Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
17 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 17 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1659-05-30Artus de Haes, pasteibakker, met last en procuratie van Willem Jansz Smit als man en voogd van Catelijntje Jans te RotterdamLuyckas Claesz, wijnverkoper te AmsterdamAmsterdam, Achterburgwal op de hoek van de Monnikenstraat, huis en erf waar de Stadt Vollenhoven uithangt, bestaande uit twee woningen onder een dak strekkend van de straat tot achter aan het hoekje van de Monnikendwarsstraat (N. Monnikenstraat)
1659-05-30Cornelis Leendertsz, met procuratie van Willem LeendertszPauwels Jansz, makelaarAmsterdam, aan de westzijde van Nieuwezijds Achterburgwal ten noorden van de Molensteeg, huis en erf waar de Leeuw in de gevel staat
1659-05-30De kinderen van Steven Cornelisz van Bellen, geauthoriseerd door de gerechte met advies van de burgemeesters en weesmeesters van de stad AmsterdamThymen Pietersz, huistimmerman te AmsterdamAmsterdam, Rozengracht zuidzijde, een erf met getimmerte en achterhuis daarop, strekkende van de straat tot achter aan de erven van de Rozenstraat
1659-05-30De kinderen van Steven Cornelisz van Bellen, geauthoriseerd door de gerechte met advies van de burgemeesters en weesmeesters van de stad AmsterdamChristiaen Rechters, kistenmaker te AmsterdamAmsterdam, Rozenstraat zuidzijde in een gemene gang tussen de Prinsengracht en de Eerste Rozendwarsstraat, twee woningen onder een dak met erven
1659-05-30De kinderen van Steven Cornelisz van Bellen, geauthoriseerd door de gerechte met advies van de burgemeesters en weesmeesters van de stad AmsterdamChristiaen Rechters, kistenmaker te AmsterdamAmsterdam, Rozenstraat zuidzijde in een gemene gang tussen de Prinsengracht en de Eerste Rozendwarsstraat, twee woningen onder een dak met erven
1659-05-30De kinderen van Steven Cornelisz van Bellen, geauthoriseerd door de gerechte met advies van de burgemeesters en weesmeesters van de stad AmsterdamClaes Jansz Cuyper (of kuiper), te AmsterdamAmsterdam, Lauriersstraat zuidzijde tussen de Prinsengracht en de Eerste Lauriersdwarsstraat, huis en erf
1659-05-30De voogden van de nagelaten kinderen van Nicolaes Bilsteyn en Catharina Jans, gemachtigd door het gerecht en de burgemeesters en weesmeesters van AmsterdamJan de Chantelon, suikerbakker te AmsterdamAmsterdam, Nieuwezijds Oostervoorburgwal bij de Nieuwe Kerk, huis en erf waar het Paert in de gevel staat en tegenwoordig de Coevoet uithangt strekkend van de straat tot achter aan de school (Z. de school van de stad Amsterdam)
1659-05-30Herman van Oolen, procureur Hof van Holland, beheerder van de boedel en goederen van wijlen Leendert Symonsz Cloetingh en zijn vrouw Adriaentje Cornelisdr.Abraham Pietersz van der TessenDen Haag, Noordeinde oostzijde, een huis en erf waar Voorburch in de gevel stond uitgehouwen (O. sloot of tuin van de heer van der Merwe)
1659-05-30Jeronimus de la Croix, makelaar te Amsterdam met speciale procuratie van joffrouw Margareta Schaep, de weduwe van Pieter van de Voorde, bij leven muntmeester van ZeelandGerrit Jansz Bosch, wijnkoper te AlkmaarBeemster, een kavel land met woning erop, zijnde de dijkkavel op de kavelkaart getekend met nr. 96 (Z. kavel nr. 97 van Willem Gerritsz de Vries, O. Jisperweg, W. de ringdijk schuin tegenover de Schermerhornse Burgh)
1659-05-30Johan van Heenvliet, gemachtigd tot verkoop van de navolgende huizen en erven van Aeltje Pieters van Spijck, de weduwe van Lodewijck van BoshuysenJohan Annocque, commiesDen Haag, Nieuwe Molstraat, 1) een huis en erf met een vrije uitgang in de poort (W. poort), 2) huis en erf daarnaast aan de westzijde (N. heerstraat)
1659-05-30Juriaen Hansse, oom en voogd van Severijns, laatst weduwe van Pieter Claesz, varensgezelPieter Laurensz van AenslootenAmsterdam, Ridderstraat, huis en erf
1659-05-30Nicolaes Block (of Blocq) en Hendrick Clouck, makelaars te Amsterdam, met last en procuratie van Wyve Allertsz van Staveren en Cornelis Swart van Schellinck, gezamenlijke erfgenamen van Lieven Sievertsz, de zoon van Sievert Lievensz van de Schellinck (Terschelling?)Cornelis Claesz de jonge van der SchellinghAmsterdam, Gelderse Kade op de hoek van 't Smidssteegje, een huis en erf vanouds genaamd de Lastacy waar tegenwoordig de Lieffde uithangt (Z. Smidssteegje)
1659-05-30Steven Dircxsz van LierPieter le FortAmsterdam, Oudezijds Achterburgwal, huis en erf
1659-05-30Susanna Bresou, de weduwe van Jan Lefevre, geassisteerd door haar zoons Sacharias en Isaack VincentFrans Kuyper, te AmsterdamAmsterdam, Lauriergracht noordzijde, huis en erf
1659-05-30Trijntje Arents, de weduwe en boedelhoudster van Dirck Hendricxsz Schouten, bij leven schoenmaker te AmsterdamJan Reyndersz, schoenmaker te AmsterdamAmsterdam, Witte Leliestraat westzijde, huis en erf
1659-05-30Willem Thomasz de la Rij, man en voogd van Maritje Otter Varfius, en Goossen Dircxma als voogden van de twee minderjarige kinderen van Otto Juriaensz Varfius, en tesamen diens erfgenamenCornelis Pietersz Noort, lichtermanAmsterdam, Lindengracht noordzijde tussen de Karthuizersstraat en de Lijnbaansgracht, huis en erf waar 't Swarte Caffa uithangt en dat in vijf afzonderlijke delen kon worden verhuurd, het erf ca. 20 voet breed en 90 voet lang
1659-05-30Willem Thomasz de la Rij, man en voogd van Maritje Otter Varfius, en Goossen Dircxma als voogden van de twee minderjarige kinderen van Otto Juriaensz Varfius, en tesamen diens erfgenamenJan Cornelisz, te AmsterdamAmsterdam, Korte Tuinstraat achter het hoekhuis van de Anjelierstraat, huis en erf
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in