Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
18 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 18 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1658-07-05Aeffjen Cornelis, weduwe wijlen Pieter Hendricxz Waterpas d'oude.Dirck Hendricxz Croot, marktmeester van de ossemarkt van de stad Amsterdam.Amsterdasm, op de binnensingel: Huis en erf met een woning daarachter, die zijn in- en uitgang heeft in het Treeftsteechje.
1658-07-05Aeffjen Cornelis, weduwe wijlen Pieter Hendricxz Waterpas d'oude.Job Jeroensz van den Berch, huistimmerman.Amsterdam, op de binnenamstel, een Erf, zijnde een houttuin lang 53 voeten zijnde helft van twee houttuinen buiten de woningen daarop staande, welke de verkoopster, impetrante, behoudt.
1658-07-05Christiaen (Christaen) Lemich en Metgen Laurens, huisvrouw van Jacob Jacobsz Lemich, elk voor de helft geinstitutioneerde erfgenaam van Catharina Laurens, weduwe wijlen Jan Claesz Doot, (Metgen Laurens is geassisteerd door haar man).Coert Gerritsz Nederhorst.Amsterdam, in de Sint Oloffspoortsteegh, waar de "Bremer Hopman" uithangt, Huis en Erf, genaamd "De Drie Koningen"
1658-07-05de erfgenamen van Catharina LaurensGillis Hendricxsz, meester metselaar te AmsterdamAmsterdam, Haarlemmer Wagenplein, huis, erf en stalling, bij de poort waar de Gele Koetswagen in de gevel stond en de "Bonte" uithangt; het erf: 25 voet breed, 105 voet lang. De Wagenstraat aan de zuidzijde, aan de achterzijde grenzend aan een straat van 15 voet breed, waarnaartoe dit huis een uitgang heeft
1658-07-05de erfgenamen van Catharina LaurensJacques de FontaineAmsterdam, Haarlemmerstraat, huis en erf, getekend no. 1, waar de "Haerlemmerveerschuijt" uithangt, aan de westzijde de Baanbrugsteeg, achter grenzend aan de tuin van verkopers
1658-07-05de erfgenamen van Catharina LaurensJan Jansz, kleermaker, of Jan Jansz CleermaeckerAmsterdam, Haarlemmerstraat, huis en erf, getekend no. 2, waar "'t Lant van Beloften" uithangt, naast no. 1, achter grenzend aan de tuin van verkopers
1658-07-05de erfgenamen van Catharina LaurensOtto Fredericxsz, herbergierAmsterdam, Kalverstraat, huis en erf, waar de "Boer met de Vergulde Spijcker" uithangt; ten zuiden: de Kleine St. Jorissteeg.
1658-07-05Jacob Rijckert, Jacob van der Poel en Claes Dircxz Balkenende, als gestelde curateurs over de boedel van Capiteijn Joris de Caulerij.Bartholomeus Brouwer, laeckencooper in Den Haag.Den Haag, int Lange Achterom, zuidzijde, genaamd: "De Sleutel".: Huis en Erf, het huis wordt tegenwoordig bewoond door de koper,
1658-07-05Jan Jansz Coosterman, zijdereder te Amsterdam.Hans Jacobsz RijckmanAmsterdam, Nieuwezijds Leliestraat: Huis en erf.
1658-07-05Jan Mathijsz, smid cum sociis: Hendrick van Veldensteijn, als diakonus der Luthersche Gemeente binnen de stad Amsterdam, mitsgaders Jacob Hendricxz, te samen executeurs van het testament van wijlen Aeltgen Jans, weduwe van Pieter Jans.Jan HendricxzAmsterdam, noordzijde Boomstraat, te westen van het huis waar "de Gans" in de gevel staat: Huis, achterhuis en erf, thans bewoond door een Bakker.
1658-07-05Jaspar van Luijck en Barent Pietersz als testamentaire voogden van de kindskinderen van Claes Isbrantsz, wijnkoper, en als last hebbende van het gerecht van stad Amsterdam.Grietgen Isbrants, weduwe wijlen Quirijn JasperszAmsterdam, int Clarisseklooster, waar het kalf in de gevel staat, getrekend met nr.: 3. Een half huis en erf.
1658-07-05Lanceloth van Brederode voor zichzelf en als procuratie hebbende van Johan van Passenrode, en van Roeloff van Passenrode, voogden van de onmondige kinderen van de Heere van den Binckhorst zaliger, mitsgaders Mr. Willem Staverinis, Arent Dircxz Romer, en Harman Hendricxz van Ottensteijn, te samen erfgenamen van jonkvrouw Barbara van Osselen, weduwe van zaliger Nicolaes van Brederode junior.Mr Pieter van Gelre, advocaat voor dit HofDe Haag, in de Korte Nobelstraat: Huising en Erf, belast met diverse renten, toekomende diverse instellingen.
1658-07-05Machteld Jans, weduwe wijlen Frederick Fredericxz, schipper, cum sociis: Gijsbert Jansz van Veen en Alexander Caspersz, te samen voogden van Frederick Fredericxz de jonge, zoon van de voornoemde.Jan Jansz Backer, lichterman.Amsterdam, Goudsbloemstraat, waar "Vrelandt" uithangt.: Huis met achterhuis en erf, belast met een rentebrief.
1658-07-05Mr. Johan Pierre, zowel voor hem zelf als geauthoriseerd tot de verkoop van het huis en erf, achtergelaten door wijlen Maria de Pierre, laatst huisvrouw van wijlen Mr. Artus de Wilde, welke Maria erfgenaam is van Hester de Pierre.Doctor Jacobus Barra de Oude.Amsterdam, oostzijde van de Nieuwendijk, waar het wapen van Monster in de gevel staat.: Huis en Erf.
1658-07-05Mr. Johan Pierre, zowel voor hem zelf als geauthoriseerd tot de verkoop van het huis en erf, achtergelaten door wijlen Maria de Pierre, laatst huisvrouw van wijlen Mr. Artus de Wilde, welke Maria erfgenaam is van Hester de Pierre.Jonkvrouwe Maria Spaerooch, weduwe wijlen Gerrit van Kispen.Amsterdam, in de Barndesteegh: Huis en Erf
1658-07-05Pieter Jansz Marre, als last en procuratie hebbende van Jacob Jansz Marre, zijne broeder.Roeloff RoeloffszAmsterdam, Keizersgracht naer de Prinsestraet, genaamd "De Hoppezak". Zeker Huis en erf.
1658-07-05Pieter van Loon te Amsterdam, als last en procuratie hebbende van Pieter Sonnevelt van Outshoorn.Jacob NobelBergen bij de stad Alkmaar in de Sluispolder onder Koedijckervaert, genaamd "De Oochen", Zeker stuk land, groot stijf 8 margen.
1658-07-05Walterus Rietraet (Rietraedt), notaris te Den Haag.Andries van CouwenburchDen Haag, Kalvermarkt, zuidzijde: Huie met erf, en alles dat aard- en nagelvast is.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in