Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
11275 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 11275 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1677-06-29Zomer, Jan, en Nieuvergen, Abraham vanMalsen, Willem vanAmsterdam, Prinsengracht op de vroegere Turfmarkt, daar waar "de Spruijtende Kerffbijl' boven de deur stond; huis met erf
1634-02-13zie 3343/1634/003zie 3343/1634/003Nieuw Hellevoet bij Brielle: Twee partijen van Land
1688-11-09Zeger de Cock van Nerijnen, baljuw van SommelsdijkIsack van AkenDirksland (onder-) in de kavelderij op no. 2: 5 gemeten, 197 roeden land (ten oosten van de Armen van Dirksland en ten zuiden van de watering de Goye) en nog 4 gemeten 170 roeden land gelegen in de Buijsterblock.
1688-11-09Zeger de Cock van Nerijnen, baljuw van SommelsdijkWitte van der WeijDirksland (onder -), in Rijsenburch, 1 gemet, 150 roeden land, ten westen en noorden van de Goije, ten zuiden van de Herenweg + 1 gemet, 25 roeden land gelegen in het tweede Blok op no. 3.
1688-11-09Zeger de Cock van NerijnenJan PieterszMiddelharnis (onder -), 1 gemet, 206 roeden land gelegen op no. 101, aan de Langeweg, annex het Binnenpad.
1689-04-18Zeger (of Seger) de Cock van Merijnen, baljuw van SommelsdijkJan van GenderenSommelsdijk, Marktveld westzijde, huis en erf, het kerkhof ten zuiden, ten westen de Ring; + 3 kavels land: kavel 1: in het nieuwe land van Sommelsdijk: 6 gemeten, 17 roeden; kavel 2: 6 gemeten, 275 roeden; kavel 3, in het oude land van Sommelsdijk, no. 197: 4 gemeten 187« roede vroonland.
1689-04-18Zeger (of Seger) de Cock van Merijnen, baljuw van SommelsdijkCornelis Bolijn, voor zijn moeder: Catharina Verschuijringh, weduwe van: Nicolaes BolijnSommelsdijk, het nieuwland, het derde kavel, 11 gemeten land (door landmeter Marinus van der Daff op 16/3/1689 gemeten: slechts 9 gemeten, 220 roeden land); in het oude land op no. 89 aan de Achterweg: 2 gemeten land.
1689-04-18Zeger (of Seger) de Cock van Merijnen, baljuw van SommelsdijkJosua van Belle, heer van WaddinxveenSommelsdijk, nieuwe land, 4e kavel: ca. 12 gemeten onverpacht land; 5e kavel: 12 gemeten, idem het 6e, 7e, 8e kavel. Kavel 9, 10, 11, 12, 13: idem 12 gemeten met hoeve, schuur, backete, bargen etc. + boomgaard.
1689-04-18Zeger (of Seger) de Cock van Merijnen, baljuw van SommelsdijkCornelis SpeemanSommelsdijk, oude land, no. 27, in de dreve, 260½ roeden boomgaard land
1689-04-18Zeger (of Seger) de Cock van Merijnen, baljuw van SommelsdijkIsack van AkenSommelsdijk, oude land, no. 14 in de oude plaat: 3 gemeten, 200 roeden land.
1689-04-18Zeger (of Seger) de Cock van Merijnen, baljuw van SommelsdijkHuijbrecht VettekaasSommelsdijk, oude land, no. 25 aan de Dorpsweg, een gemet, 141 roeden land.
1689-04-18Zeger (of Seger) de Cock van Merijnen, baljuw van SommelsdijkIsbrandt BilderbeeckSommelsdijk, Kerkstraat noordzijde, huis en erf genaamd Cleijn Rapenburch.
1689-04-18Zeger (of Seger) de Cock van Merijnen, baljuw van SommelsdijkPieter JanszSommelsdijk, op de hoek van het Kortewegje en de Herenstraat, huis en erf
1689-04-18Zeger (of Seger) de Cock van Merijnen, baljuw van SommelsdijkDaniel BongardtSommelsdijk, aan de Enkele Ring, ten westen de Heren Achterweg, 2 lege erven naast elkaar
1689-04-18Zeger (of Seger) de Cock van Merijnen, baljuw van SommelsdijkCornelis BolijnSommelsdijk, achter het dorpshuis, een vervallen huis en erf.
1771-05-03Zeeger van den Doelen, te 's-Graveland; Jacobus Tosberg te Amsterdam, gehuwd met Anna van den Doelen; Willem Koek, te Amsterdam; Petrus Nathanael Lomars, oud burgemeester, te Franeker; Frans Hendrik Reen, raad in de vroedschap te Leeuwarden, erfgenaam van wijlen zijn huisvrouw Catharina Johanna Lomars en wijlen zijn dochter Magdalena Reen; Mr. Pieter Gallé, advocaat, te Amsterdam, Barend Blom, te Amsterdam en wijlen Hendrik de Rave;executeurs van het testa ment van wijlen Clara de Graaff, weduwe van wijlen Frederik Nagels.Gerardus Nagels.Amsterdam, St. Jacobsstraat, het zesde huis vanaf de Voorburgwal, alwaar "Het Spinnewiel" in de gevel staat: 9/20 deel in huis en erf.
1771-05-03Zeeger van den Doelen te 's-Graveland; Jacobus Tosberg, te Amsterdam gehuwd met Anna van den Doelen; Willem Koek, te Amsterdam; Petrus Nathanael Lomars, oud burgemeester te Franeker; Frans Hendrik Reen, raad in de vroedschap te Leeuwarden, erfgenaam van wijlen zijn huisvrouw Catharina Johanna Lomars en wijlen zijn dochter Magdalena Reen; Mr. Pieter Gallé, advocaat te Amsterdam, Barend Blom, te Amsterdam en wijlen Hendrik de Rave; executeurs van het testa ment van wijlen Clara de Graaff, weduwe van wijlen Frederik Nagels.Johannes Michael ter Meulen.Amsterdam, in de Teertuinen: Pakhuis en huis en erf, alwaer de "Vergulde Bot" uithangt.
1526-10-04Zaliger Pieter van der Molen (ook als Moelen en Muelen), in zijn leven rentmeester van Beoostersceld (= ten Ooster Schelde), diens weduwe en minderjarige kinderen.Jacob Willemsz, buurman van Den Haag (koper van goed 1, 3, 7, 8 en 10); Dieric van Waeveren (koper van goed 2); Jacob Beijersz (koper van goed 4, 5 en 9); Mr. Pieter van Rotterdam, advocaat (koper van goed 6).Elkerzee; Heerweg; huis met schuren en buren met 16 gemeten plusminus 8 roeden koren land, in het zuiden en noorden de Heerweg (= goed 1); Elkerzee; Heerweg;, bij het huis 5 gemeten plusminus 11 roeden korenland met in het noorden de Heerweg (= goed 2); Elkerzee; Heerweg; nog 3 gemeten en 71 roeden weiland (= goed 3); Ellemeet; Heerweg; nog 1 gemet 32 roeden land (= goed 4); Noordwelle; 3 gemeten 119 roeden land (= goed 5); Ellemeet; Heerweg; 1 gemet 25 roeden, met in het oosten de Heerweg (= goed 6); Ellemeet; Heerweg; 2 gemet plusminus 15 roeden met in het oosten Onze Lieve Vrouwe te Ellemeet en in het westen de Heerweg (= goed 7); Ellemeet; Heerweg; 89 roeden weiland met in het westen de Heerweg (= goed 8); Ellemeet; Heerweg; nog 1/2 gemet 30 roeden tezamen met Coste Jansz en in het oosten de Heerweg (= goed 9); Elkerzee; Heerweg; 1 gemet 56 roeden land met in het westen de Heerweg (= goed 10) Elkerzee; Heerweg; 6 1/2 gemet plusminus 15 roeden weiland (= goed 11a); Elkerzee; Heerweg; 1 gemet 46 roeden weiland, met in het westen en noorden het Gasthuis van Elkerzee (= goed 11b); Elkerzee; Heerweg; 257 roeden weiland (= goed 12); Elkerzee; Heerweg; 1 gemet 4 roeden land met in het zuiden de Heerweg (= goed 13); Elkerzee; Heerweg; 3 1/2 gemet 57 roeden land met in het zuiden de Heerweg (= goed 14); Elkerzee; Heerweg; 3 gemet 11 1/2 roeden land met in het zuiden de Heerweg en in het westen Onze Lieve Vrouwe (= goed 15); Elkerzee; Heerweg; 1/2 gemet 24 roeden land met in het oosten het Godshuis van Elkerzee en in het westen en noorden Onze Lieve Vrouwe (=goed 16); Elkerzee; Heerweg; 215 roeden land met in het oosten het Godshuis van Noordwelland en in het zuiden de Heerweg (= goed 17);
1615-06-04Ysack van Swanenburch, te Leiden, curator over de boedel van Adriaen Pietersz van der Werff, ontvanger van de gemene middelen van het kwartier van RijnlandJan van Dalen, koopman van dekensLeiden, Hogewoerd zuidzijde, huis en erf genaamd Augsburch
1576-09-24Ysack Cornelisz en Pouwels Cornelisz, als mede-erfgenamen van Lijsbeth, Maritje en Claertje Cornelisdr., te LeidenDaniel Jacobsz, houtkoper te LeidenLeiden, Voldersgracht, huis en erf met zomerkeuken of schuur erachter, strekkend van de Voldersgracht tot het erf van Willem Jansz van Heemkerk, burgemeester van Leiden
1624-07-29Ysaacq Sneewijns, zijdelakenkoper te Den HaagTobias Commersteyn, ingenieur van zijne vorstelijke genade de Prins van OranjeDen Haag, Korte Houtstraat westzijde, huis en erf (O. heerstraat)
1598-04-06Ysaack Jacobsz, te RotterdamDirck Adriaensz, metselaar te Rotterdam of Dirck Adriaensz Metselaer, te RotterdamRotterdam, Oosteinde, huis en erf (Z. de haven, N. 's herenstraat)
1616-11-14Wynant Schol, te Den HaagAelbricht van Braeckel, procureur generaal van den Raad van BrabantDen Haag, Noordeinde, huis, erf en loods (W. de heerstraat, O. de sloot)
1737-03-14Wouterina Sormier, weduwe van Adriaan van der Kaa; namens haar zelf al voor haar kinderen, Johan Steenlack, als echtgenoot van Johanna Eleanora van der Kaa; en Adrianus van der Kaa.Jan Outman,uit Den Haag.Den Haag, Korte Houtstraat oostzijde, op de hoek van de Wijnstraat of Koediefstraat belendend ten zuiden en westen aan de Heerenstraat, een huis met erf.
1661-05-19Wouter Woutersz van der Schuere c.s.Johan van Teijlingen te AmsterdamAmsterdam, Molsteeg, huis en erf met een strook erf daarachter, bewoond door sinjeur Jacob de Wolff
1680-12-20Wouter Woutersz c.s.Jan Pietersz SwaanAmsterdam, Anjeliersgracht bij de Noordermarkt, huis, erf en tuin, naast het huis waar "Slooterdijck" in de gevel stond. De schutting grenst aan de erven van de Noordermarkt, achter grenzend aan de erven van de Boomstraat
1680-12-20Wouter Woutersz c.s.Roeloff Gerritsz, scheepstimmermanAmsterdam, Anjeliersgracht bij de Noordermarkt, huis en erf, waar "Slooterdijck" in de gevel stond, aan de westzijde het huis van de verkopers
1680-12-20Wouter Woutersz c.s.Aert Cornelisz, huistimmermanAmsterdam, Boomstraat (vooraan), noordzijde, achter het hoekhuis van de Noordermarkt, huis en erf, achter grenzend aan de plaats van het huis op de markt waar de "Jonge Prins" uithangt
1679-009-004Wouter Wiltens Silverfuith te AmsterdamCatharina Willems bejaarde dochterAmsterdam;st Annastraat, huis e nerf naast het vergulde comptoir
1654-05-20Wouter Willemsz, meester-huistimmerman te AmsterdamPieter van Suylen, zijdeverver te AmsterdamAmsterdam, Prinsengracht oostzijde aan de Turfmarkt omtrent de Runstraat, huis en erf van 20 voet breed en 150 voet lang, strekkend van de straat tot de erven van de Keizersgracht
1679-09-04Wouter Willems Silversuith te AmsterdamAndries Grauhart; mr.Koekenbakker te AmsterdamAmsterdam; zuiderhoek van st,Annendwarsstraat;huis en erf
1587-09-08Wouter Willekens, te ZevenbergenBriene de FeytreZevenbergen, in de Meren (polder), een hoeve met ca. 30 bunder land, huis, schuren en beplanting erop (O. 't land van Gramaye genaamd 't Molengors, Z. de Merck, W. Blommendaelsche dijk)
1585-11-04Wouter Willekens, te ZevenbergenAdriaen Lezeur, procureur Hof van Holland uit naam van Gerrit WillekensZevenbergen, in de Grote Meren, een hoeve met ca. 30 bunder land, huis, schuren en planting (O. 't Molengors, Z. de Meick, W. Blommendaelsche dijk)
1667-01-17Wouter Verstap en Clara de GrauJohan van 's GravepolderVoorburg (in de ambacht van -), aan de Haagsche Schuijtcade, tussen de Geest en de Tolbrug, huis en erf, genaamd "Treckvliet", met annexen: tien huizen.
1697-05-09Wouter Venenburch, koussekoper te Amsterdam.Andree Brunel, en Theodore Nandin, voogden over de onmondige kinderen van: wijlen Daniel Laurens.Amsterdam, Reestraat, op de hoek met de Keizersgracht: Huis en erf.
1577-12-09Wouter van Mathenesse, alias Eynchuysen te Hendrik-Ido-AmbachtIJtgen Jansdr, impetranteHendrik-Ido-Ambacht (in de heerlijkheid van-) , in het Voorambacht, Scheltmans- (of Schietmans)kinderen Ambacht, huis met schuren, gebouwen, duivenkooien en boomgaard, groot 1 morgen; ten oosten: het land van de pastorie van Hendrik-Ido-Ambacht; ten westen en noorden: de steeg en de Waalweg.
1633-04-12Wouter van Lieven, Schout te Versingerhoorn als possesseur van des impetrants hypotheekWouter van Lieven, SchoutBarsingerhoorn, over de sloot, tegenover het Raadhuis/Rechtshuis: Huis en Erf.
1633-04-12Wouter van Lieve, schout te Bersingerhoorn, als possesseur van des Impetrants Hypotheek
1645-04-07Wouter van Isendoorn, meester-schoenmaker te Den Haag.meester Anne Du Fos geseyt Lucq; Chirurgijn generaal van de franse troepenDen Haag, in de Poten, huis en erf
1645-04-05Wouter van Isendoorn, meester-schoenmaker alhier in Den HaagAnne du Fos, geseijt Luck, chirurgijn generaal van de franse troepen in deze verenigde Nederlanden.Den Haag; een huis met alles er op en er aan gelegen aan de Poten uit komende op de Kaatsbaan op 't Plein.
1651-11-13Wouter van Isendoorn (of IJsendoorn)Anna Wegewaert, impetranteDen Haag, vaart van de Delftste schuiten (aan de-), huis en erf, de hoofdweg aan de zuidzijde, de Delftsevaart aan de westzijde.
1687-05-13Wouter van Ginthorst, getrouwd met Pieternellitje Thomas Cleerbesem, erfgenamen van Trijntje Andries, weduwe van Pieter Adriaensz van Cooten, procuratie hebbende van zijn zwager Johannis Huyckingh, te Deventer, getrouwd met Willempje Thomas Cleerbesem; Frederick Gerrits, getrouwd met Lysbeth Thomas Cleerbesem, alle drie kinderen van Geertruyt Ariens en Thomas Jansz Cleerbesem; Claes Theunisz van Diemen, getrouwd met Feytje Cornelis Dick; Steven Stevensz Carle Sleper, getrouwd met Willempje Cornelis Dick, beide dochters van wijlen Catharijntje Ariaens en Cornelis Claesz Dick; Trijntje Aelberts Schaep, weduwe en boedelhoudster van Andries Ariensz; Willemtje Andries, weduwe van Evert Hendricxsz; Maritje Andries en Ariaentje Andries, beide meerderjarige ongetrouwde dochters en de neffens van Willemtje Andries, alle drie kinderen van Andries Ariaense en alle naaste vrienden en erfgenamen van Pieter Ariaense van Coten en Trijntje Andries; Harman Busschenschut, getrouwd met Margareta Senten, erfgenaam van Aelbert de Sanger, die één zoon en de enige erfgenaam was van Dirckje Jeremias; Matheus Dircxsz, turfdrager en Lyntje Dircx,meerderjarige ongehuwde dochter, beide kinderen van wijlen Grietje Hendricx; Aeltje Andries, huisvrouw en gevolmachtigde van Hendrick Pietersz, enig kind van Dieuwertje Hendricx; Jaspar van Monsouw, enig kind van Jasperijntje Jaspers, alle medeerfgenamen van Pieter Andriaensz van Cooten; Maritje Jans, weduwe van Huybert Jacobsz van Leeuwen; Andries Jansz, zaagmolenaar; Neeltje Elberts, weduwe van Meeuwis Jans; Jan Dircxsz van den Bergh en Theunis van den Bergh, voogden over Maritje Meeuwisse, minderjarige dochter van Meeuwis Jansz; Thomas Jansz, houtzager, wonende buiten de Uytterse poort (Utrechtse?), alle medeerfgenamen van Trijntje Andries, weduwe van Pieter Adriaensz van Cooten.Geertruyt Hendricx, weduwe van Hendrick Cornelisz FormerAmsterdam, op de hoek van Het Rokin en de Schapenmarkt, huis en erf.
1687-05-13Wouter van Ginthorst, getrouwd met Pieternellitje Thomas Cleerbesem, erfgenamen van Trijntje Andries, weduwe van Pieter Adriaensz van Cooten, procuratie hebbende van zijn zwager Johannis Huyckingh, te Deventer, getrouwd met Willempje Thomas Cleerbesem; Frederick Gerrits, getrouwd met Lysbeth Thomas Cleerbesem, alle drie kinderen van Geertruyt Ariens en Thomas Jansz Cleerbesem; Claes Theunisz van Diemen, getrouwd met Feytje Cornelis Dick; Steven Stevensz Carle Sleper, getrouwd met Willempje Cornelis Dick, beide dochters van wijlen Catharijntje Ariaens en Cornelis Claesz Dick; Trijntje Aelberts Schaep, weduwe en boedelhoudster van Andries Ariensz; Willemtje Andries, weduwe van Evert Hendricxsz; Maritje Andries en Ariaentje Andries, beide meerderjarige ongetrouwde dochters en de neffens van Willemtje Andries, alle drie kinderen van Andries Ariaense en alle naaste vrienden en erfgenamen van Pieter Ariaense van Coten en Trijntje Andries; Harman Busschenschut, getrouwd met Margareta Senten, erfgenaam van Aelbert de Sanger, die één zoon en de enige erfgenaam was van Dirckje Jeremias; Matheus Dircxsz, turfdrager en Lyntje Dircx,meerderjarige ongehuwde dochter, beide kinderen van wijlen Grietje Hendricx; Aeltje Andries, huisvrouw en gevolmachtigde van Hendrick Pietersz, enig kind van Dieuwertje Hendricx; Jaspar van Monsouw, enig kind van Jasperijntje Jaspers, alle medeerfgenamen van Pieter Andriaensz van Cooten; Maritje Jans, weduwe van Huybert Jacobsz van Leeuwen; Andries Jansz, zaagmolenaar; Neeltje Elberts, weduwe van Meeuwis Jans; Jan Dircxsz van den Bergh en Theunis van den Bergh, voogden over Maritje Meeuwisse, minderjarige dochter van Meeuwis Jansz; Thomas Jansz, houtzager, wonende buiten de Uytterse poort (Utrechtse?), alle medeerfgenamen van Trijntje Andries, weduwe van Pieter Adriaensz van Cooten.Sara Becqui, Anna Becqui, Catharina Becqui, Maria Becqui en Rachel Becqui, vijf meerderjarige dochtersAmsterdam, Koningsgracht , huis en erf (N. het plein van de Oude Lutherse kerk)
1687-05-13Wouter van Ginthorst, getrouwd met Pieternellitje Thomas Cleerbesem, erfgenamen van Trijntje Andries, weduwe van Pieter Adriaensz van Cooten, procuratie hebbende van zijn zwager Johannis Huyckingh, te Deventer, getrouwd met Willempje Thomas Cleerbesem; Frederick Gerrits, getrouwd met Lysbeth Thomas Cleerbesem, alle drie kinderen van Geertruyt Ariens en Thomas Jansz Cleerbesem; Claes Theunisz van Diemen, getrouwd met Feytje Cornelis Dick; Steven Stevensz Carle Sleper, getrouwd met Willempje Cornelis Dick, beide dochters van wijlen Catharijntje Ariaens en Cornelis Claesz Dick; Trijntje Aelberts Schaep, weduwe en boedelhoudster van Andries Ariensz; Willemtje Andries, weduwe van Evert Hendricxsz; Maritje Andries en Ariaentje Andries, beide meerderjarige ongetrouwde dochters en de neffens van Willemtje Andries alle drie kinderen van Andries Ariaense en alle naaste vrienden en erfgenamen van Pieter Ariaense van Coten en Trijntje Andries; Harman Busschenschut, getrouwd met Margareta Senten, erfgenaam van Aelbert de Sanger, die één zoon en de enige erfgenaam was van Dirckje Jeremias; Matheus Dircxsz, turfdrager en Lyntje Dircx,meerderjarige ongehuwde dochter, beide kinderen van wijlen Grietje Hendricx; Aeltje Andries, huisvrouw en gevolmachtigde van Hendrick Pietersz, enig kind van Dieuwertje Hendricx; Jaspar van Monsouw, enig kind van Jasperijntje Jaspers, alle medeerfgenamen van Pieter Andriaensz van Cooten; Maritje Jans, weduwe van Huybert Jacobsz van Leeuwen; Andries Jansz, zaagmolenaar; Neeltje Elberts, weduwe van Meeuwis Jans; Jan Dircxsz van den Bergh en Theunis van den Bergh, voogden over Maritje Meeuwisse, minderjarige dochter van Meeuwis Jansz ; Thomas Jansz, houtzager, wonende buiten de Uytterse poort (Utrechtse?), alle medeerfgenamen van Trijntje Andries, weduwe van Pieter Adriaensz van Cooten.Reynier HaeselenberghAmsterdam, Achterburgwal, tegenover brouwerij De Swaen, huis en erf, waar De Hamer in de gevel staat.
1613-04-15Wouter Symonsz van der Meulen, bode van het Hof van HollandPieter Joppen, wonende te NaaldwijkDen Haag, Voldersgracht, een huis met erf met in het noorden de herenstraat
1579-06-01Wouter Lenaertsz, te Lisse, als curator van de goederen van wijlen Symon Arysz, te LisseMr. Bartholt Eernst, griffier Hof van HollandLisse, stuk toegemaakt weiland van ca. 2 morgen
1578-?-?Wouter Lenaertsz als curator van de goederen van Cornelis Dircxz Langevelt, alias LievenheerLisse, in het ambacht van: 1). woning, erf, met 1½ morgen land, bepoot en beplant, ten zuidoosten en zuidwesten: Berghouterduin, ten noordwesten: het land van de Graaf en St. Elisabethsgasthuis te Haarlem, ten noordwesten: de Buurweg; 2). hennipcroft van 3 hond land, ten zuidwesten en zuidoosten: de Buurweg, ten noordwesten de kinderen van Verdoes; 3). 9 hond geestland, ten oosten en zuidoosten: Gerrit de With, aan de westzijde het godshuisland van Lisse; 4). 2 stukken land aaneen, een van 5 morgen en een van 2 morgen, samen 7 morgen gelegen in Lisserbroek, ten noordoosten: IJsbrant van Scharwoude, ten zuid- en noordwesten: het land van de Graaf, ten zuidwesten: het Gravenwater en Mr. Gerrit van der Laen; 5). Losterkampe land van 3 morgen, 2 hond, ten zuidwesten: Hendrick Croesinck, heer van Benthuysen en het land van het St. Elisabethsgasthuis te Haarlem, ten noorden: Jan Willemsz Tromper + Pieter Coelen, ten noordwesten: Joris Claesz van Veenhuysen, ten zuidoosten de Keukenduin van Teylinghen [Keukenhof?]
1685-07-17Wouter Lambertsz en Jacob Isacxsz, voogden over vier minderjarige nagelaten kinderen van Jacob Eymersz, voor 4/6 parten; Jan Jacobsz, de meerderjarige zoon, voor 1/6 part en Tryntje Claes, weduwe van Jacob Eymersz, voor resterende 1/6 part.Servaes van Neer, tamboer. Verkoop zonder winst of verlies is overgedaan aan Aert Jacobsz van Dijck en Aeltje Pieters.Amsterdam, Egelantiersstraat, zuidzijde, bij de Baangracht, huis en erf, waar De Hoper boven de deur stond.
1670-07-01Wouter Lambertssen Wanning, wonende te Amsterdam.Plesuis Smekes Comenijmas, wonende te Amsterdam.Amsterdam, achter de Noorderkerk aan de westzijde tussen de Linden-en de Boomstraat, een huis en erf met achterhuizen, waar " Abrahams Offerande" in de gevel staat en " De Prins" uithangt.
1670-07-01Wouter Lambertssen Wanning, wonende te Amsterdam.David Tertius Cousecooper, wonende te Amsterdam.Amsterdam, Noorderkerkstraat, anders genaamd de Eerste Lindendwarsstraat aan de oostzijde, een huis en erf met achterhuis waar " Het huis te Wanningh" boven de luifel staat.
vorige
12...226
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in