Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
16 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 16 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1653-07-31Barbara Monen, de weduwe van Louis Wastelier, moeder en voogdes van haar minderjarige dochter en als zodanig erfgenameJoost Hartgarts, te AmsterdamAmsterdam, Deventer Houtmarkt, huis en erf waar de Runmolen uitsteekt
1653-07-31Barbara Monen, de weduwe van Louis Wastelier, moeder en voogdes van haar minderjarige dochter en als zodanig erfgenameLucas Lambertsz CockAmsterdam, Nieuwezijds Achterburgwal oostzijde, erf en pakhuis met de woningen erboven waar de Runmolen voor geschilderd staat
1653-07-31Barbara Monen, de weduwe van Louis Wastelier, moeder en voogdes van haar minderjarige dochter en als zodanig erfgenameHeyndrick van der VoortAmsterdam, buiten de Regulierspoort op het Regulierspad, een looierij met het werkhuis en de woning en met 27 runkuipen en 4 kalkkuipen, waar de Runmolen voor geschilderd staat, strekkend van het pad tot achter aan de sloot
1653-07-31Cleys Adriaensz van Driel, dijkgraaf van de Oude KlemJacob Paets, brouwer in de Druyff te RotterdamOud-Strijen, 1) 5 morgen 3 hond land (Z. Waalweg, N. dwarsvaart), 2) 4 morgen land (Z. Waalweg), 3) de helft van 4,5 morgen land (O. Krepelweg)
1653-07-31De erfgenamen van Cornelis Claesz ClompMeynert van KeerenAmsterdam, bij de Eenhoornsluis waar het Scheepje aan staat, een huis en erf
1653-07-31De erfgenamen van Gerrit RoemersJeronimus de la Croix, makelaar te AmsterdamAmsterdam, buiten de Regulierspoort op de Regulierslaan aan de westzijde, twee huizen met een tuintje erachter, strekkend voor van 't pad tot achter aan de sloot
1653-07-31De kinderen en erfgenamen van Aeltje Pouwelsdr, de weduwe van Leendert Leendertsz Coster, te VoorburgSamuel Casembroot, heer van ter Moer, ten behoeve van zijn zoon Johan CasembrootTedingerbroek, een perceeltje hooiland met akkers en dobben zuidwaarts daarvan, strekkend van de Goowatering zuidwaarts tot de veendijk
1653-07-31De kinderen en erfgenamen van Bartelt Gerritsz van der HartAbraham van der Voort, te AmsterdamAmsterdam, Oude Schans vooraan, een huis en erf met pakhuis erachter waar de Coopermeulen uithangt, strekkend van de Oude Schans tot achter aan de straat van de Boomdwarssloot (O. huizen en erven in de Kortedijkstraat en achter op de Boomdwarssloot)
1653-07-31De voogden van de kinderen en erfgenamen van Jan Stuurman de jongeFrans Jansz, huistimmerman te Amsterdam, voor Onnick AlbertszAmsterdam, Kalverstraat westzijde, huis en erf met achterhuis en stalling, getekend nr. 1
1653-07-31De voogden van Warnaer Thonisz, nagelaten zoon van Thonis Jansz, bakkerHeyndrick Jansz, Heyndrick Rijcksz, Jan Aertsz en Dirck Willemsz, allen ou[d]erluiden van 't Bierdragers[gilde]Amsterdam, Zeedijk, huis en erf
1653-07-31De voogden van Warnaer Thonisz, nagelaten zoon van Thonis Jansz, bakkerJacob Cornelisz, turfdragerAmsterdam, in 't Spaarpotsteegje bij de Regulierstoren, een huis en erf (NO. Houtzagerssteegje)
1653-07-31Israël Heyndricxsz de oude, te AmsterdamHarman Harmansz Pick, wijnkoper en Cornelia Heyndricxsz, echtelieden te AmsterdamAmsterdam, hoek van de Galeynesteeg aan de zuidzijde en op de westzijde van de Nieuwezijds Voorburgwal, een zesde part van een huis en erf
1653-07-31Johan van Blanckendael, doctor in de medicijnen te Den Haag, als beheerder van de boedel van Claes Garbrantsz ColderMr. Willem de Groot, advocaatDen Haag, uitkomend op de Nieuwe Breestraat, een tuin (W. Breestraat)
1653-07-31Maycken Kesteloot, de weduwe van Symon Pauwelsz, zoutmeter te AmsterdamHarman Jansz, voor de ou[d]erlieden van het Korenmetersgilde te AmsterdamAmsterdam, Boomstraat noordzijde, huis en erf waar 't Gansche in de gevel staat
1653-07-31Mr. Aert van der Lingen, advocaat en ontvanger te Utrecht en joffrouw Maria van der Wel, meerderjarige dochter, tesamen de erfgenamen van joffr. Anna van der Wel, de wedywe van Jan Oom ClaeszEllert Ooms, koopman te AmsterdamOuderkerk (gerecht), in de Holendrechtse polder, een hofstede met huis en boomgaard en 44 morgen land
1653-07-31Sybrant Heyndricxsz, bakker te Amsterdam, met Jan Molensteen voogd van de kinderen van Cornelis RijckebrijerJan Molensteen, te AmsterdamAmsterdam, op de [Oude] Waal, huis en erf waar het Groen Ancker in de gevel staat, en daarnaast een huis met nog een woonhuis erachter uitkomend op de Jonkerstraat
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in