Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
11275 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 11275 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1669-07-18Hermen Croonwijn.Amsterdam, Leidsestraat zuidzijde, op de hoek van de Kerkstraat, daar de Gekroonde Kuijper in de gevel staat, huis met erf.
1669-07-18Jacobus Pickenoij, bestelder van de Haagsse brievenAmsterdam, Jonkerstraat noordzijde, voor aan de hoek recht over de kistemaker, huis en erf met aan de achterzijde de gemeenen Baansteeg
1669-07-08Jochem Jonghbloet, meester-breukmeester (arts) te AmsterdamAmsterdam, Nieuwezijds Achterburgwal westzijde, tegenover de stadspaardenstal eertijds genaamd "Coppenburch", een huis met erf
1669-07-08Harmen Hendricks, "Opslager van de asch"Amsterdam, Tichelstraat nr 3, een huis met erf
1700-07-01
1700-07-01
1736-12-06Jan de Witt.Amsterdam, Lindenstraat "daar de Reijgers" in de gevel staan, twee huizen naast elkaar met drie achterhuizen met erf
1737-03-14Jan Guillod.Amsterdam, Oudeschans of Oosterse kaaij, tussen de dwarsgracht en de tweede Uilenburgerdwarsstraat tegenover de Montelbaans toren, een derde part in een huis of pakhuis met erf.
1737-01-08Jan Willem Bock.Den Haag, Noordeinde oostzijde, een huis met erf en tuin belendend aan de Herenstraat.
1669-06-18Evert Cock, wijnkoper in Den Haag.Den Haag, Singel van 't hof op de gravelijkheidsgrond, een huis met erf belendend aan de Beek en ten noorden aan de voorschreven Singel of de Herenstraat.
1669-06-18Joan Gouwenberch,Amsterdam, Anjeliersgracht, aan het zuidelijke eind van deze gracht, een huis met erf.
1669-07-15Harmen Dircksz Mulder, loodgieter te AmsterdamAmsterdam, Prinsengracht oostzijde, tegenover de Elandstraat waar het schild van Frankrijk uithangt, een huis met erf.
1669-07-15Dick Hellemans, wijnkoper te AmsterdamAmsterdam, Prinsengracht oostzijde tussen de Runstraat en Berenstraat, waar de toren van Amesfoort (zonder r ) uithangt, een huis met erf
1669-07-15Jacob Lambrechtszn, huistimmermanAmsterdam, Looiersstraat, aan het zuidelijke einde hiervan, een huis met erf
1669-07-15Reijnier Mertens Moor, MeesterknechtAmsterdam, Elandsgracht noordzijde tussen de eerste en de tweede brug, een huis met drie achterhuizen allen met erf
1669-07-15Jacob Jochemsz Bierdrager.Amsterdam, Rozengracht noordzijde tussen de tweede en laatste brug, tegenover het glashuis.
1669-07-15Joost de Haen.Amsterdam, buiten de Leidse poort op de Heiligeweg tussen de Pesthuisbrug en de Overtoom, een ververij alwaar het Witte Paard voor stond, met woningen en verdere betimmeringen alsmede enige woningen die apart worden verhuurd, alsmede een grote tuin en erven.
1669-07-15Barent Ghijsen, meester-kleermaecker alhierAmsterdam, Zeedijk, een huis met erf genoemd het Vergulde Klaverblad van Vieren.
1669-07-22Gerrit Sloterdijck.Amsterdam, Rapenburg op de hoek van de Peperstraat, een huis met erf
1669-07-22Christoffel Hendricks meester-beeldhouwerAmsterdam, Peperstraat zuid-oostzijde, een huis met erf
1669-07-22Hendrik Egbertszn, waegdraeger in t klapmutsenveenAmsterdam, Madelievenstraat tussen de Egelantiersgracht en de Egelantiersstraat, een huis met erf
1669-07-22Jacob van Aveckgeest, blauwsteen koperAmsterdam, Prinseneiland, een dreef met getimmerte daarop staande - breed 48 voet en lang 125 voet- met een wal daarvoor gelegen- breed eveneens 48 voet en lang 55 voet
1669-07-22Pieter Adriaenszn Buijck, Linnen koperAmsterdam, Lindendwarsstraat, alwaar de Vergulde Roemer uithangt, een huis met erf.
1669-07-22Ditmar Huijerman,Amsterdam, Jonkerstraat, naast t wapen van Vrieslant, een huis met erf
1669-07-22Jacob Stratsie, schipperAmsterdam, Middelstraat aan de zuidzijde alwaar het Groene Bos in de gevel staat, een huis met erf
1669-07-22Jan Dircxzn de Leeuw,voor de helftAmsterdam, Brouwersgracht noordzijde, 't laatste pakhuis genaamd de Leeuw, waarvan de wederhelft toebehoort aan Isaac de Leeuw, beschuitbakker
1669-07-22Janse Hoefnich,Amsterdam, Engelsesteeg, alwaar de Hooiwagen in de gevel staat, een huis met erf
1625-12-08Jan Geesdorp en Joachim VerhulstDelft, Oude Delft, een klein huis met erf en daarnaast een groot huis met erf
1625-12-20Johan van der Bosch capiteijnDen Haag;Poten zuidzijde, een huis met erf
1626-01-12Willem OlphertsZijbelhuizen;in de jurisdictie van Haringkarspel, een huis met erf
1626-01-12Reger Arentszn Boot koopman te DelftSchiedam;een huis met erf
1626-01-25Jacob Reijnierszn de Swaen uit GoudaWaddinxveen;ten westen van het dorp, 15 margen veenland zowel water als land bestaande uit een gedeelte van zestalff (5 1/2) margen strekkende van de Goot tot Back watering daarnaast een huis, barch, schuur, bepooting en beplanting
1626-01-19Bastiaen Joppen hij koopt dus z'n bezit terugOude Tonge;een huis met erf staande en gelegen aan de oostzijde van de Voorstraat
1626-01-23Thomas Jacobsz HaringSloten;een huis met erf strekkende van de Gemeeneweg tot achter aan t erf van Henrick Arents- met een vrije uitgang tot op t kerckhoff
1626-02-16Alewijn AndrieszKatwijk aan de Rijn;een huis met erf en lijbaan belendt ten zuiden aan het buurpad naar de kerk, ten westen de heerweg
1626-02-16Claes Willemsz,bakker te BlijswijkNieuwerkerk;IJsseldijk, een huis met erf, ten westen aan de school van Nieuwerkerk
1626-02-16Jasper Adriaensz te MoordrechtMoordrecht;een huis met erf aan de Veenweg
1626-03-02Cornelis van Hijselenden uit naam van de impentrantBergambacht;een huis met erf belendt de Herenstraat ofte wech, oostwaerts ter halver sloot toe.
1626-03-23Pauwels MelsMiddelharnis (in de banne van ) een boomgaard ende plantage groot omtrent een gemeth lands, belendt ten oosten aan t gemeenen rijpath en 's Heeren watering, ten zuiden aan den Dreef ofwel 't Uytpadt van de kinderen van Jan den Brake.
1626-03-09Lenert Aerentsz Ouwerkerk te ZegwaertZoetermeer; 2 margen weiland met een huis, bargh, schuur, potingen en de plantagien daarop staande, belendt aan de noordzijde Cornelis Mouricxsz in Segwaert en Claes Claesz en ten zuid-oostzijde Baertgen Dircxdochter strekkende van de Groene weg af tot Baertgen Dircxs lant ten westen.
1626-03-16Moorscheveen een huis, erf, schuur en bargh
1626-03-16Johannes Vroon, bedienner des goddelijken woorts tot MoordrechtMoordrecht;een huis met erf
1626-03-23Gerrit Bouwensz van Hijselendoorn, schout van BoskoopSluipwijk (hier genoemd Slupick); 2 1/2 margen en een 1/2 hond land bij de platten weg
1626-03-23Cornelis FranssenAarlanderveen (in de ambacht van); een huis met bepoting, beplanting en schuren gelegen aan de Lage Rijndijk
1626-03-23Jan Arentsz van Leeuwen,en Dirck Meens ten behoeve van Cornelis Meens zijn broerBoskoop;een huis met erf aan het kerkhof
1626-03-30Cornelis Anthoniezoon Burchdeurwaarder van dit hofLisse;een huis met erf met geboomte- ten noordwesten belendend aan de kleine beek
1626-03-30Dirck Jansz Huydenraet,uit naam van Pierre Bergiere geseyt du ClouDen Haag;Houtstraat, huis belendt ten zuiden en ten westen de Herenstraat
1668-10-19Clement de Jong.Amsterdam, Kalverstraat bij de Dam, daar de gekroonde Koustkaert (?Koestaart?) uithangt, huis met erf en achterhuis strekkende voor uit de Kalverstraat tot achter aan de woning van Schepen Jan Six
1668-10-30Jan Coelbier; heeft geboden 650,-- guldens.Nieuwerkerk, strekkende van de Buurtweg tot het land van Frans Janssen; een huis met erf en twee mats land en alles wat daar bij hoort,en ten noorden aan de Kerksloot, item nog 3 mat lands eveneens daar gelegen.
1668-12-07Doede Lievens de Prins.Amsterdam, Noordermarkt, huis met erf; Anjeliersgracht aan de noordzijde, een tweede huis daar tegenwoordig de Wolff uithangt.
vorige
12...226
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in