Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
17 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 17 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1665-07-31Cornelis Adriaensz Maeslant, voor zichzelf (1/2); de erfgenamen van Crijn Cornelisz Maeslandt (1/2)Gerrit Wesselsz, schoenmakerAmsterdam, Looiersdwarsstraat, een looierij met loods en negen kuipen strekkend voor van de keuken of schutting tot achter aan de sloot
1665-07-31Cornelis Adriaensz Maeslant, voor zichzelf (1/2); de erfgenamen van Crijn Cornelisz Maeslandt (1/2)Christiaen Corael voor Catharina ClootAmsterdam, Looiersdwarsstraat, twee huizen en erven naast elkaar op een gemene muur strekkend van de straat tot achter aan de gemene schutting van het erf of de looierij van de verkopers
1665-07-31De diakenen van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Amsterdam (voor 1/8), met last en procuratie van Dirck Adriaensz, leertouwer, en van Huybert Adriaensz., lijndraaier, beiden zoons van Neeltje Dircx, voor zichzelf en instaande voor ….. (?), gehuwd met Hendrickje Alberts, dochter van Geertje Dircx, tesamen de erfgenamen van Dirck Claesz jonge Claes, scheepstimmerman, die oom was van Neeltje Dircx en Geertje Dircx (voor 3/8); Albert Symonsz, testamentaire beheerder van de goederen van Maritje Cornelis, de weduwe van Dirck Claesz (voor 4/8)Frederick Fredericksz Scholpacker (of scholpakker)Amsterdam, Boomstraat zuidzijde, huis en erf getekend nr. 1 naast de Gekroonde Starr, strekkend van de straat tot achter aan het huis getekend met nr. 4, eveneens eigendom van impetrante
1665-07-31De diakenen van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Amsterdam (voor 1/8), met last en procuratie van Dirck Adriaensz, leertouwer, en van Huybert Adriaensz., lijndraaier, beiden zoons van Neeltje Dircx, voor zichzelf en instaande voor ….. (?), gehuwd met Hendrickje Alberts, dochter van Geertje Dircx, tesamen de erfgenamen van Dirck Claesz jonge Claes, scheepstimmerman, die oom was van Neeltje Dircx en Geertje Dircx (voor 3/8); Albert Symonsz, testamentaire beheerder van de goederen van Maritje Cornelis, de weduwe van Dirck Claesz (voor 4/8)Ide MeynderszAmsterdam, Anjeliersgracht noordzijde tussen de tweede en derde brug, huis en erf waar de Roode Leeuw uitsteekt met eronder een gang naar de twee achterwoningen (nr. 3 en 4)
1665-07-31De diakenen van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Amsterdam (voor 1/8), met last en procuratie van Dirck Adriaensz, leertouwer, en van Huybert Adriaensz., lijndraaier, beiden zoons van Neeltje Dircx, voor zichzelf en instaande voor ….. (?), gehuwd met Hendrickje Alberts, dochter van Geertje Dircx, tesamen de erfgenamen van Dirck Claesz jonge Claes, scheepstimmerman, die oom was van Neeltje Dircx en Geertje Dircx (voor 3/8); Albert Symonsz, testamentaire beheerder van de goederen van Maritje Cornelis, de weduwe van Dirck Claesz (voor 4/8)Mathijs Jansz, dienaar van de Officier van de stad AmsterdamAmsterdam, Anjeliersgracht noordzijde tussen de tweede en derde brug, het huis en erf getekend nr. 3 achter het huis nr. 2 waar de Roode Leeuw uitsteekt
1665-07-31De kinderen en erfgenamen van Machtelt Jans, de weduwe van Jacob Carstensz Sluyter, waagdrager te AmsterdamTocke Gerritsz, waagdragerAmsterdam, Elandsgracht noordzijde tussen de eerste en tweede brug in een slopsteegje aan de westzijde, een huis en erf waar het Swarte Claveren Bladt op de hoek van het steegje uithangt
1665-07-31De kinderen van Juriaen Jansz, waagdrager te AmsterdamAbraham van Nieuwbergen, te AmsterdamAmsterdam, Romeinsarmsteeg, huis en erf
1665-07-31Gerrit Backer en Jan Carel, executeurs testamentair van Belitje Gerrits, bij leven weduwe van Rieuwert RieuwertszJannetje Everts, de weduwe van Hendrick Jansz, bij leven kuiper te AmsterdamAmsterdam, Nieuwezijds Armsteeg, huis en erf waar de Vergulde Besem uithangt
1665-07-31Helena Sprongh, bejaarde dochter te Den HaagPieter Poelaert, te Den HaagRijswijk (dorp), in het land van Altena in het nieuwe land van de Hoeycamp, driekwart van een kamp van 6 morgen weiland genaamd Bayens Camp (Zuid de Geer, Noord gemene steeg)
1665-07-31Jan Jacobsz van Schwammerdam en Gerrit Bovenwaal als voogden van de onmondige erfgenamen en executeurs testamentair van Adriaentje Thijs, de weduwe van Ad Huybert Jansz van LeeuwenWillem Buyl, substituut schout van de stad Amsterdam als vader en voogd van Geertruyt van BuyllAmsterdam, Vijlenburgh op de hoek van de Batavierstraat, huis en erf eertijds genaamd de Goekoop waar nu de Groene Son uithangt (N. dwarsstraat)
1665-07-31Nicolaes Block en Pieter Block, makelaars, met last van Metje Dircx, vrouw van Volckert Gerritsz de Wilde, tegenwoordig in het buitenland, met procuratie van haar manSamuel van HoornAmsterdam, op de tijgracht anders genaamd het Nieuwe Waals Eiland, een huis en erf waar 't Victualie Scheepje uithangt, in park C
1665-07-31Otto van Cuyck van Mierop en Jacob Waligsen van Brederode, executeurs testamentair van Cornelis van Cuyck van Calslagen; Frederick Cuyck van Mierop; Cornelis Cuyck van Mierop, voor zichzelf en met procuratie van zijn zusters Hester Cuyck van Mierop en Catharina Cuyck van MieropJohan Witsen, secretaris van de stad Amsterdam (1); Cornelis Witsen, oud-burgemeester en raad van Amsterdam (2)Egmond op de Hoef, Hoffstraat zuidzijde in twee partijen: 1) een huis en erf met grote boomgaard en tuin, met stalling en koetshuis (O. Korte Hopstraat), 2) een partij met 't achterste van het erf van het huis
1665-07-31Reyer Jansz Verwey als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Claes Verwey (1/7); Jan Jansz van Bergen (1/7); Arnout Louw (1/7); Jan Hendricksz Kleerbesem, gehuwd met Trijntje Schonenburgs (1/7); Philips van Eyck, gesurrogeerde voogd van de minderjarige Maria van Bergen, samen instaande voor Isaacq Le Sage de jonge die gehuwd was met Margrieta van Bergen (1/7); Philips van Eyck als waarnemer van de rechten van Pieter Jacobsz Somer, meerderjarige jongman in Oost-Indië, en beheerder van diens goederen, allen tesamen erfgenamen van Giertje Claes, de weduwe van meester Cornelis van der Gracht, bij leven chirurgijn te AmsterdamLeuntje Cornelis, de weduwe van Lucas Sieuwertsz, timmermanAmsterdam, vooraan in de Witte Leliestraat of Leliedwarsstraat, een huis en erf
1665-07-31Reyer Jansz Verwey als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Claes Verwey (1/7); Jan Jansz van Bergen (1/7); Arnout Louw (1/7); Jan Hendricksz Kleerbesem, gehuwd met Trijntje Schonenburgs (1/7); Philips van Eyck, gesurrogeerde voogd van de minderjarige Maria van Bergen, samen instaande voor Isaacq Le Sage de jonge die gehuwd was met Margrieta van Bergen (1/7); Philips van Eyck als waarnemer van de rechten van Pieter Jacobsz Somer, meerderjarige jongman in Oost-Indië, en beheerder van diens goederen, allen tesamen erfgenamen van Giertje Claes, de weduwe van meester Cornelis van der Gracht, bij leven chirurgijn te AmsterdamJan Aertsz, lichtermanAmsterdam, Anjelierstraat, huis en erf met twee woningen erachter
1665-07-31Reyer Jansz Verwey als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Claes Verwey (1/7); Jan Jansz van Bergen (1/7); Arnout Louw (1/7); Jan Hendricksz Kleerbesem, gehuwd met Trijntje Schonenburgs (1/7); Philips van Eyck, gesurrogeerde voogd van de minderjarige Maria van Bergen, samen instaande voor Isaacq Le Sage de jonge die gehuwd was met Margrieta van Bergen (1/7); Philips van Eyck als waarnemer van de rechten van Pieter Jacobsz Somer, meerderjarige jongman in Oost-Indië, en beheerder van diens goederen, allen tesamen erfgenamen van Giertje Claes, de weduwe van meester Cornelis van der Gracht, bij leven chirurgijn te AmsterdamAlbert Heynen, kousenkoperAmsterdam, Anjeliersdwarsstraat, huis en erf met achterhuis
1665-07-31Reyer Jansz Verwey als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Claes Verwey (1/7); Jan Jansz van Bergen (1/7); Arnout Louw (1/7); Jan Hendricksz Kleerbesem, gehuwd met Trijntje Schonenburgs (1/7); Philips van Eyck, gesurrogeerde voogd van de minderjarige Maria van Bergen, samen instaande voor Isaacq Le Sage de jonge die gehuwd was met Margrieta van Bergen (1/7); Philips van Eyck als waarnemer van de rechten van Pieter Jacobsz Somer, meerderjarige jongman in Oost-Indië, en beheerder van diens goederen, allen tesamen erfgenamen van Giertje Claes, de weduwe van meester Cornelis van der Gracht, bij leven chirurgijn te AmsterdamReyer VerweyAmsterdam, bij de Amstelbrug tegenover de Pioineur (Piomeur) Hall, een huis en erf van voor 21,5 voet breed en achter 20 voet lang, aan de westzijde 40 voet en de oostzijde 50 voet
1665-07-31Jan Willem Matheusz LoonJohannes Ooms, te Nieuwveen, ten behoeve van Trijntje Willems, de weduwe van Gerrit Maertensz, eveneens te NieuwveenKalslagen (ambacht), in de Westeindse polder, 1) een kamp weiland te verongelden voor 1 morgen in de verpondingen en voor 2 morgen in het molengeld, 2) een partij land te verongelden voor 2 hond in de verpondingen en 1 morgen in 't molengeld
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in