaen Nicolaesz van der Leeuw, deurwaarder, uit naam van Willem Evertsz Houffsmit of Willem Evertsz, hoefsmid te LeidenLeiden, hoek van de Uiterstegracht vanwaar schuiten naar Amsterdam varen, huis en erf met achterhuisje (west Uiterstegracht)
1602-03-19Stoffel Cornelisz Hose, te ZierikzeeCornelis Beest, deurwaarder Hof van HollandZierikzee, achter de Vismarkt, huis en erf met alle toebehoren (Z. klooster der predicanen, N. 's heren straat)
1688-11-09Nicolaes van Paddenburch, procureur te Amsterdam, ten behoeve van Johan Jacob KikolEduart (of Eduward) de BruijnAmsterdam, Rapenburg, huis en erf + wal, genaamd het "Goude Leerhuis".
1722-11-30Matthijs Jansz ArdonneChristoffelina Breeman douariere weduwe van Mr. Gerardus van BeekBloemendaal (polder) onder de Clundert, hoeve land groot 24 bunder 133 roeden met huis en schuur, ten noorden de Bloemendaalen dijk
1712-07-25Dieudonné de Voys, meester van het glashuis te Den HaagAdriaan BoutDen Haag, ... Camp, ten noorden van de heerweg, een hofstede en landen genaamd Vreedenburgh, groot 7 morgen 364 roe, met herenhuis, bouw- en tuinmanshuis, beplantingen, lanen, enz.
1776-06-24Ananias de Bosson, procureur te Zevenbergen.Boudewijn van Putten te Engelenoord.Zevenbergen, Lange weg in de Oude Polder, noordzijde: Hofstede cum annexis en landerijen, met 30 bunders land.
1776-06-24Ananias de Bosson, Procureur te Zevenbergen.Boudewijn van Putten.Zevenbergen, Lange weg in de Oude Polder, aan de zuidzijde: Zaailand: totaal 7 bunders 200 roeden, met het gezaaide daarop staande.
1658-09-30Pieter Cornelis van Buijck, wonend te Uijtwijck, als vader en voogd van zijn onmondige kinderen, geprocreerd bij Geertruijt Thijmons van Coetsveld (Coesveld) en Jan Dircxz, wonend te Gorinchem, nomine uxoris (namens zijn huisvrouw), kinderen en erfgenamen van Thijmon Barentsz van Coetsveld.De weduwe van Gerrit Ariensz (Arentsz) van SantenGiessen, gelegen in de Giessensche Weij onder Giessen, in het land van Altena: Zekere twee morgen en drie hond weiland, ten dele bepoot en beplant
1655-09-17Jacob Corneliszn van der Lee (in het ambacht van Schoonderloo)Andries Hendricxszn, (te Rotterdam)Schoonderloo (tussen Delfshaven en Rotterdam), huis, schuur, werf en plantage, ten zuiden van de binnendijk.
1713-04-24Willem Coelemey, procureur van het Hof en curator ad lites over Adriaan ten HaghuisHuybert Gijseling, secretaris van ZoetermeerZoetermeer, huis, erf en tuin
1698-06-30Hendrick van Catshuysen, gehuwd met Margareta van der BeeckeHendrick Hoeckwater, penningmeester ter griffie van het Hof van HollandDen Haag, Groenmarktsburgwal bij de Lutherse Kerk, 3/8 deel van huis en erf
1698-10-28Mr. Adrianus Deym, advocaatJohannes Ouwehandt, te NoordwijkNoordwijk, stuk land groot ca. 2 morgen
1723-01-22Dirck Rochusse LangerackPieter Jacobsz de Grood en Arij Jacobsz de GroodZoetermeer, Driemanspolder, 34 mergen 230 roeden land, zijnde wei-hooi-teelland
1649-07-26Willem Symonszn, boskoper, of Willem Symonszn Boscooper, te Nieuwerkerk aan de IJsselJacob Pieterszn BosNieuwerkerk aan de IJssel (in de ambacht van) in de Essenpolder, ca. 3½ morgen land, ten noorden van de 's Gravenweg, ten zuiden van de dwarswetering.
1628-09-04Cornelis Joosten; Jan Joosten; Jacob JoostenJacob BootGeervliet, Nieuwstraat, ten noorden s'Herenstraat, ten oosten de Achterweg, een huis en erf (goed 1); Geervliet, Kerckstraat nog een huis en erve (goed 2).
1569-11-21Adriana Dircxsdr., de weduwe van Cornelis Lourisz, voor haar onmondige kinderen, te Zevenhuizen; de erfgenamen van Dirck Jacobsz, Bontebal; Christoffel Claesz, als medevoogd (1); Claes Gerritsz Hofflandt; en Mr. Gijsbrecht Back, doctor in de medicijnen, als voogd van de onmondige kinderen van Gerrit Aertsz Hofflandt, diens erfgenamen (2).Adriaen Adriaensz van der Meer, te Delft (2)Zevenhuizen/Moercapelle (?), 1) bij de Moersse polder strekkend van de weg oostwaarts tot de Nieuwe Vaart, 5 morgen land (Z. Moersse Vaart), 2) perceel land genoemd 't Catgessloot, groot ca, 6 morgen (N. Catgessloot)
1669-11-18Bonefacius Couw (of Cau of Cauw)de voogden van de weeskinderen van meester Franchois Meerman, secretaris van Leiden en Theodora van HoogeveenBerkel en Rodenrijs, een stuk van 6 morgen land, gemeen in een woninge van 35 morgen hooi- en weiland, gelegen vanaf de Schiebroekse Veren tot aan de watering aan de overkant van de weg en verder tot de "Cavewijcken van Egmont" toe, gelegen naast de grond van het weeshuis van Delft
1618-07-30Wichert Jansz van Griethoven, officier en kastelein te MeeuwenAdriaen Andriesz de Lange, te GorcumMeeuwen (dorp), land van Heusden, een geseet met getimmerte erop, groot 4 hond land strekkend van de straat tot achter wederom aan de heerstraat
1633-09-05Cornelis Janssn van der Thin als executeur van het testament van Geertgen Jan Lucasdr, in haar leven weduwe van Wijlen Claes Claessn Colck.1) Jacob van Teijlingen, uit de naam van zijn moeder, de weduwe van Doctor Augustijn van Teijlingen; 2) Cornelis Janssn van der Thin;Haarlem, Haarlemmerlieden, in de rode molenban: 1). ten westen van de Somerweg: zeker 3/4 part van omtrent 3 margen weiland; 2). in de Bereijderstraat in de oude stadsramen, naast de andere gelegen: 1/2 van twee huizen en hun erven, met toebehoren.
1583-01-17Anthonis Vrericxsn, te PolsbroekJoris Boslant,Moordrecht, aan de Dijk, huis en erf.
1622-07-15Reynout Jansz, te WaddinxveenMichiel Bisschop, te GoudaWaddinxveen, heerlijkheid van St. Hubertsgeregt, aan de Goutkade, een huis en de beterschap van stallen, strekkende uit de Gouwe tot aan de Alpher watering
1616-10-17Dirck Dircxz van den Hoorn, te AlphenLouris Sijmonsz, wonend aan de lage zijde van Alphen in de jurisdictie van Aar landerveen,ten behoeve van de weeskinderen van Adriaen Jansz Eenhorn te WoerdenAarlanderveen (jurisdictie), aan de Lage Rijndijk, de helft van een pannenbakkerij van vier woonhuizen met een turfschuur en erven
1676-01-14Bastiaen Michielsz de Cocq, scheepstimmerman.Pieter van Swieten, secretaris te Zegwaard en Jacob Arentsz. van Leeuwen, wonende aldaar.Berkel, aan de noordzijde van het dorp, een stuk kamptienland, groot 4 hondt en 50 roeden.
1612-02-06Esaias de Beauvoir, te BrielleJasper de Beauvoir, te BrielleNieuw-Helvoet, 1) in de Luytenhoeck, 3,5 gemeten eigen land (N. heerweg), 2) St. Annapolder, 4 gemeten 2 lijnen 60 roe eigen land, zowel wei- als zaailand (N. 's lands watering)
1597-05-05Aert Cornelisz Smit, Rockanje (St. Annapolder)Adriaen Jansz, op 't sluisje in het land van VoorneRockanje (jurisdictie), St. Annapolder, een landstede met schuur, barg en klein smitsmeetshuisje ernaast op het erf (N. de heerwegm W. 's heren achterweg, O. de heerweg, Z. de Blindeweg)
1596-12-09Dirck Adriaen Louwen, te BergambachtHeynrick Jansz Bock, dijkgraaf van de KrimpenerwaardBergambacht, 1) 7 morgen land met huis, barg en schuur, strekkend van de Rhee tot de dwarssloot, waarnaast tussen de Rhee en de Huisweg 't land genaamd Kocx ligt, 2) 2 kampen groot 3 morgen 1 hond alsmede de helft van 10 hond land, strekkend van de Huisweg tot de halve dwarssloot, 3) 2 morgen land strekkend van de halve dwarssloot tot de kerkweg, 4) de helft van 4,5 morgen land strekkend van de Rhee tot de Heulwerf
1637-03-05Alijt Bastiaens, weduwe wijlen Willem Arentsz, als principaal en Phillips Willemsz, wonende te Ter HeydeHenrick Benninck, exploitier van Hof van Holland voor Thonis Jansz en Isaack Fhilips,wonende te MonsterMonster, in de ambachte van, op Ter Heyde, noord den Heerweg, huis en erf
vorige
12...74
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in